Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o przesłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej przepompowni ścieków w Trzęsaczu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Pełczycach wraz z przepompowniami ścieków, na terenie części działek o nr ewid.: 323, 322, 223, 293, 222, 291, 290, 286/6, 285, 284, 234, 124/2, 166, 225, 126, 127, 128, 227, 228 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-07-17 07:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w miejscowości Pełczyce na terenie części działki o nr ewid. 225 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-07-16 12:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej od ujęcia wody do istniejącej sieci wodociągowej przy stacji uzdatniania wody w m. Pełczyce na terenie części działek o nr ewid.: 73, 57/54, 57/53, 57/40, 74 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-07-16 12:45
dokument "Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na funkcję mieszkalną na terenie działki o nr ewid. 460/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce" 2024-07-10 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2024-07-09 15:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o przesłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 156/6 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-07-09 15:01
dokument ?Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 10/63 obręb Jagów, gmina Pełczyce 2024-07-09 08:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie do 3 zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na terenie działek o nr ewid.: 24 w obr. Barlinek 1; 554, 174, 556 w obr. Żydowo gm. Barlinek; 320/1, 317, 177/5, 385/3, 386 w obr. Chrapowo ? Wierzchno gm. Pełczyce, oraz na części działek o nr ewid.: 55/1, 62 w obr. Osina gm. Barlinek; 15/1, 1, 901, 2091, 2085, 546, w obr. Barlinek 1; 177, 551, 73, 74/1, 555, 338/10, 349/6 w obr. Żydowo gm. Barlinek; 28, 303, 305, 307, 306, 300/1 w obr. Chrapowo ? Wierzchno gm. Pełczyce 2024-07-02 11:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o przesłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego użytkowania na działce o nr ewid. 15/1 obręb Lubianka, gmina Pełczyce 2024-07-01 14:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w miejscowości Pełczyce na terenie części działki o nr ewid. 225 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-06-27 13:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej od ujęcia wody do istniejącej sieci wodociągowej przy stacji uzdatniania wody w m. Pełczyce na terenie części działek o nr ewid.: 73, 57/54, 57/53, 57/40, 74 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2024-06-27 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej przepompowni ścieków w Trzęsaczu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Pełczycach wraz z przepompowniami ścieków 2024-06-20 08:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na funkcję mieszkalną na terenie działki o nr ewid. 460/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-06-18 12:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-06-13 08:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na wdrożeniu procesu zbierania odpadów na części działki ewidencyjnej nr 180/57, o pow. 15000 m2, położonej w obrębie Boguszyny, gmina Pełczyce 2024-06-13 08:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ganek na części działki o nr ewid. 286/7 obręb Będargowo, gmina Pełczyce 2024-06-13 08:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 10/63 obręb Jagów, gmina Pełczyce 2024-06-13 08:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 41 obręb Krzynki, gmina Pełczyce. 2024-06-03 15:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odwodnienia drogi powiatowej z wykorzystaniem studni chłonnych w ramach inwestycji pod nazwą: ?Remont drogi powiatowej nr 2158Z Sarnik ? Granica Powiatu? na terenie obejmującym część działek o numerach ewidencyjnych: 213, 98, 93/2, 102 obręb Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce. 2024-06-03 15:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odwodnienia drogi powiatowej z wykorzystaniem studni chłonnych w ramach inwestycji pod nazwą: ?Remont drogi powiatowej nr 2158Z Sarnik ? Granica Powiatu? na terenie obejmującym część działek o numerach ewidencyjnych: 213, 98, 93/2, 102 obręb Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce. 2024-06-03 15:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego 2024-05-29 14:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w miejscowości Pełczyce na terenie części działki o nr ewid. 225 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-05-29 14:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej od ujęcia wody do istniejącej sieci wodociągowej przy stacji uzdatniania wody w m. Pełczyce na terenie części działek o nr ewid.: 73, 57/54, 57/53, 57/40, 74 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-05-29 14:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych dla terenów położonych w części następujących obrębów: Brzezina, Dobropole i Warszyn w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych 2024-05-22 14:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w części obrębów geodezyjnych: Sądów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych 2024-05-22 14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku handlowego i zmianie sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego użytkowania na działce nr ewid. 15/1 obr. Lubianka, gmina Pełczyce 2024-05-20 07:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie zebrania mat. dotyczących wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ganek na części działki o nr ewid. 286/7 obręb Będargowo, gmina Pełczyce 2024-05-14 10:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na funkcje mieszkalną na terenie działki o nr ewid. 460/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-05-14 10:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbiórce istniejących budynków oraz budowie nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 156/6 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-05-14 10:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie zebrania mat. dotyczącej wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia drogi powiatowej z wykorzystaniem studni chłonnych w ramach inwestycji pod nazwą: ?Remont drogi powiatowej nr 2158Z Sarnik ? Granica Powiatu? na terenie obejmującym część działek o numerach ewidencyjnych: 213, 98, 93/2, 102 obręb Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce 2024-05-14 10:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie do 3 zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na terenie działek o nr ewid.: 24 w obr. Barlinek 1; 554, 174, 556 w obr. Żydowo gm. Barlinek; 320/1, 317, 177/5, 385/3, 386 w obr. Chrapowo ? Wierzchno gm. Pełczyce, oraz na części działek o nr ewid.: 55/1, 62 w obr. Osina gm. Barlinek; 15/1, 1, 901, 2091, 2085, 546, w obr. Barlinek 1; 177, 551, 73, 74/1, 555, 338/10, 349/6 w obr. Żydowo gm. Barlinek; 28, 303, 305, 307, 306, 300/1 w obr. Chrapowo ? Wierzchno gm. Pełczyce 2024-05-09 14:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 23/4, obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2024-05-09 09:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 41 obręb Krzynki, gmina Pełczyce . 2024-05-09 09:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi dojazdowej zlokalizowanej na działce nr 160, obręb Jarosławsko wraz ze zjazdem z drogi powiatowej do projektowanej biogazowni na działce nr 164/1, obręb Jarosławsko, gm. Pełczyce. 2024-05-09 09:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej od ujęcia wody do istniejącej sieci wodociągowej przy stacji uzdatniania wody w m. Pełczyce 2024-04-26 13:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w miejscowości Pełczyce 2024-04-26 13:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ganek na części działki o nr ewid. 286/7 obręb Będargowo, gmina Pełczyce 2024-04-18 10:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy budynku mieszkalnego na działce nr 10/63, obręb Jagów, gm. Pełczyce 2024-04-17 14:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszo-rowerowej i oświetlenia w Pełczycach 2024-04-16 14:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowa odwodnienia drogi powiatowej z wykorzystaniem studni chłonnych w ramach inwestycji pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 2158Z Sarnik ? Granica Powiatu 2024-04-16 14:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 41 obręb Krzynki, gmina Pełczyce 2024-04-10 13:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania garażu na działce nr 460/1, obręb Pełczyce, gm. Pełczyce 2024-04-10 13:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia drogi powiatowej z wykorzystaniem studni chłonnych w ramach inwestycji pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 2158Z Sarnik - granica powiatu 2024-03-28 12:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV na terenie działki o nr ewid. 458/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-03-19 12:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce nr 286/7, obręb Będargowo, gm. Pełczyce 2024-03-05 11:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie zebrania mat. dotyczącej wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV na terenie działki o nr ewid. 458/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-02-27 15:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 51/20, 51/21, 51/38 położonych w obrębie ewidencyjnym Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-02-23 14:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty oraz tunelu namiotowego na maszyny rolnicze na terenie części działki o nr ewid. 42/16 w obrębie Lubiana, gmina Pełczyce 2024-02-23 14:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 41, obręb Krzynki, gmin Pełczyce 2024-02-23 07:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc ws wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie żłobka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ewid.: 23/2, 23/12 położonych w obrębie ewidencyjnym Pełczyce, gm. Pełczyce. 2024-02-22 18:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na działkach o nr ewid. 170, 197 obręb Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce 2024-02-22 11:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na wody deszczowe na terenie części działki o nr ewid. 26 w obrębie Przekolno, gmina Pełczyce 2024-02-21 12:13
