Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Miasto i Gmina Pełczyce


|--- Dane

Organa


|--- Burmistrz Pełczyc

|--- Referaty i pracownicy Urzędu Miejskiego

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia początkowe 2024

      |--- Oświadczenia końcowe 2024

      |--- Oświadczenia 2024

            |--- Kierownicy Jednostek Budżetowych

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Pracownicy Urzędu Miasta

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia 2023

            |--- Kierownicy Jednostek Budżetowych

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Pracownicy Urzędu Miasta

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia 2022

            |--- Kierownicy Jednostek Budżetowych

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Pracownicy Urzędu Miasta

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia 2021

            |--- Kierownicy Jednostek Budżetowych

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Pracownicy Urzędu Miasta

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia 2020

            |--- Kierownicy Jednostek Budżetowych

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Pracownicy Urzędu Miasta

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia 2019

            |--- Kierownicy Jednostek Budżetowych

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Pracownicy Urzędu Miasta

            |--- Radni

            |--- Radni - oświadczenia początkowe

      |--- Oświadczenia 2018

            |--- Radni - oświadczenia końcowe

            |--- Kierownicy Jednostek Budżetowych

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Pracownicy Urzędu Miasta

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia 2017

            |--- Kierownicy Jednostek Budżetowych

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Pracownicy Urzędu Miasta

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia 2016

            |--- Korekty oświadczeń

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Kierownicy Jednostek Budżetowych

            |--- Pracownicy Urzędu Miasta

      |--- Oświadczenia 2015

            |--- Radni

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Pracownicy Urzędu Miasta

            |--- Kierownicy Jednostek Budżetowych

            |--- Radni - oświadczenia początkowe

      |--- Oświadczenia 2014

            |--- Radni - oświadczenia końcowe

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Pracownicy Urzędu Miasta

            |--- Kierownicy Jednostek Budżetowych

            |--- Radni

Prawo lokalne


|--- Statut

|--- Regulamin

|--- Podatki i opłaty

      |--- Podatki 2024

      |--- Podatki 2023

      |--- Podatki 2022

      |--- Podatki 2021

      |--- Podatki 2020

            |--- Druki - Podatek od Środków Transportowych

      |--- Podatki 2019

      |--- Podatki 2018

      |--- Podatki 2017

            |--- Druki - Podatek Rolny

            |--- Druki - Podatek od Środków Transportowych

            |--- Druki - Podatek od Nieruchomości

            |--- Druki - Podatek Leśny

      |--- Podatki 2016

      |--- Podatki 2015

      |--- Wzory deklaracji i informacji obowiązujących w 2015 roku

      |--- Podatki 2013

      |--- Wzory deklaracji i informacji obowiązujących w 2013 roku

            |--- Podatek od środków transportu

            |--- Podatek rolny

            |--- Podatek leśny

            |--- Podatek od nieruchomości

      |--- Podatki 2012

      |--- Wzory deklaracji i informacji obowiązujących w 2012 roku

            |--- Podatek od nieruchomości

            |--- Podatek leśny

            |--- Podatek rolny

      |--- Podatki 2011

      |--- Wzory deklaracji podatkowych obowiązujących w roku 2010

      |--- Wzory deklaracji podatkowych obowiązujących w roku 2008

|--- Strategia rozwoju

|--- Zarządzenia

      |--- ZARZĄDZENIA 2024

      |--- ZARZĄDZENIA 2023

      |--- ZARZĄDZENIA 2022

      |--- ZARZĄDZENIA 2021

      |--- ZARZĄDZENIA 2020

      |--- ZARZĄDZENIA 2019

      |--- ZARZĄDZENIA 2018

      |--- ZARZĄDZENIA 2017

      |--- ZARZĄDZENIA 2016

      |--- ZARZ

Zamówienia publiczne


|--- Zamówienia publiczne od 01.01.2021

      |--- Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż progi unijne

            |--- zamówienie z wolnej ręki

            |--- negocjacje bez ogłoszenia

            |--- partnerstwo innowacyjne

            |--- podstawowy

                  |--- RIP.271.4. 2021 Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce

                  |--- Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem

                  |--- Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem

      |--- Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

            |--- zamówienie z wolnej ręki

            |--- negocjacje bez ogłoszenia

            |--- partnerstwo innowacyjne

            |--- dialog konkurencyjny

            |--- negocjacje z ogłoszeniem

            |--- przetarg ograniczony

            |--- przetarg nieograniczony

|--- Pozostałe przetargi

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan Zamówień Publicznych

|--- Zapytania ofertowe

      |--- Zapytanie ofertowe na chemiczne- mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gm. Pełczyce w 2024 r.

      |--- Zapytanie ofertowe "Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Pełczycach

      |--- Zapytania ofertowego dotyczące chemiczno- mechanicznego usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w roku 2023.

      |--- Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2023 r."

      |--- Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2022 r." (RIP.215.64.2022)

      |--- Zapytanie ofertowe na chemiczno- mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2022 r. (RIP.215.61.2022)

      |--- Zapytanie ofertowe- RIP.215.33.2022- Warsztaty Akademia rodzin

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE NR RIP.215.52.2021na realizację Zajęć integracyjnych: Do trzech razy sztuka - zajęcia plastyczne jako elementy arteterapii i integracji społecznej. Ceramika i malarstwo.

