Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR X.67.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pełczyce na lata 2016-2021 2016-01-26 18:23
dokument UCHWAŁA NR IX.66.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Pełczyce 2015-12-23 09:33
dokument UCHWAŁA NR IX.65.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce 2015-12-23 09:32
dokument UCHWAŁA NR IX.64.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Pełczyce zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2015-12-23 09:31
dokument UCHWAŁA NR IX.63.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości 2015-12-23 09:30
dokument UCHWAŁA NR IX.62.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-12-23 09:29
dokument UCHWAŁA NR IX.61.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2016 2015-12-23 09:28
dokument UCHWAŁA NR IX.60.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2016- 2025 2015-12-23 09:27
dokument UCHWAŁA NR IX.59.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2016 2015-12-23 09:25
dokument UCHWAŁA NR IX.58.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu 2015-12-23 09:24
dokument UCHWAŁA NR VIII.57.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie skargi na działanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach 2015-11-30 15:21
dokument UCHWAŁA NR VIII.56.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Pełczyce ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ?Partnerstwo Jezior? 2015-11-30 15:20
dokument UCHWAŁA NR VIII.55.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaopiniowania zmiany granic aglomeracji Pełczyce wyznaczonej uchwałą Nr V/108/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015. 2015-11-30 15:19
dokument UCHWAŁA NR VIII.54.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu 2015-11-30 15:18
dokument UCHWAŁA NR VII.53.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok 2015-10-28 16:13
dokument UCHWAŁA NR VII.52.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. ?Kontrakt Samorządowy - Lider Pojezierzy? 2015-10-28 16:13
dokument UCHWAŁA NR VII.51.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą gminną w miejscowości Niepołcko, obejmującą działkę nr 553 położoną w obrębie Żydowo 2015-10-28 16:11
dokument UCHWAŁA NR VII.50.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonania darowizny nieruchomości gminnej 2015-10-28 16:11
dokument UCHWAŁA NR VII.49.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej ? LUBIANA? w Lubianie 2015-10-28 16:08
dokument UCHWAŁA NR VII.48.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Pełczyce 2015-10-28 16:07
dokument UCHWAŁA NR VII.47.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie na kadencję 2016-2019 2015-10-28 16:05
dokument UCHWAŁA NR VII.46.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień w tym podatku 2015-10-28 16:02
dokument UCHWAŁA NR VII.45.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2015-10-28 16:01
dokument UCHWAŁA NR VII.44.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu 2015-10-28 16:00
dokument Uchwała Nr VI.43.2015 w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gmine Pełczyce 2015-09-04 17:36
dokument Uchwała Nr VI.42.2015 w sprawie Programu Współpracy na 2016 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego 2015-09-04 17:35
dokument Uchwała Nr VI.41.2015 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników 2015-09-04 17:34
dokument Uchwała Nr VI.40.2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 2015-09-04 17:34
dokument Uchwała Nr VI.39.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-09-04 17:33
dokument Uchwała Nr VI.38.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.208.2014 z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych 2015-09-04 17:32
dokument Uchwała Nr VI.37.2015 w sprawie uchylenia uchwały ustalającej wysokość stawki opłaty od posiadania psów. 2015-09-04 17:31
dokument Uchwała Nr VI.36.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2016 roku 2015-09-04 17:29
dokument Uchwała Nr VI.35.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2016 rok oraz zwolnień w tym podatku 2015-09-04 17:29
dokument Uchwała Nr VI.34.2015 w sprawie zmiany budżetu 2015-09-04 17:27
dokument Uchwała Nr V.33.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 2015-06-15 07:38
dokument Uchwała Nr V.32.2015 w sprawie zmiany Statutu Gminy Pełczyce 2015-06-15 07:37
dokument Uchwała Nr V.31.2015 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady do podpisywania delegacji dla Przewodniczącego Rady Miejskiej 2015-06-15 07:36
dokument Uchwała Nr V.30.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-06-15 07:35
dokument Uchwała Nr V.29.2015 w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2015-06-15 07:35
dokument Uchwała Nr V.28.2015 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2014 2015-06-15 07:34
dokument Uchwała Nr V.27.2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2014 2015-06-15 07:33
dokument Uchwała Nr V.26.2015 w sprawie zmiany budżetu 2015-06-15 07:33
dokument UCHWAŁA NR IV.25.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Pełczyce w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania "Lider-Pojezierza" w okresie programowania 2014?2020 2015-03-17 11:07
dokument UCHWAŁA NR IV.24.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Pełczyce na lata 2015-2017 2015-03-17 11:07
dokument UCHWAŁA NR IV.23.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji doraźnej d/s zmiany Statutu Gminy Pełczyce i ustalenia jej składu osobowego 2015-03-17 11:06
dokument UCHWAŁA NR IV.22.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powołania członków oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2015-03-17 11:05
dokument UCHWAŁA NR IV.21.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pełczycach 2015-03-17 11:04
dokument UCHWAŁA NR IV.20.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2015-03-17 11:03
dokument UCHWAŁA NR IV.19.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2015 r. 2015-03-17 11:03
dokument UCHWAŁA NR IV.18.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2015-03-17 11:01
dokument UCHWAŁA NR IV.17.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-03-17 11:00
dokument UCHWAŁA NR IV.16.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia inkasa podatków i opłat lokalnych. 2015-03-17 10:59
dokument UCHWAŁA NR IV.15.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-03-17 10:58
dokument UCHWAŁA NR IV.14.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2015-03-17 10:58
dokument UCHWAŁA NR IV.13.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu. 2015-03-17 10:57