Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 O B W I E S Z C Z E N I E o korekcie złożonego przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie tężni solankowej (altany) na części działki o nr ewid. 46/2 w Pełczycach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi przyłączami na części działek o nr ewid.: 260, 259, 258 i 23/4 obr Pełczyce, gmina Pełczyce- nr postępowania RIP.6730.5A.2022
2 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego uprzejmie zawiadamia o przedłużeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego do dnia 8 grudnia 2022 r. włącznie
3 RIP.271.22.2022 "Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce? w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ? edycja druga, https://platformazakupowa.pl/transakcja/690244
4 Projekt budżetu Gminy Pełczyce na rok 2023
5 Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2023-2036
6 Obwieszczenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
7 Obwieszczenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
8 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie tężni solankowej (altany) na części działki o nr ewid. 46/2 w Pełczycach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi przyłączami na części działek o nr ewid.: 260, 259, 258 i 23/4 obr Pełczyce, gmina Pełczyce.
9 Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) ogłasza wynik publicznego, nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonego w dniu 10 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach:
10 Zarządzenie Nr 107.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94.2022 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pełczycach.