dokument Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW Wody Polskie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2024-02-09 18:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 319/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-02-05 14:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wiaty oraz tunelu namiotowego na maszyny rolnicze na terenie części działki o nr ewid. 42/16 w obrębie Lubiana, gmina Pełczyce 2024-01-31 11:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 51/20, 51/21, 51/38 położonych w obrębie ewidencyjnym Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-01-31 11:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 100,3 kWp na terenie części działki o nr ewid. 148/1 w obrębie Jarosławsko, gmina Pełczyce. 2024-01-30 13:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego na terenie części działki o nr ewid. 56/8 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2024-01-30 13:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 164/1, 160 obręb Jarosławsko. Gmina Pełczyce 2024-01-30 13:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV na terenie działki o nr ewid. 458/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Pełczyce, gmina Pełczyce. 2024-01-23 13:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Budowa żłobka 2024-01-16 09:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażowego na działkach o nr ewid.: 170, 197 obręb Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce, województwo zachodniopomorskie 2024-01-12 12:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na Budowie wiaty oraz tunelu namiotowego na maszyny rolnicze na terenie części działki o nr ewid. 42/16 w obrębie Lubiana, gmina Pełczyce. 2024-01-09 15:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego na terenie części działki o nr ewid. 56/8 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2024-01-08 14:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 319/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2024-01-08 14:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie biogazowni rolniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 164/1, 160 obręb Jarosławsko. Gmina Pełczyce 2024-01-08 13:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 100,3 kWp na terenie części działki o nr ewid. 148/1 w obrębie Jarosławsko, gmina Pełczyce. 2024-01-08 13:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 51/20, 51/21, 51/38 położonych w obrębie ewidencyjnym Pełczyce, gmina Pełczyce. 2024-01-08 12:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika na wody deszczowe na terenie części działki o nr ewid. 26 w obrębie Przekolno, gmina Pełczyce 2024-01-08 12:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Pasternaka, ul. Energetyków 4, 66-400 Gorzów Wlkp. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznej sieci SN-15 kV i nn-0,4 kV na terenie działki o nr ewid.: 458/2 położonej w obrębie ewid. Pełczyce, gmina Pełczyce. 2024-01-04 07:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie żłobka w Pełczycach na części działki nr 23/12 oraz części działki nr 23/2 obręb Pełczyce, gm. Pełczyce 2023-12-22 14:17
dokument informacja SZ.RUZ.4210.135.2023.AW PGW Wody Polskie w Szczecinie 2023-12-18 11:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 319/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2023-12-08 14:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Krakowiaka, ul. Energetyków 4, 66-400 Gorzów Wlkp. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 51/20, 51/21, 51/38 położonych w obrębie ewidencyjnym Pełczyce, gmina Pełczyce. 2023-12-08 14:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie żłobka w Pełczycach na części działki nr 23/12 obręb Pełczyce, gm. Pełczyce 2023-12-08 14:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty oraz namiotu tunelowego na maszyny rolnicze na działce nr 42/16, obręb Lubiana, gm. Pełczyce. 2023-12-05 15:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 197, obr. Łyskowo-Sarnik, gm. Pełczyce. 2023-12-05 15:28
dokument Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 100,3 kWp na terenie części działki o nr ewid. 148/1 w obrębie Jarosławsko, gmina Pełczyce 2023-12-05 07:09
dokument Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie betonowego zbiornika otwartego na wody deszczowe na działce nr 26, obr. Przekolno, gm. Pełczyce 2023-12-05 07:05
dokument Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego na terenie części działki o nr ewid. 56/8 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2023-11-30 14:51
dokument Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie biogazowni rolniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 164/1, 160 obręb Jarosławsko. Gmina Pełczyce 2023-11-30 14:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu manewrowego w obrębie istniejącej drogi na działce o nr ewid. 62/1, obr. Płotno, gm. Pełczyce. 2023-11-29 14:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim. 2023-11-22 14:53
dokument O B W I E S Z C Z E N I E / OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin 2023-11-14 19:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji 6A.2022 z dnia 8 marca 2023 r., dla inwestycji polegającej na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce 2023-11-10 14:55
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu manewrowego w obrębie istniejącej drogi na działce o nr ewid. 62/1 obręb Płotno, gmina Pełczyce 2023-10-25 14:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie betonowego zbiornika otwartego na wody deszczowe na działce nr 26, obr. Przekolno, gm. Pełczyce. 2023-10-24 14:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E / OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce 2023-10-24 10:13
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid 254/4 obręb Chrapowo ? Wierzchno, gmina Pełczyce 2023-10-19 13:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm na części działki o nr ewid. 78 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2023-10-14 15:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego w zabudowie szeregowej na części działki 56/8 obr. Pełczyce, gm. Pełczyce. 2023-10-12 17:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc administracyjnego na wniosek Fermy Jarosławsko Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 100,3 KWP na działce 148/1 obr. Jarosławsko, gm. Pełczyce 2023-10-12 17:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Enricom Biogas Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami i obiektami pomocniczymi na działce nr 164/1 w obrębie ewidencyjnym Jarosławsko, gmina Pełczyce, powiat choszczeński oraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi na działkach nr 164/1, 148/1, 160 w obr. ewid. Jarosławsko, gmina Pełczyce, powiat choszczeński. 2023-10-03 14:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Kurkiewicz Magdaleny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy zagrodowej z wykorzystaniem obiektu realizowanego jako budynek mieszkalny jednorodzinny. 2023-10-03 13:59
dokument Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu manewrowego w obrębie istniejącej drogi na działce o nr ewid. 62/1 obręb Płotno, gmina Pełczyce. 2023-10-02 14:28
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego w zabudowie szeregowej na części działki 56/8 obr. Pełczyce, gm. Pełczyce 2023-09-27 09:29
dokument Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo - Wierzchno, Gmina Pełczyce. 2023-09-22 13:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr 78, obr. Pełczyce, gm. Pełczyce 2023-09-18 08:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Powiat Choszczeński, ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu manewrowego (młotka zawrotowego) w obrębie istniejącej drogi, w celu umożliwienia zawracania samochodów związanych z gospodarką leśną 2023-09-13 13:58
dokument Obwieszczenia Burmistrza Pełczyc zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 kV, składającego się maksymalnie z 3 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na działkach nr 255/3, 131/2 (cz.) ob. Jagów oraz dz. 28, 303 (cz.) ob. Chrapowo - Wierzchno gm. Pełczyce 2023-09-08 09:39
dokument Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr 78, obr. Pełczyce, gm. Pełczyce 2023-08-21 14:04
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 KV wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na terenie działek o nr ewid.: 305, 303, 28 obręb Chrapowo - Wierzchno, gmina Pełczyce 2023-08-21 14:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2 12, 73-260 Pełczyce w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo - Wierzchno, Gmina Pełczyce. 2023-08-21 14:04
