Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem 2020-12-21 14:15 Po terminie składania ofert
Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem 2020-12-09 12:36 Po terminie składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. 2020-09-07 12:43 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach 2020-07-10 09:36 Po terminie składania ofert
Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach 2020-06-23 11:30 Po terminie składania ofert
Gmina Pełczyce. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2020r. do 31.07.2022r. 2020-06-02 12:13 Po terminie składania ofert
Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego 2020-02-13 12:12 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów/dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Pełczyce w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2021r. 2019-11-15 12:56 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pełczyce i jej jednostek organizacyjnych 2019-06-05 14:43 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja sfery społecznej w Gminie Pełczyce - wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo 2019-02-26 14:21 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż placów zabaw w 4 miejscowościach (Boguszyny, Będargowo, Będargowiec, Przekolno) 2019-01-25 14:17 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów/dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Pełczyce w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 2018-11-23 13:45 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2018-11-15 13:18 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - Gmina Pełczyce 2018-07-27 11:15 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - Gmina Pełczyce 2018-07-17 11:34 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pełczyce i jej jednostek organizacyjnych 2018-06-13 11:24 Po terminie składania ofert
Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego 2018-01-23 14:29 Po terminie składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Pełczycach 2017-11-28 14:19 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów/dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Pełczyce w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 2017-11-20 14:56 Po terminie składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół w Gminie Pełczyce 2017-10-26 15:08 Po terminie składania ofert
Dostawa wyżywienia na zajęcia pozalekcyjne do szkół w Gminie Pełczyce 2017-10-24 15:40 Po terminie składania ofert
Dostawa wyżywienia na zajęcia pozalekcyjne do szkół w Gminie Pełczyce 2017-10-13 13:46 Po terminie składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół w Gminie Pełczyce 2017-10-09 15:11 Po terminie składania ofert
Dowóz i odwóz uczniów szkół z Gminy Pełczyce na zajęcia pozalekcyjne 2017-10-03 11:27 Po terminie składania ofert
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach 2017-09-14 20:41 Po terminie składania ofert
Adaptacja części budynku miejsko-gminnego przedszkola na żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu w Pełczycach - unieważniony 2017-07-13 07:33 Po terminie składania ofert
Adaptacja części budynku miejsko-gminnego przedszkola na żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu w Pełczycach - unieważniony 2017-06-23 15:36 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej nr 676670Z w miejscowości Nadarzyn i przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce-Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce-Jagów miejscowość Jagów 2016-10-19 19:46 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie nr 303767 - 2016 z dnia 2016-08-31 r. Pełczyce: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pełczyce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 2016-08-31 11:50 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pełczyce i jej jednostek organizacyjnych 2016-07-25 12:15 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pełczyce w roku szkolnym 2016/2017 i w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. 2016-07-25 10:44 Po terminie składania ofert
Remont i modernizacja filii bibliotecznej w Przekolnie 2016-06-07 20:16 Po terminie składania ofert
Dostawa(sprzedaż)paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego 2016-03-18 22:10 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2015-11-26 17:11 Po terminie składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce, w tym obsługa płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobranych przez Gminę w okresie od 30.10.2015 r. do 29.10.2020 r. 2015-10-08 17:14 Po terminie składania ofert
Przebudowa ulicy Wiejskiej w Pełczycach - dz. nr 51/15 2015-09-09 20:33 Po terminie składania ofert
Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego 2015-03-17 20:36 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z oraz remont drogi gminnej nr 676509Z (ul. Łąkowa) w Pełczycach i remont drogi gminnej nr 675008Z w Bolewicach 2015-02-13 15:49 Po terminie składania ofert
Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową uzbrojenia terenów inwestycyjnych KSSSE Podstrefa Pełczyce 2015-02-12 17:29 Po terminie składania ofert
Utworzenie miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Krzynki i Lubianka - unieważniony 2014-11-06 18:06 Po terminie składania ofert
Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Przekolno oraz remont chodnika w miejscowości Płotno i Pełczyce 2014-09-30 16:26 Po terminie składania ofert
Remont nawierzchni dróg w miejscowościach Lubiana, Lubianka i Boguszyny 2014-09-18 15:05 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pełczyce i jej jednostek organizacyjnych. 2014-06-12 14:32 Po terminie składania ofert
Uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach 2014-05-26 14:36 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pełczyce 2014-04-23 17:38 Po terminie składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym: Remont świetlicy wiejskiej w Trzęsaczu oraz przebudowa wewnętrzna szatni i zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska piłkarskiego w Sarniku 2013-12-20 15:15 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 2013-12-02 15:44 Po terminie składania ofert
Remont świetlicy wiejskiej w Trzęsaczu oraz przebudowa wewnętrzna szatni i zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska piłkarskiego w Sarniku 2013-11-04 15:05 Po terminie składania ofert
Remont nawierzchni dróg w miejscowościach Pełczyce, Jagów, Jarosławsko, Lubiana, Lubianka i Boguszyny - zmiana 2013-10-25 15:44 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pełczyce w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 2013-08-05 14:20 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pełczyce w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 2013-07-24 10:50 Po terminie składania ofert
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Pełczyce poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz modernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach będącej w KSRG - modernizacja budynku strażnicy 2013-07-10 13:07 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pełczyce w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 2013-06-20 15:10 Po terminie składania ofert
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Pełczyce poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz modernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach będącej w KSRG 2013-06-17 14:37 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pełczyce i jej jednostek organizacyjnych 2013-06-17 10:12 Po terminie składania ofert
Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przekolnie 2013-06-06 11:32 Po terminie składania ofert
Remont ścieżek spacerowych i przepustów w Parku im. Jana Pawła II w Pełczycach przy ul. Chrobrego i Kościelnej 2013-04-26 19:42 Po terminie składania ofert
Uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach 2013-03-13 19:24 Po terminie składania ofert
Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Pełczycach 2013-02-06 16:30 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boisko sportowe w miejscowości Nadarzyn 2013-02-04 15:18 Po terminie składania ofert
Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Pełczycach - unieważniony 2013-01-14 16:44 Po terminie składania ofert
Budowa przystani na szlaku wodnym wraz z infrastrukturą nad jeziorem Duży Pełcz, w m. Pełczyce 2012-12-14 17:56 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym Budowa przystani na szlaku wodnym wraz z infrastrukturą nad jeziorem Duży Pełcz, w m. Pełczyce 2012-12-14 17:49 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Bolewicach 2012-08-24 23:34 Po terminie składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W Pełczycach 2012-08-23 21:12 Po terminie składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Pełczyce w 2012 roku 2012-06-25 16:46 Po terminie składania ofert
Wyposażenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach - zakup sceny z zadaszeniem dwuspadowym windowanym 2012-06-13 07:46 Po terminie składania ofert
Modernizacja dachu na budynku przy ul. Ogrodowej 11B w Pełczycach 2012-05-03 00:00 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - rozbudowa i przebudowa świetlicy w Jagowie 2012-04-03 15:58 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - przebudowa świetlicy wiejskiej w Chrapowie 2012-04-03 15:37 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Bolewicach - unieważniony 2012-04-03 08:21 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Wierzchnie 2012-04-02 20:27 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - zmiana sposobu użytkowania części remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz z rozbudową, przebudową wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą w Boguszynach 2012-03-29 14:47 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej ? zmiana sposobu użytkowania części remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz z rozbudową, przebudową wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą w Boguszynach - UNIEWAŻNIONY 2012-03-27 20:34 Po terminie składania ofert