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE NR RIP.215.51.2021 na realizację Zajęć integracyjnych: Do trzech razy sztuka - zajęcia plastyczne jako elementy arteterapii i integracji społecznej. Plastyczne i rękodzieło artystyczne.

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE NR RIP.215.50.2021 na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE NR RIP.215.49.2021 na pełnienie funkcji: TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE NR RIP.215.48.2021 na pełnienie funkcji: ASYSTENTA RODZINY

|--- Wstępne ogłoszenia o zamówieniach publicznych

|--- Konkursy

System Rada


|--- Radni

|--- Projekty uchwał

|--- Uchwały

|--- Protokoły

|--- Sesje Rady

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Interpelacje

|--- Głosowania

|--- Komisje

|--- Informacje

Rada (dane archiwalne- do końca kadencji 2014- 2018)


|--- Rada

      |--- Informacje

|--- Komisje

|--- Ogłoszenia o posiedzeniach Rady

|--- Uchwały (do końca roku 2018)

      |--- Uchwały 2018

      |--- Uchwały 2017

      |--- Uchwały 2016

      |--- Uchwały 2015

      |--- Uchwały 2014

      |--- Uchwały 2013

      |--- Uchwały 2012

      |--- Uchwały 2011

      |--- Uchwały 2010

      |--- Uchwały 2009

      |--- Uchwały 2008

      |--- Uchwały 2007

      |--- Uchwały 2006

      |--- Uchwały 2005

            |--- Listopad

            |--- Wrzesień

            |--- Marzec

            |--- Luty

      |--- Uchwały 2003

            |--- Kwiecień

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

      |--- Uchwały 2004

            |--- grudzień

            |--- wrzesień

            |--- kwiecień

            |--- luty

            |--- marzec

                  |--- Uchwała Nr XX/101/04

            |--- styczeń

            |--- czerwiec

|--- Protokoły

Informacje


|--- Jak załatwić sprawę

|--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Planowanie przestrzenne

      |--- Formularze

      |--- Plan Ogólny

|--- Jednostki organizacyjne oraz pomocnicze Gminy Pełczyce

|--- Budżet

      |--- Sprawozdania finansowe Gminy Pełczyce za 2021 r. i jej jednostek podległych, które nie posiadają BIP.

      |--- BUDŻET NA ROK 2009

      |--- BUDŻET NA ROK 2009 - projekt

      |--- ZMIANY W BUDŻECIE 2008

      |--- WYKONANIE BUDŻETU za 2007 rok

      |--- BUDŻET NA ROK 2008

      |--- REALIZACJA BUDżETU 2007 - I półrocze

      |--- ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

      |--- INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 rok

      |--- BUDŻET NA ROK 2007

      |--- REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2006

      |--- REALIZACJA BUDŻETU 2006

      |--- REALIZACJA BUDŻETU 2005

|--- Oferty Inwestycyjne

|--- Obwieszczenia

      |--- Wybory samorządowe 2010

|--- Rejestry i Ewidencje

      |--- Rejestr umów

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo udzielane na terenie Powiatu Choszczeńskiego

      |--- Wykaz jednostek bezpłatnego poradnictwa na terenie Gminy Pełczyce

      |--- Nieodpłatna pomoc prawna

|--- Środowisko

|--- Łowiectwo

|--- Rejestr Instytucji Kultury

|--- Konsultacje społeczne

      |--- Konsultacje społeczne dot. projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pełczyce na lata 2024- 2034".

|--- Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia

      |--- Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce, Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce

            |--- Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce

|--- Nabór na wolne stanowiska w UM w Pełczycach i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce

|--- Gospodarka Odpadami

|--- Gminny Program Opieki Nad Zabytkami

|--- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

|--- Zwrot Podatku Akcyzowego dla rolników

      |--- Dokumenty 2020

|--- Koordynator ds dostępności

|--- Mieszkaniowy Zasób Gminy Pełczyce

|--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

      |--- Nabór na Rachmistrzów Spisowych

|--- Zgromadzenia

Wybory


|--- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024

|--- WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

|--- Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP (15.10.2023 r.)

      |--- OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

|--- Podział Gminy Pełczyce na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania

|--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pełczycach- okręg wyborczy Nr 9

|--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pełczycach- Okręg Nr 13

|--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pełczycach- Okręg Nr 9

|--- Wybory Prezydenta RP

|--- Wybory do Sejmu i Senatu RP

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.

|--- Wybory samorządowe 2018

|--- Wybory uzupełniajace do RM w Pełczycach

      |--- WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH PRZEPROWADZONYCH 14 STYCZNIA 2018 R.