dokument Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnego zespołu linii kablowej (telesterowniczej) na terenie działek o nr ewid.: 255/3, 131/2 obr. Jagów, działkach o nr ewid.: 305, 303, 28 obr. Wierzchno, gmina Pełczyce. 2023-07-24 07:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce nr 78, obr. Pełczyce, gmina Pełczyce. 2023-07-12 14:31
dokument Komunikat o badaniach pól elekromagnetycznych 2023-06-22 18:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez PVE 277 Sp. z o.o., Lisi Ogon 20, 86-065 Białe Błota w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 kV, składającego się maksymalnie z 3 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na działkach nr 255/3, 131/2 (cz.) ob. Jagów oraz dz. 28, 303 (cz.) ob. Chrapowo ? Wierzchno gm. Pełczyce 2023-06-22 18:05
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie tężni solankowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 46/2, 260, 275/4, 259, 325 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2023-04-28 23:13
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie tężni solankowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 46/2, 260, 275/4, 259, 325 obręb Pełczyce, gmina Pełczycach 2023-04-11 18:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce 2023-04-04 16:20
dokument Obwieszczenie i projekt decyzji dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie tężni solankowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 46/2, 260, 275/4, 259, 325 obręb Pełczyce 2023-03-16 18:05
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.: 254/4 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce. 2023-03-08 17:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Klub Żeglarski "Sztaksel", ul. Starogrodzka 12, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie tężni solankowej (altany) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi przyłączami na części działek o nr ewid.: 46/2, 260, 275/4, 259, 325 w Pełczycach, obr. Pełczyce, gmina Pełczyce. 2023-02-28 19:46
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego w Szczecinie (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) 2023-02-23 12:02
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dotyczącymi wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce. 2023-02-16 19:31
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie tężni solankowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 46/2, 260, 275/4, 259, 325 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2023-01-31 13:15
dokument Obwieszczenie i projekt decyzji dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce 2023-01-23 18:32
dokument 0bwieszczenie o zebranych materiałach 2023-01-06 10:26
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie tężni solankowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 46/2, 260, 275/4, 259, 325 obręb Pełczyce, gmina Pełczycach, gmina Pełczyce 2023-01-06 10:25
dokument Zgodnie z art 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podaje się do publicznej wiadomości decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydane w 2022 r. poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-01-02 14:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce działającej przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Lisowską reprezentującą MXL4 Sp. z o.o. Sp. kom. Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A, 70-342 Szczecin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:- budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną p.n. ?Wzgórze widokowe? na części działki o nr ewid.: 254/2 w miejscowości Chrapowo obr Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce. 2022-12-23 19:36
dokument Publiczne obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji. 2022-12-15 19:38
dokument Obwieszczenie i projekt decyzji dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie tężni solankowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 46/2, 260, 275/4, 259, 325 obręb Pełczyce, gmina Pełczycach 2022-12-13 14:31
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 186/7 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce. 2022-12-05 10:11
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce 2022-12-01 10:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o korekcie złożonego przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie tężni solankowej (altany) na części działki o nr ewid. 46/2 w Pełczycach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi przyłączami na części działek o nr ewid.: 260, 259, 258 i 23/4 obr Pełczyce, gmina Pełczyce- nr postępowania RIP.6730.5A.2022 2022-11-28 14:17
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego 2022-11-15 12:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie tężni solankowej (altany) na części działki o nr ewid. 46/2 w Pełczycach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi przyłączami na części działek o nr ewid.: 260, 259, 258 i 23/4 obr Pełczyce, gmina Pełczyce. 2022-11-15 12:13
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2022-11-10 16:45
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2022-11-10 16:44
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 186/7 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce 2022-11-07 16:37
dokument Obwieszczenie i projekt decyzji dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 186/7 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce 2022-10-17 16:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i budową obiektów budowlanych, po częściowej rozbiórce istniejącej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. 186/7 obr Jarosławsko, gmina Pełczyce. 2022-09-22 17:10
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 21.2022 znak: RIP.6730.21.2022 z dnia 17.08.2022 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na funkcję mieszkalną na działce o nr ewid. 137/8 obr Pełczyce, gmina Pełczyce. 2022-08-17 14:28
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na funkcję mieszkalną na działce o nr ewid. 137/8 obr Pełczyce, gmina Pełczyce 2022-07-21 14:33
dokument Obwieszczenie i projekt decyzji dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na funkcję mieszkalną na działce o nr ewid. 137/8 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2022-06-28 11:19
dokument Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zawiadamiam, że za moim pośrednictwem zostało wniesione odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie od wydanej w dniu 16.05.2022 r. decyzji nr 2A.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV na części działki o nr ewid. 228/1 obr. Przekolno gm. Pełczyce. 2022-06-07 17:36
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 55,95 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ewid. 59/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Boguszyny, gmina Pełczyce 2022-06-06 13:13
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV na części działki o nr ewid. 228/1 obręb Przekolno, gmina Pełczyce. 2022-05-16 12:38
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 55,95 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ewid. 59/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Boguszyny, gmina Pełczyce. 2022-05-10 12:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w granicach miasta Pełczyce 2022-05-05 13:18
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 340/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2022-05-04 14:13
dokument Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV na części działki o nr ewid. 228/1 obr Przekolno, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami. 2022-04-21 18:09
dokument Projekt decyzji dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 55,95 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ewid. 59/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Boguszyny, gmina Pełczyce. 2022-04-21 18:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce 2022-04-12 12:14
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 340/1 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami. 2022-04-08 13:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez P4 Sp. z o.o. , ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa ? Pełnomocnik Anna Warżała ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na działce o nr ewid. 59/1 obr Boguszyny, gmina Pełczyce. 2022-04-04 14:12
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV na części działki o nr ewid. 228/1 obręb Przekolno, gmina Pełczyce 2022-03-31 23:50
dokument Obwieszczenie i projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - rozbudowie, nadbudowie i przebudowie szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 340/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2022-03-16 10:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań - Pełnomocnik Tomasz Jagiełło ul. Krasińskiego 6/5, 66-400 Gorzów Wlkp. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV na części działki o nr ewid.: 228/1 obręb Przekolno, gmina Pełczyce. 2022-03-09 17:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - rozbudowie, nadbudowie i przebudowie szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 340/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2022-02-28 19:20
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na części działek o numerach ewid.: 347 i 146/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce 2022-02-09 12:24
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ( ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o numerach ewid.: 256, 257, 268/3, 321, 269, 148 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2022-02-02 09:24
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym. 2022-01-26 14:39
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym. 2022-01-26 14:37