Remont ścieżek spacerowych i przepustów w Parku im. Jana Pawła II w Pełczycach przy ul. Chrobrego i Kościelnej - UNIEWAŻNIONY 2012-03-24 07:57 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - Remont nawierzchni boiska do koszykówki i siatkówki w Lubianie 2012-03-07 13:02 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - Zespół boisk w Lubiance 2012-03-02 17:20 Po terminie składania ofert
Remont kościoła filialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jagowie 2012-02-25 14:27 Po terminie składania ofert
Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach (etap II) oraz uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach 2012-02-23 18:12 Po terminie składania ofert
Remont ścieżek spacerowych i przepustów w Parku im. Jana Pawła II w Pełczycach przy ul. Chrobrego i Kościelnej. 2012-02-02 19:29 Po terminie składania ofert
Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach (etap II) oraz uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach. 2012-01-11 14:02 Po terminie składania ofert
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w związku z realizacją projektu pn. "Wiedza kluczem do sukcesu" nr WND-POKL.09.01.02-32-130/11 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2011-11-17 14:15 Po terminie składania ofert
Lubiana: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 2011-11-16 12:41 Po terminie składania ofert
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ługowo 2011-11-02 13:38 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w m. Łyskowo, Sarnik, Niesporowice, Przekolno, Będargowo, Będargowiec i Jarosławsko oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Pełczyce 2011-10-13 16:14 Po terminie składania ofert
Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół na terenie gminy Pełczyce -Zespół Szkół w Pełczycach oraz Szkoła Podstawowa w Chrapowie 2011-10-06 09:00 Po terminie składania ofert
Remont budynku mieszkalnego w Pełczycach, przy ul. Armii Polskiej 35 2011-09-26 14:35 Po terminie składania ofert
Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół: Zespół Szkół w Pełczycach i Szkoły Podstawowej w Będargowie na trasie Trzęszcz, Ługowo, Krzynki, Jarosławsko, Będargowo, Będargowiec, Przekolno, gmina Pełczyce 2011-08-03 09:55 Po terminie składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sarnik, gmina Pełczyce 2011-03-07 13:40 Po terminie składania ofert
Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 'Pionierów - Jez. Krzywe' w Gminie Pełczyce 2011-01-13 14:06 Po terminie składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2010-2015 2010-09-23 19:13 Po terminie składania ofert
Instalacja urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych pod potrzeby zaopatrzenia w ciepło obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pełczyce 2010-09-14 11:36 Po terminie składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PEŁCZYCACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY 2010-08-30 14:37 Po terminie składania ofert
Instalacja urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych pod potrzeby zaopatrzenia w ciepło obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pełczyce 2010-08-13 09:34 Po terminie składania ofert
Przewóz młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Pełczycach do miejsca zamieszkania 2010-08-12 12:08 Po terminie składania ofert
Utworzenie placu zabaw dla Zespołu Szkół w Lubianie 2010-08-05 10:43 Po terminie składania ofert
Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Pełczyce 2010-07-16 13:27 Po terminie składania ofert
Instalacja urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych pod potrzeby zaopatrzenia w ciepło obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pełczyce 2010-07-15 13:13 Po terminie składania ofert
Utworzenie placu zabaw dla Zespołu Szkół w Lubianie 2010-07-15 07:37 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji: koordynatora projektu, zastępcy koordynatora projektu oraz specjalisty ds. obsługi finansowej projektu pn.:" Ja też potrafię" Działanie 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-07-13 09:14 Po terminie składania ofert
Droga osiedlowa przy ul. Ogrodowej w Pełczycach 2010-07-01 14:15 Po terminie składania ofert
Położenie elewacji na budynku ZS w Pełczycach 2010-05-21 11:40 Po terminie składania ofert
Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Lubiana 2010-04-12 12:04 Po terminie składania ofert
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 w m. Jarosławsko. 2010-04-01 14:05 Po terminie składania ofert
Remont nawierzchni dróg i chodnika w m. Jarosławsko etap I i Przekolno. 2010-03-18 12:12 Po terminie składania ofert
Remont nawierzchni drogi i chodnika w m. Pełczyce przy ul. Starogrodzkiej i w m. Boguszyny. 2010-03-18 12:01 Po terminie składania ofert
Przetarg na Dostawę koparko-ładowarki 2010-03-09 14:08 Po terminie składania ofert
Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzyczno, Chrapowo, Będargowo, Sarnik 2010-01-30 19:51 Po terminie składania ofert