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na części działek o numerach ewid.: 347, 146/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami 2022-01-25 07:28
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie drogi gminnej (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o nr ewid.: 256, 257, 268/3, 321, 269, 148 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami 2022-01-10 12:58
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20A.2021 z dnia 13.10.2021 r. dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami 2022-01-10 12:57
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19A.2021 z dnia 13.10.2021 r. dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami 2022-01-10 12:56
dokument Zgodnie z art 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podaje się do publicznej wiadomości decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydane w 2021 r. poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-12-31 11:05
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie sieci wodociągowej na części działek o numerach ewid.: 347, 146/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce 2021-12-30 20:38
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie drogi gminnej (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o numerach ewid.: 256, 257, 268/3, 321, 269, 148 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce 2021-12-21 14:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Budowie sieci wodociągowej na części działek o nr ewid.: 347 i 146/4 obręb Pełczyce , gmina Pełczyce. 2021-12-17 08:09
dokument Obwieszczenie o zmianie decyzji nr 20A.2021 z dnia 13.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: - budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym. 2021-12-13 13:53
dokument Obwieszczenie o zmianie decyzji nr 19A.2021 z dnia 13.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: - budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym. 2021-12-13 13:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Przebudowie drogi (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o nr ewid.: 257, 256, 268/3, 321, 148, 269 obręb Pełczyce , gmina Pełczyce. 2021-12-08 11:59
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ( ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o numerach ewid.: 256, 257 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-12-01 15:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIP.6730.20A.2021 z dnia 13.10.2021 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce w zakresie rozszerzenia terenu inwestycji zgodnie z załącznikiem graficznym. 2021-11-26 07:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIP.6730.19A.2021 z dnia 13.10.2021 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce w zakresie rozszerzenia terenu inwestycji zgodnie z załącznikiem graficznym. 2021-11-26 07:35
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2158Z na odcinku Sarnik - Niesporowice na działkach o numerach ewid.: 98, 93/2, 102 w obrębie Łyskowo-Sarnik i działkach o nr ewid.: 16, 26 obręb Niesporowice, gmina Pełczyce. 2021-11-26 07:34
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 57/46 oraz części działek o nr ewid.: 57/52, 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach. 2021-11-09 08:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie drogi gminnej (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o nr ewid.: 256, 257 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami 2021-11-05 07:30
dokument Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 2158Z na odcinku Sarnik - Niesporowice na działkach o numerach ewid.: 98, 93/2, 102 w obrębie Łyskowo-Sarnik i działkach o nr ewid.: 16, 26 obręb Niesporowice, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami. 2021-10-29 14:18
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 57/46 oraz części działek o nr ewid.: 57/52, 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami. 2021-10-21 16:25
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej na działce o numerze ewid. 57/50 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-10-14 15:43
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej na działkach o numerach ewid.: 347, 23/2, 23/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-10-14 15:42
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o numerach ewid.: 347, 23/2, 23/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-10-14 15:42
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie, rozbudowie i przebudowie sali sportowej o obiekt pływalni oraz budowie, rozbudowie i przebudowie zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz trybun wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ewid.: 143/11, 430/28 i 430/24 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-10-14 15:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2021-10-14 15:23
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie drogi gminnej (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o numerach ewid.: 256, 257 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-10-12 15:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od GPZ Barlinek do ZK-SN Pełczyce Nowa wraz z budową złącza kablowego ZKSN, na działkach o numerach ewid.: 572/2, 725/19, 726/1, 728/7, 728/8, 562, 584, 564, 720/3, 595, 566, 669/1, 669/2, 668, 675, 567/4, 567/13, 567/12, 586/1, 676/5, 634, 692, 637/15, 570/1, 664/1, 664/4, 554/2, 637/12, 637/13, 586/2, 96/46 w obr. Barlinek 1; 1/27, 41/2, 41/3, 41/4, 38/3, 40/2, 51, 470/6, 470/5, 497, 761/6, 761/8, 761/20, 761/4, 761/14, 479, 478, 2107/4, 470/1, 10/7, 10/4, 5, 4/23, 470/4, 1001, 1/28, 1002, 2106, 2099 w obr. Barlinek 2; 98/2, 296, 301, 297, 298, 98/1, 104/4, 13, 23/1, 14, 2/1, 1, 30/1, 92/3, 102, 295 w obr. Płonno gm. Barlinek; 560, 92/1 w obr. Żydowo gm. Barlinek; 384, 381/2, 376, 92/5, 381/48, 368, 371/20, 71/21, 381/47, 381/78, 381/53, 381/58, 373/2, 381/10, 381/77, 381/45, 381/78, 373/1, 383, 380, 379/1, 379/2, 392/11, 392/12, 392/13, 392/14, 392/15, 392/16, 375/1, 375/2 w obr. Chrapowo ? Wierzchno gm. Pełczyce; 23, 28, 7/6, 18, 22, 24/1, 25, 26, 27/4, 27/8, 27/7, 27/2, 20/1, 20/2, 29/4, 29/3, 29/5, 42/3, 30, 31/2, 31/6, 31/7, 31/8, 44, 34/2 w obr. Łyskowo ? Sarnik gm. Pełczyce. 2021-10-08 08:38
dokument Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 2158Z na odcinku Sarnik - Niesporowice na działkach o numerach ewid.: 98, 93/2, 102 w obrębie Łyskowo-Sarnik i działkach o nr ewid.: 16, 26 obręb Niesporowice, gmina Pełczyce. 2021-10-04 18:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Przebudowie drogi gminnej (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o nr ewid.: 257 i 256 obręb Pełczyce , gmina Pełczyce 2021-09-24 22:29
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 57/46 oraz części działek o nr ewid.: 57/52, 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach 2021-09-21 16:24
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie drogi gminnej na działce o nr ewid.: 57/50 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami. 2021-09-20 14:32
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami 2021-09-20 14:31
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami 2021-09-20 14:31
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie sali sportowej o obiekt pływalni oraz budowie, rozbudowie i przebudowie zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz trybun wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ewid.: 143/11, 430/28 i 430/24 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami. 2021-09-20 14:30
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Rakoniew w Pełczycach na działce o nr ewid.: 56/28 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-09-20 14:29
dokument Obwieszczenia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie złącza ZK-SN i elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid.; 23/9, 24/27, 26/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2021-09-16 10:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Przebudowie drogi powiatowej nr 2158Z na odcinku Sarnik-Niesporowice na działkach o nr ewid.: 98, 93/2, 102 obręb Łyskowo-Sarnik oraz 16, 26 obręb Niesporowice , gmina Pełczyce. 2021-09-09 18:09
dokument Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie sali sportowej o obiekt pływalni oraz budowie, rozbudowie i przebudowie zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz trybun wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ewid.: 143/11, 430/28 i 430/24 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-08-24 08:09
dokument Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Rakoniew w Pełczycach na działce o nr ewid. 56/28 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami 2021-08-24 08:08
dokument Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie złącza ZK-SN i elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid.: 23/9, 24/27, 26/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami 2021-08-24 08:07
dokument Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: - budowie drogi gminnej na działce o nr ewid. 57/50 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-08-16 17:41
dokument Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie drogi gminnej na działkach o numerach ewid.: 347, 23/2, 23/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-08-13 19:40
dokument Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-08-13 19:39
dokument OBWIESZCZENIE o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie i przebudowie budynku sali sportowej o obiekt pływalni oraz budowie, rozbudowie i przebudowie zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz trybun na części działki o nr ewid. 143/11 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce- nr postępowania RIP.6730.18A.2021. 2021-08-13 19:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i częściowej rozbiórce byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 57/46 oraz części działek o nr ewid. 57/52 i 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2021-08-11 18:57
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: -budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Rakoniew w Pełczycach na działce o nr ewid. 56/28 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2021-07-28 14:28
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie złącza ZK-SN i elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid.: 23/9, 24/27, 26/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2021-07-27 14:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Budowie drogi gminnej na działce o nr ewid.: 57/50 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-07-19 14:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-07-19 14:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-07-19 14:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:Budowie, rozbudowie i przebudowie budynku sali sportowej o obiekt pływalni oraz budowie, rozbudowie i przebudowie zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz trybun na części działki o nr ewid. 143/11 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-07-16 13:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce o nr ewid. 56/28 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-07-12 12:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Budowie złącza ZK-SN, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV na działkach o nr ewid. 23/9, 24/27, 26/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-07-09 13:46
dokument Obwieszczenie dot. planu urządzenia lasu. 2021-07-08 22:45
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 14/3, 14/1, 27, 34/5, 418, 44/1, 44/42, 44/34, 34/1, 56/29, 56/28, 56/21, 34/7, 56/18, 55, 56/31, 40/2, 72 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-06-29 14:02
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1, 328, 341/3, 332/2, 351/2, 353/14, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 353/8, 353/9, 353/17, 353/18, 363, 364, 367, 369, 370, 372, 358/7, 347, 351/8, 351/7, 351/12, 351/11, 23/2, 23/12, 339, 350/2, 350/5, 350/6, 338/7, 338/9, 338/13, 633/9, 633/7, 633/10, 338/19, 338/16, 633/8, 633/2 w Pełczycach obręb Pełczyce, oraz 106/2 obr Trzęsacz, gmina Pełczyce. 2021-06-25 14:51
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 338/19, 338/16, 633/8, 633/2, 338/22, 338/21, 338/18, 338/17, 633/1, 338/12, 412/7, 412/13, 412/11, 412/12, 146/4, 400, 398, 377, 396/7, 396/2, 381/8 obr Pełczyce oraz 29/6, 30, 31/8, 44, 35/5, 34/2, 33, 32/4, 32/3, 32/1, 85 obr Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce. 2021-06-25 14:50
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 221, 124/2, 124/1, 149/3, 149/2, 148, 173/4, 173/5, 174, 175, 176, 177/1, 177/3, 177/4, 198/3, 235, 236/5, 236/9, 236/10, 236/12, 236/13, 236/16, 321, 269, 268/3, 267/2, 266/2, 265, 264, 257, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 207, 256, 255, 206/2, 146/6, 213/3, 213/4, 254, 263/7, 263/6, 146/5, 146/2, 146/7, 273/2, 272/2, 272/1, 280/1, 263/5, 295/2, 299, 277, 308, 275/3, 276, 313, 315, 326, 327, 330, 420, 331, 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-06-25 14:49
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej. 2021-06-19 11:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barlinka zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od GPZ Barlinek do ZK-SN Pełczyce Nowa wraz z budową złącza kablowego ZKSN 2021-06-19 11:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barlinka zawiadamiające o zawarciu porozumienia dwustronnego pomiędzy Burmistrzem Barlinka i Burmistrzem Pełczyc w sprawie wydania decyzji icp dla zadania polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV od GPZ Barlinek do ZK-SN Pełczyce Nowa wraz budową złącza kablowego ZKSN 2021-06-19 11:10
dokument Decyzja nr 11A.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid.: 57/46 oraz części działek o nr ewid.: 57/52, 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach. 2021-06-19 11:11
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1, 328, 341/3, 332/2, 351/2, 353/14, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 353/8, 353/9, 353/17, 353/18, 363, 364, 367, 369, 370, 372, 358/7, 347, 351/8, 351/7, 351/12, 351/11, 23/2, 23/12, 339, 350/2, 350/5, 350/6, 338/7, 338/9, 338/13, 633/9, 633/7, 633/10, 338/19, 338/16, 633/8, 633/2 w Pełczycach obręb Pełczyce, oraz 106/2 obr Trzęsacz, gmina Pełczyce. 2021-06-02 15:09
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 338/19, 338/16, 633/8, 633/2, 338/22, 338/21, 338/18, 338/17, 633/1, 338/12, 412/7, 412/13, 412/11, 412/12, 146/4, 400, 398, 377, 396/7, 396/2, 381/8 obr Pełczyce oraz 29/6, 30, 31/8, 44, 35/5, 34/2, 33, 32/4, 32/3, 32/1, 85 obr Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce. 2021-06-01 18:27
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 221, 124/2, 124/1, 149/3, 149/2, 148, 173/4, 173/5, 174, 175, 176, 177/1, 177/3, 177/4, 198/3, 235, 236/5, 236/9, 236/10, 236/12, 236/13, 236/16, 321, 269, 268/3, 267/2, 266/2, 265, 264, 257, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 207, 256, 255, 206/2, 146/6, 213/3, 213/4, 254, 263/7, 263/6, 146/5, 146/2, 146/7, 273/2, 272/2, 272/1, 280/1, 263/5, 295/2, 299, 277, 308, 275/3, 276, 313, 315, 326, 327, 330, 420, 331, 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-06-01 07:55
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 14/3, 14/1, 27, 34/5, 418, 44/1, 44/42, 44/34, 34/1, 56/29, 56/28, 56/21, 34/7, 56/18, 55, 56/31, 40/2, 72 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-05-31 14:12
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 57/46 oraz części działek o nr ewid.: 57/52, 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach. 2021-05-31 13:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 27.05.2021 r. o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum usług społecznych ( w tym siedziba OPS) i centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 57/46 oraz części działek o nr ewid. 57/52 i 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach? nr postępowania RIP.6730.11A.2021 2021-05-27 12:50
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum usług społecznych (w tym siedziba OPS) i centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 57/46 oraz części działek o nr ewid.: 57/52, 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach. 2021-05-25 14:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na Centrum Usług Społecznych ( w tym siedziba OPS) i centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 57/46 oraz części działek o nr ewid. 57/52 i 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach, gmina Pełczyce - nr postępowania RIP.6730.11A.2021 2021-05-21 17:25
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.05.2021 r. o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie bydynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 57/46 oraz części działek o nr ewid. 57/52 i 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-05-14 14:39
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w/s wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na pomieszczenia mieszkalne na działce o nr ewid. 35 w obrębie Brzyczno, gmina Pełczyce. 2021-05-11 22:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w odcinkach: 1) od stacji S-3268 Pełczyce Chrobrego do stacji S-3551 2)od stacji S-3268 Pełczyce Chrobrego do stacji S-3473 Pełczyce Żwirownia 3) od stacji S-3473 Pełczyce Żwirownia do złącza kablowego ZKSN wraz z budową złącza na działkach o nr ewid.: 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1, 328, 341/3, 332/2, 351/2, 353/14, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 353/8, 353/9, 353/17, 353/18, 363, 364, 367, 369, 370, 372, 358/7, 347, 351/8, 351/7, 351/12, 351/11, 23/2, 23/12, 339, 350/2, 350/5, 350/6, 338/7, 338/9, 338/13, 633/9, 633/7, 633/10, 338/19, 338/16, 633/8, 633/2 w Pełczycach, obręb Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 106/2 obr Trzęsacz, gm. Pełczyce. 2021-05-05 19:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w odcinkach: 1)od złącza kablowego ZKSN do słupa nr 18/7 w linii L-315 wraz z budową słupa, 2)od złącza kablowego ZKSN do stacji S-3552, 3)od stacji S-3552 do złącza kablowego ZKSN2 wraz z budową złącza kablowego 4) od złącza kablowego ZKSN2 do słupa nr 24 w linii L-315 wraz z budową słupa, 5) od złącza kablowego ZKSN2 do stacji kontenerowej S-3385 Pełczyce Nowa wraz z budową stacji S-3385, 6) od słupa nr 19 do stacji S-3385, oraz budowa powiązań kablowych 0,4 kV do stacji S-3385 na działkach o nr ewid. 338/19, 338/16, 633/8, 633/2, 338/22, 338/21, 338/18, 338/17, 633/1, 338/12, 412/7, 412/13, 412/11, 412/12, 146/4, 400, 398, 377, 396/7, 396/2, 381/8, w Pełczycach obręb Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 29/6, 30, 31/8, 44, 35/5, 34/2, 33, 32/4, 32/3, 32/1, 85 obr Łyskowo-Sarnik gm. Pełczyce. 2021-05-05 19:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w odcinkach: 1)od stacji S-3343 Pełczyce GS do stacji S-3346 Pełczyce Miasto 2 wraz z budową nowej stacji kontenerowej S-3346, 2)od stacji S-3346 Pełczyce Miasto 2 do S-3429 wraz z budową nowej stacji kontenerowej S-3429, 3)od stacji S-3429 do stacji S-3268 Pełczyce Chrobrego wraz z budową stacji kontenerowej S-3268, oraz budowie linii kablowych 0,4 kV do powiązania z budowanymi stacjami S-3346, S-3429, S-3268 położonych w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid. 221, 124/2, 124/1, 149/3, 149/2, 148, 173/4, 173/5, 174, 175, 176, 177/1, 177/3,177/4, 198/3, 235, 236/5, 236/9, 236/10, 236/12, 236/13, 236/16, 321, 269, 268/3, 267/2, 266/2, 265, 264, 257, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 207, 256, 255, 206/2, 146/6, 213/3, 213/4, 254, 263/7, 263/6, 146/5, 146/2, 146/7, 273/2, 272/2, 272/1, 280/1, 263/5, 295/2, 299, 277, 308, 275/3, 276, 313, 315, 326, 327, 330, 420, 331, 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1 w Pełczycach, obręb Pełczyce, gm. Pełczyce. 2021-05-05 19:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w odcinkach: 1)od stacji S-3399 Pełczyce PGR 2 do stacji S-3297 Pełczyce 1, 2)od stacji S-3297 Pełczyce 1 do złącza kablowego ZKSN, 3)od ZKSN do projektowanego słupa w miejscu istniejącego w linii L-360, oraz budowie złącza kablowego ZKSN położonych w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid. 14/3, 14/1, 27, 34/5, 418, 44/1, 44/42, 44/34, 34/1, 56/29, 56/28, 56/21, 34/7, 56/18, 55, 56/31, 40/2, 72 w Pełczycach, obręb Pełczyce, gm. Pełczyce. 2021-05-05 09:24