Remont drogi w miejscowości Niesporowice 2010-01-30 19:47 Po terminie składania ofert
Dostawa, zakup oraz sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez Zamawiającego samochodu dostawczego 2009-12-30 13:49 Po terminie składania ofert
Przetarg na Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w Przekolnie 2009-12-03 23:07 Po terminie składania ofert
Przetarg na "Dostawa, zakup oraz sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez Zamawiającego koparko ? ładowarki" 2009-11-30 20:38 Po terminie składania ofert
Przetarg na "Dostawa, zakup oraz sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez Zamawiającego samochodu dostawczego" 2009-11-30 20:35 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościoła p.w. Dobrego Pasterza w Krzynkach oraz kościoła p.w. Świętego Józefa w Płotnie 2009-09-29 13:12 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościoła p.w. Św. Rodziny w Chrapowie 2009-09-29 13:10 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Płotno oraz remont świetlicy wiejskiej w m. Ługowo 2009-09-24 20:27 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Sarnik i Jarosławsko 2009-09-23 19:46 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Nadarzyn oraz remont świetlicy wiejskiej w m. Bukwica 2009-09-23 13:44 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi i chodnika w miejscowości Wierzchno i Płotno oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Boguszyny - Puszczyn, gmina Pełczyce 2009-09-09 17:28 Po terminie składania ofert
Przebudowa osiedlowych miejsc parkingowych w miejscowości Lubiana oraz wykonanie nawierzchni drogi i chodników w miejscowości Nadarzyn i Lubiana , gmina Pełczyce 2009-09-09 17:24 Po terminie składania ofert
Przebudowa osiedlowych miejsc parkingowych w miejscowości Sarnik oraz wykonanie nawierzchni dróg w miejscowości Niesporowice, gmina Pełczyce 2009-09-09 17:20 Po terminie składania ofert
Przetarg na Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie inwestycyjne - Zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w Pełczycach przy ul. Kościelnej - w kwocie do 1 540 000,00 zł 2009-08-25 18:46 Po terminie składania ofert
Przetarg na Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjego na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa Miejsko - Gminnego Przedszkola w Pełczycach - w kwocie 2 150 000,00 zł 2009-08-25 18:44 Po terminie składania ofert
Przetarg na Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Lubiana, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno, budowa ujęcia uzdatniania wody w miejscowości Lubiana 2009-08-23 23:14 Po terminie składania ofert
Przetarg na "Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków nieznajdujacych pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 1 790 686,00 zł" 2009-08-11 21:02 Po terminie składania ofert
Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Boguszyny, gmina Pełczyce 2009-08-07 08:59 Po terminie składania ofert
Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Będargowo, gmina Pełczyce 2009-07-10 14:04 Po terminie składania ofert
Przetarg na Przebudowa chodników na ul. Pełczyk i Krzywa, przebudowa nawierzchni ul. Wolności oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej - łącznik między ul. Ogrodową i Chrobrego, w miejscowości Pełczyce, gmina Pełczyce. 2009-05-20 11:00 Po terminie składania ofert
Bezpieczna droga do posesji, bezpieczna droga do szkoły, bezpieczna droga do pracy. Partneski program powiatowo - gminny poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych tworzących siec komunikacji w gminie Pełczyce. Droga powiatowa: Boguszyny - Bolewice. 2009-05-04 22:06 Po terminie składania ofert
Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych "Moje boisko ORLIK 2012" w m. Chrapowo 2009-04-28 07:50 Po terminie składania ofert
Przetarg na : "Bezpieczna droga do posesji, bezpieczna droga do szkoły, bezpieczna droga do pracy. Partnerski program powiatowo - gminny poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych tworzących sieć komunikacji w gminie Pełczyce. Drogi gminne: Krzynki, Jarosławsko, Będargowiec, Trzęsacz, Pełczyce ul. Słoneczna, Wąska i Kwiatowa." 2009-03-11 06:54 Po terminie składania ofert
Przetarg na "Bezpieczna droga do posesji, bezpieczna droga do szkoły, bezpieczna droga do pracy. Partnerski program powiatowo - gminny poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych tworzących sieć komunikacji w gminie Pełczyce. Drogi gminne: Lubiana, Przekolno, Chrapowo - Niepołcko/wieś" 2009-03-10 00:26 Po terminie składania ofert
Przetarg na "Bezpieczna droga do posesji, bezpieczna droga do szkoły, bezpieczna droga do pracy." Partnerski program powiatowo - gminny poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych tworzących sieć komunikacji w gminie Pełczyce? Drogi gminne Jagów, Boguszyny-Puszczyn. 2009-03-06 20:08 Po terminie składania ofert
Przetarg na zagospodarowanie terenu zespołu urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Pełczycach, ul. Kościelna 2009-03-04 10:17 Po terminie składania ofert