dokument Decyzja o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Starogrodzkiej - Rakoniew - Wiosennej w Pełczycach na działkach o nr ewid.: 40/2, 27, 44/42, 44/43, 57/50, 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-04-29 19:27
dokument Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na pomieszczenia mieszkalne na działce o nr ewid. 35 w obrębie Brzyczno, gmina Pełczyce. 2021-04-16 22:56
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 57/46 oraz części działek o nr ewid.: 57/52, 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach. 2021-04-13 23:36
dokument Projekt decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Starogrodzkiej - Rakoniew - Wiosennej w Pełczycach na działkach o nr ewid.: 40/2, 27, 44/42, 44/43, 57/50, 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-04-01 20:29
dokument Obwieszcznie o podjęciu postępowania-Chrapowo 2021-03-24 20:40
dokument Obwieszcznie o podjęciu postępowania-Niesporowice 2021-03-24 20:39
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 458/5 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-03-23 19:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na pomieszczenia mieszkalne na działce o nr ewid.: 35 obręb Brzyczno, gmina Pełczyce. 2021-03-19 14:28
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV na działkach o nr ewid.: 49/12, 49/16 obręb Nadarzyn, gmina Pełczyce. 2021-03-18 18:33
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu elektroenergetycznych linii SN wraz z liniami teletechnicznymi na działce o nr ewid. 164/1 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce. 2021-03-18 18:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 57/46 oraz części działek o nr ewid. 57/52 i 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-03-17 07:16
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 57/54 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-03-17 07:15
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania ganku przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym na funkcję mieszkalną na terenie działki o nr ewid. 76/27 położonej w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce 2021-03-15 09:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w m. Pełczyce przy ul. Starogrodzkiej, ul. Rakoniew, ul. Wiosennej na działkach o nr ewid.: 40/2, 27, 44/42, 44/43, 57/50, 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2021-03-10 13:36
dokument Obwieszczenie z dnia 05.03.2021 2021-03-06 16:13
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomostu wraz z altaną na wodzie na terenie działek o nr ewid.: 46/1, 46/2, 46/5 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-03-04 17:40
dokument Projekt decyzji o ustaleniu warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 458/5 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-02-25 18:46
dokument Projekt decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy zespołu elektroenergetycznych linii SN wraz z liniami teletechnicznymi, na działce o nr ewid. 164/1 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce. 2021-02-24 13:53
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 39 obręb Brzyczno, gmina Pełczyce. 2021-02-23 10:02
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 68/1 obręb Krzynki, gmina Pełczyce. 2021-02-19 17:00
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 14 obręb Lubianka, gmina Pełczyce. 2021-02-19 10:13
dokument Projekt decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 57/54 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-02-17 21:52
dokument Projekt decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV na działkach o nr ewid.: 49/12, 49/16 obręb Nadarzyn, gmina Pełczyce 2021-02-15 16:59
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 536 i części działek o nr ewid.: 557, 14/1 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-02-12 17:46
dokument Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania ganku przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym na funkcję mieszkalną na terenie działki o nr ewid. 76/27 położonej w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-02-10 23:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie oraz adaptacji części budynku na budynek świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 14 obr. Lubianka, gmina Pełczyce 2021-02-08 17:41
dokument Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na: budowie pomostu wraz z altaną na wodzie na terenie działek o nr ewid.: 46/1, 46/2, 46/5 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-02-07 06:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 05.02.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie zespołu elektroenergetycznych linii SN wraz z liniami teletechnicznymi na terenie działki nr 164/1 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce 2021-02-07 06:35
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 04.02.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznej sieci SN-15 kV na działkach o nr ewid. 49/12, 49/16 obręb Nadarzyn, gmina Pełczyce 2021-02-04 21:38
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 14 obręb Lubianka, gmina Pełczyce 2021-01-25 17:05
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 68/1 obręb Krzynki, gmina Pełczyce 2021-01-25 17:04
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na: - budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 39 obręb Brzyczno, gmina Pełczyce 2021-01-23 21:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-01-19 17:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-01-19 17:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-01-19 17:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 40/26 obręb Krzynki, gmina Pełczyce. 2021-01-15 17:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13.01.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 68/1 obręb Krzynki, gmina Pełczyce. 2021-01-13 23:44
dokument Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 536 i części działek o nr ewid.: 557, 14/1 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-01-12 19:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12.01.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid.: 14 obręb Lubianka, gmina Pełczyce. 2021-01-12 19:10
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12.01.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 39 obręb Brzyczno, gmina Pełczyce. 2021-01-12 19:10
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11.01.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 40/26 obręb Krzynki, gmina Pełczyce. 2021-01-11 16:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania ganku przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym na funkcję mieszkalną na działce o nr ewid.: 76/27 w Pełczycach, obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-01-07 17:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie pomostu wraz z altaną na wodzie na działkach o nr ewid.: 46/1, 46/2, 46/5 w Pełczycach, obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2021-01-07 17:21
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na skablowaniu linii 15 kV GPZ Krzęcin Żabicko L329 w obrębie miejscowości Krzynki na działce o nr ewid. 80/1 obręb Krzynki, gmina Pełczyce 2020-12-28 13:20
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowe średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Pionierów na działce o nr ewid. 61 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2020-12-08 15:44
dokument Projekt decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: skablowania linii 15 kV GPZ Krzęcin Żabicko L329 w obrębie miejscowości Krzynki na działce o nr ewid. 80/1 obręb Krzynki, gmina Pełczyce. 2020-12-02 13:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 27.11.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy 2020-11-28 16:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: skablowaniu linii 15 kV GPZ Krzęcin Żabicko L329 w obrębie miejscowości Krzynki na działce o nr ewidencyjnym 80/1 w obrębie Krzynki , gmina Pełczyce. 2020-11-12 16:03
dokument Projekt decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE w ul. Pionierów na działce o nr ewid. 61 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, nr postępowania RIP.6730.3A.2020 2020-11-09 16:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 19.10.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Pionierów w miejscowości Pełczyce na działce o nr ewidencyjnym 61 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2020-10-19 11:53
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynu zbożowego, budynku kosza przyjęciowego ze sterownią, dwóch naziemnych zbiorników zbożowych z infrastrukturą techniczną niezbędna do ich użytkowania oraz podnośnikami kubełkowymi, redlerami, taśmociągami oraz wieżą operacyjną, budowie suszarni, najazdowej wagi samochodowej wraz z budynkiem sterowania wagą i rakorafem, budowie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z instalacją gazową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 188/3, 188/5, 189/2, 192/3 obręb Przekolno, gmina Pełczyce. 2020-08-30 14:04
dokument Obwieszczenie o zakończeniu prac nad projektem zadań ochronnych oraz sporządzeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. 2020-08-26 07:27
dokument Budowa budynku magazynu zbożowego, budynku kosza przyjęciowego ze sterownią, dwóch naziemnych zbiorników zbożowych z infrastrukturą techniczną niezbędna do ich użytkowania oraz podnośnikami kubełkowymi, redlerami, taśmociągami oraz wieżą operacyjną, budowie suszarni, najazdowej wagi samochodowej wraz z budynkiem sterowania wagą i rakorafem, budowie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z instalacją gazową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 188/3, 188/5, 189/2, 192/3 obręb Przekolno, gmina Pełczyce, gmina Pełczyce. 2020-07-29 20:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2020-07-11 22:50
dokument Ogłoszenie o naborze na rachmistrza terenowego Powszechnego Spisu Rolnego 2020 2020-06-16 21:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-06-12 15:47
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2020-06-09 09:38
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 2020-06-04 07:29
dokument Projekt zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na budowie targowiska w Lubianie na części działki o nr ewid. 42/17 oraz działki o nr ewid. 40/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w obrębie Lubiana , gmina Pełczyce 2020-05-25 14:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-05-13 19:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2020-04-29 14:25
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie targowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid.: 42/17, 40/1 obręb Lubiana, gm. Pełczyce 2020-04-29 14:25
dokument Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr RIP.6730.5.2020 2020-04-15 21:05
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na budowie targowiska w Lubianie na części działki o nr ewid. 42/17 oraz działki o nr ewid. 40/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w obrębie Lubiana , gmina Pełczyce. 2020-04-02 20:13
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomostu wraz z altaną na wodzie na działkach o nr ewid.: 46/1, 46/2, 259 w Pełczycach, obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2020-03-28 08:57
dokument OGŁOSZENIE o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie dróg gminnych Gminy Pełczyce 2020-03-24 15:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie targowiska w Lubianie na części działki o nr ewid. 42/17 oraz działki o nr ewid. 40/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w obrębie Lubiana , gmina Pełczyce. 2020-03-17 22:02
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach o nr ewid.:111, 124/1, 146/2, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 163/3, 163/5, 173/4, 173/5, 206, 257, 143/10, 158, 213/3, 333/1, 325, 237 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2020-03-11 22:42
dokument Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie pomostu wraz z altaną na wodzie na terenie działek o nr ewid.: 46/1, 46/2, 259 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2020-03-10 18:04
dokument Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - budowa pomostu wraz z altaną na wodzie na terenie działek o nr ewid.: 46/1, 46/2, 259 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2020-03-05 07:16
dokument Informacja 2020-02-28 08:01
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach o nr ewid.:111, 124/1, 146/2, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 163/3, 163/5, 173/4, 173/5, 206, 257, 143/10, 158, 213/3, 333/1, 325, 237 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2020-02-20 08:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępownia administracyjnego - decyzja o warunkach zabudowy budowa pomostu z altaną na j. Panieńskim w Pełczycach 2020-02-12 12:53
dokument Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w toku wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-02-03 23:21
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na skablowaniu linii 15 kV GPZ Krzęcin Żabicko L329 w obrębie miejscowości Krzynki na działkach o nr ewidencyjnym: 45/2, 42, 2/1, 2/2, 80/1, 59, 78, 74, 73/2, 78/7, 79, 176/3 obręb Krzynki oraz 59, 26, 17/62 w obrębie Niesporowice, gmina Pełczyce. 2020-01-23 17:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. 2020-01-23 13:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu postanowienia prostującego dot. decyzji z dnia 16 stycznia 2020 r. znak: GN-2.7570.377.2.2019.MB 2020-01-23 07:48
dokument Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie dot. wszczecia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne na wniosek OHZ Lubiana Sp. z o.o. 2020-01-22 14:27
dokument Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie dot. wszczecia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne na wniosek OHZ Lubiana Sp. z o.o. 2020-01-22 14:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za łączny udział w wysokości 1542/10000 części w prawie własniści nieruchomości oznaczonej jako działka nr 34/6 o pow. 0,0006ha, obręb Pełczyce 9, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/2019 na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Pełczyce polegajaca na budowie drogi dla rowerów oraz budowa i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na terenie m. Pełczyce (Trasa Pojezierzy Zachodnich"). 2020-01-20 14:23
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewidencyjnym: 111, 124/1, 146/2, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 163/3, 163/5, 173/4, 173/5, 206, 257, 143/10, 158, 213/3, 332/10, 332/14, 332/15, 332/16, 333/1, 325 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2020-01-17 15:29
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.demontaż fragmentów napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kv, budowie odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kv wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz wymianą słupowej stacji transformatorowej SN-nn S-2258 "Płonno Kolonia" 2020-01-17 15:30
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania odmownej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsca rekreacji wyposażonego w elementy małej architektury, wiatę, siłownię, ścieżki spacerowe, ławki i boisko do gier zespołowych na działce o nr ewid. 191/29 obręb Bukwica, gmina Pełczyce. 2020-01-13 17:29
dokument Obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2020 2020-01-08 22:52
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : skablowaniu linii 15 kV GPZ Krzęcin Żabicko L329 w obrębie miejscowości Krzynki na działkach o nr ewidencyjnym: 45/2, 42, 2/1, 2/2, 80/1, 59, 78, 74, 73/2, 78/7, 79, 176/3 obręb Krzynki oraz 59, 26, 17/62 w obrębie Niesporowice, gmina Pełczyce. 2020-01-05 22:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - skablowanie linii 15 kV GPZ Krzęcin Żabicko L329 w obrębie miejscowości Krzynki na działkach o nr ewidencyjnym: 45/2, 42, 2/1, 2/2, 80/1, 59, 78, 74, 73/2, 78/7, 79, 176/3 obręb Krzynki oraz 59, 26, 17/62 w obrębie Niesporowice, gmina Pełczyce. 2019-12-17 10:53
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsca rekreacji wyposażonego w elementy małej architektury, wiatę, siłownię, ścieżki spacerowe, ławki i boisko do gier zespołowych na działce o nr ewid. 191/29 w m. Bukwica, obręb Boguszyny, gmina Pełczyce. 2019-12-13 20:58
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z miejscowości Płotno do miejscowości Sułkowo na działkach o nr ewidencyjnych 10/2, 24/11, 25/1, 26/2, 26/3, 63 obręb Płotno, gm. Pełczyce. 2019-12-05 20:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: urządzeniu miejsca rekreacji wyposażonego w elementy małej architektury, wiata, siłownia, ścieżki spacerowe, ławki i boisko do gier zespołowych na działce o nr ewid. 191/29 w m. Bukwica, obręb Boguszyny, gmina Pełczyce. 2019-12-04 21:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15 kV GPZ Krzęcin Żabicko L329 w obrębie miejscowości Krzynki na działkach o nr ewidencyjnym: 45/2, 42, 2/1, 2/2, 80/1, 59, 78, 74, 73/2, 79, 176/3 obręb Krzynki oraz 59, 26, 17/62 w obrębie Niesporowice, gmina Pełczyce. 2019-11-28 10:42
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej w Szczecinie WGW WP 2019-11-20 07:26
dokument Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP w sprawie budowy gazociągu relacji Goleniów-Lwówek 2019-11-19 10:35
dokument Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wydania decyzji z dn. 31.10.2019 r. utrzymującej w mocy decyzję Woj. Zachodniopomorskiego Nr 6/2019 z dn. 17.05.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji tow. inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu Goleniów- Lwówek DN1000" na terenie woj. zachodniopomorskiego. 2019-11-13 08:41
dokument Projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Płotno do miejscowości Sułkowo na działkach o nr ewidencyjnych 10/2, 24/11, 25/1, 26/2, 26/3, 63 obręb Płotno, gm. Pełczyce 2019-11-06 11:19