Przetarg na "Bezpieczna droga do posesji, bezpieczna droga do szkoły, bezpieczna droga do pracy." Partnerski program powiatowo - gminny poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych tworzących sieć komunikacji w gminie Pełczyce. Droga powiatowa Boguszyny - Bolewice 2009-03-03 18:35 Po terminie składania ofert
Przetarg na budowę Miejsko Gminnego Przedszkola w Pełczycach 2008-12-18 19:10 Po terminie składania ofert
Zamówienie na budowę Zespołu Urządzeń Sportowych i Rekreacyjnych - unieważniony 2008-11-05 08:28 Po terminie składania ofert
Kredyt Długoterminowy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie do 1 457 000 zł. 2008-10-23 14:09 Po terminie składania ofert
Przetarg na remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie, gm. Pełczyce. 2008-09-30 18:36 Po terminie składania ofert
Przetarg na budowę Zespołu Urządzeń Sportowych i Rekreacyjnych, wraz z zagospodarowaniem terenu, położonych w Pełczycach przy ul. Kościelnej, - unieważniony 2008-08-01 19:55 Po terminie składania ofert
Przetarg na budowa rurociągu przesyłowego wody z Będargowa do Będargowca wraz z siecią wodociągową w m.Będargowiec. Budowa sieci kanalizacji ściekowej wraz z przepompownią ścieków w m.Będargowiec i rurociągiem przesyłowym ścieków do Będargowa. 2008-07-23 22:57 Po terminie składania ofert
Remont pokrycia dachowego kościoła zabytkowego położonego w Pełczycach przy ul. Kościelnej 4 na działce nr 157 2008-07-04 18:21 Po terminie składania ofert
Przetarg na WYPOSAŻENIE KUCHNI W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBIANIE 2008-07-01 13:30 Po terminie składania ofert
Przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012 2008-06-24 10:33 Po terminie składania ofert
Przetarg na WYPOSAŻENIE KUCHNI W ZESPOLE SZKÓŁ W PEŁCZYCACH 2008-06-20 07:59 Po terminie składania ofert
Przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012 - unieważniony 2008-06-13 13:03 Po terminie składania ofert
Przetarg na - budowa chodnika przy kościele w Bolewicach, - budowa chodnika przy ulicy Kościuszki w Pełczycach, - budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Pełczycach 2008-05-29 08:03 Po terminie składania ofert
Przetarg na przebudowa drogi dojazdowych do pól na odcinku drogi gminnej Będargowo - Przekolno 2008-04-25 09:20 Po terminie składania ofert
Przetarg na przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku drogi gminnej Łyskowo-Chrapowo 2008-04-25 09:13 Po terminie składania ofert
Przetarg na przebudowa drogi dojazdowych do pól na odcinku drogi gminnej Będargowo - Przekolno 2008-04-04 07:37 Po terminie składania ofert
Przetarg na przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku drogi gminnej Łyskowo-Chrapowo 2008-04-04 07:33 Po terminie składania ofert
Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół: Zespół Szkół w Pełczycach i Szkoły Podstawowej w Będargowie na trasie Trzęsacz, Ługowo, Krzynki, Jarosławsko, Będargowo, Będargowiec , Przekolno w okresie od m-ca maja 2008 roku do m-ca września 2011 roku. 2008-03-31 09:07 Po terminie składania ofert
Przetarg na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Niesporowicach 2008-03-27 22:03 Po terminie składania ofert
Przetarg na przebudowa drogi dojazdowych do pól na odcinku drogi gminnej Będargowo - Przekolno 2008-03-26 12:56 Po terminie składania ofert
Przetarg na przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku drogi gminnej Łyskowo-Chrapowo 2008-03-26 12:47 Po terminie składania ofert
Przetarg na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia mieszkalne w m.Pełczyce 2008-03-17 17:15 Po terminie składania ofert
Przetarg na przebudowa drogi dojazdowych do pól na odcinku drogi gminnej Będargowo - Przekolno 2008-02-28 15:52 Po terminie składania ofert
Przetarg na przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku drogi gminnej Łyskowo-Chrapowo 2008-02-28 15:46 Po terminie składania ofert
Przetarg na przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku drogi gminnej ŁYSKOWO 2008-02-28 15:40 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na monitoring miasta Pełczyce – dokumentacja 2008-02-12 09:10 Po terminie składania ofert
Przetarg na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia mieszkalne w m.Pełczyce przy ul. Starogrodzka 13 2008-01-18 08:28 Po terminie składania ofert
Przetarg na zakup i dostawę zamiatarki samojezdnej 2008-01-18 08:23 Po terminie składania ofert
Przetarg na zakup i dostawę do OSP Pełczyce używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach 2007-12-12 10:33 Po terminie składania ofert
Przetarg na sporządzenie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej, przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody w północnej części gminy Pełczyce 2007-08-07 18:25 Po terminie składania ofert
Przetarg na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Pełczyce. 2007-08-01 00:59 Po terminie składania ofert
Przetarg na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Pełczyce. CPV 60.11.31.00 2007-07-06 09:02 Po terminie składania ofert