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa linii kablowej 15 kV GPZ Krzęcin Żabicko L329 w obrębie miejscowości Krzynki na działkach o nr ewidencyjnym: 45/2, 42, 2/1, 2/2, 80/1, 59, 78, 74, 73/2, 79, 176/3 obręb Krzynki oraz 59, 26, 17/62 w obrębie Niesporowice, gmina Pełczyce. 2019-11-04 14:04
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM SA 2019-11-04 09:17
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Płotno do miejscowości Sułkowo na działkach o nr ewidencyjnych 10/2, 24/11, 25/1, 26/2, 26/3, 63 obręb Płotno, gm. Pełczyce. 2019-10-28 21:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu 2019-10-07 19:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN na części działki o nr ewid. 51/38 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2019-08-02 15:18
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-07-26 17:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu postanowienia o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" na terenie województwa zachodniopomorskiego 2019-07-22 17:32
dokument Postanowienie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE-HD na terenie działki o nr ewid. 38 obręb Nadarzyn, gmina Pełczyce 2019-07-22 17:28
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego ws. postanowienia znak: AP-1.747.5-12.2019.PM o uzupełnienie decyzji nr 6/2019 z dnia 17 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu Goleniów- Lwówek DN1000" na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2019-07-22 09:10
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE-HD na terenie działki o nr ewid. 38 obręb Nadarzyn, gmina Pełczyce 2019-07-17 19:59
dokument Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Pełczyce polegającej na budowie drogi dla rowerów oraz budowa i wykonanie oznakowania trasy rowerowej na terenie m. Pełczyce (Trasa Pojezierzy Zachodnich)". 2019-07-16 08:00
dokument Projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE-HD na terenie działki o nr ewid. 38 obręb Nadarzyn, gmina Pełczyce 2019-07-04 10:39
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej Średniego ciśnienia DN63 PE ?HD o długości ok. 50 mb. na działce o nr ewidencyjnym 38 obręb Nadarzyn, gm. Pełczyce 2019-06-13 07:24
dokument Projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN na części działki o nr ewid. 51/38 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2019-06-06 22:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN na części działki o nr ewidencyjnym 51/38 obręb Pełczyce, gm. Pełczyce 2019-05-23 07:57
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa wylotu w skarpie przebudowywanego rowu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2155Z na terenie działek o nr ewid.: 30/4, 31, 300/2 i 340 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce. 2019-02-27 18:05
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa wylotu w skarpie przebudowywanego rowu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2155Z na terenie działek o nr ewid.: 30/4, 31, 300/2 i 340 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce 2019-02-27 18:03
dokument Projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa wylotu w skarpie przebudowywanego rowu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2155Z na terenie działek o nr ewid.: 30/4, 31, 300/2 i 340 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce. 2019-02-16 11:10
dokument Decyzja Nr 6A.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej sieci SN-15kV i nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 22, 32/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2019-01-31 14:21
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dot. inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN-15kV i nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 22, 32/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2019-01-31 13:34
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- dot. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów bezpośrednio przylegających do drogi powiatowej nr 2155Z Chrapowo- Stawin w miejscowości Chrapowo na działkach o nr ewidencyjnych 30/4, 31, 300/2, 340 obręb Chrapowo, gm. Pełczyce. 2019-01-31 13:38
dokument Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dot. inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN-15kV i nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 22, 32/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2019-01-31 13:37
dokument Zmiana do decyzji na "budowę drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczno (Trasa Pojezierzy Zachodnich) w ciągu nieczynnej drogi kolejowej na terenie działek o nr ewid.: - 23/7, 23/9, 23/8, 5 obręb Pełczyce, - 226, 31/8, 31/7, 31/6, 31/5, 37 obręb Płotno, gmina Pełczyce, - 6/9, 31, 6/8, 6/14, 6/13, 6/4, 35, 6/12, 6/11, 3, 8, 6/10, 20, 2 obręb Lubiana, gmina Pełczyce, - 612/1, 606, 573, 576, 450/2, 572, 450/1, 407, 413, 435, 34, 80, 82, 78 obręb Zamęcin, gmina Choszczno, - 13, 12, 31 obręb Koplin, gmina Choszczno" 2019-01-21 20:12
dokument Zmiany w zasadach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2019-01-16 19:48
dokument Obwieszczenie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Pełczyce w 2019 roku. 2019-01-15 14:51
dokument Projekt zmiany decyzji - budowa drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczno (Trasa Pojezierzy Zachodnich) w ciągu nieczynnej drogi kolejowej na terenie działek o nr ewid.: - 23/7, 23/9, 23/8 obręb Pełczyce, - 226, 31/8, 31/7, 31/6, 31/5, 37 obręb Płotno, gmina Pełczyce, - 6/9, 31, 6/8, 6/14, 6/13, 6/4, 35, 6/12, 6/11, 3, 8, 6/10, 20, 2 obręb Lubiana, gmina Pełczyce, - 612/1, 606, 573, 576, 450/2, 572, 450/1, 407, 413, 435, 34, 80, 82, 78 obręb Zamęcin, gmina Choszczno, - 13, 12, 31 obręb Koplin, gmina Choszczno 2019-01-11 12:42
dokument Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy - budowa uzbrojenia terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce na działkach o nr ewid.: 23/2, 23/3, 338/3, 338/9, 338/16, 347, 412/11, 633/1, 633/2, 633/5, 146/1 położonych w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce oraz na działkach o nr ewid.: 21, 29, 30, 31/7 położonych w obrębie Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce 2019-01-08 13:01
dokument Projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV i nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 22, 32/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2018-12-28 16:49
dokument Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - Budowa uzbrojenia terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce na działkach o nr ewid.: 23/2, 23/3, 338/3, 338/9, 338/16, 347, 412/11, 633/1, 633/2, 633/5, 146/1 położonych w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce oraz na działkach o nr ewid.: 21, 29, 30, 31/7 położonych w obrębie Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce 2018-12-21 20:48
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych 22, 32/1 gm.Pełczyce, obręb Pełczyce. 2018-12-12 21:25
dokument Pismo Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie budowy gazociągu w ramach projektu Baltic Pipe 2018-11-08 23:07
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczno (Trasa Pojezierzy Zachodnich) w ciągu nieczynnej drogi kolejowej na terenie działek o nr ewid.: - 23/7, 23/9, 23/8 obręb Pełczyce, - 226, 31/8, 31/7, 31/6, 31/5, 37 obręb Płotno, gmina Pełczyce, - 6/9, 31, 6/8, 6/14, 6/13, 6/4, 35, 6/12, 6/11, 3, 8, 6/10, 20, 2 obręb Lubiana, gmina Pełczyce, - 612/1, 606, 573, 576, 450/2, 572, 450/1, 407, 413, 435, 34, 80, 82, 78 obręb Zamęcin, gmina Choszczno, - 13, 12, 31 obręb Koplin, gmina Choszczno 2018-10-29 14:41
dokument Projekt zmiany decyzji - Budowa drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczno (Trasa Pojezierzy Zachodnich) w ciągu nieczynnej drogi kolejowej na terenie działek o nr ewid.: - 5, 23/7, 23/9, 23/8 obręb Pełczyce, - 226, 31/8, 31/7, 31/6, 31/5, 37 obręb Płotno, gmina Pełczyce, - 6/9, 31, 6/8, 6/14, 6/13, 6/4, 35, 6/12, 6/11, 3, 8, 6/10, 20, 2 obręb Lubiana, gmina Pełczyce, - 612/1, 606, 573, 576, 450/2, 572, 450/1, 407, 413, 435, 34, 80, 82, 78 obręb Zamęcin, gmina Choszczno, - 13, 12, 31 obręb Koplin, gmina Choszczno 2018-10-23 10:57
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Parkowej w Pełczycach na terenie działek o nr ewid.: 275/3, 275/4, 275/5, 276, 146/4, 259 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2018-10-15 16:47
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Parkowej w Pełczycach na terenie działek o nr ewid.: 275/3, 275/4, 275/5, 276, 146/4, 259 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2018-10-15 16:46
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (projekt) - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Parkowej w Pełczycach na terenie działek o nr ewid.: 275/3, 275/4, 275/5, 276, 146/4, 259 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2018-09-24 19:56
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Pełczyce polegającej na budowie drogi dla rowerów oraz budowie i wykonaniu dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na terenie m. Pełczyce ( Trasy Pojezierzy Zachodnich), budowie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Parkowej w Pełczycach na działkach o nr ewidencyjnych 275/3, 275/4, 275/5, 276, 146/4, 259 gm.Pełczyce, obręb Pełczyce 2018-09-09 09:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc z dnia 13 sierpnia 2018r. o zakończeniu postępowania - Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr ewid.: 276, 325 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2018-08-28 10:03
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr ewid.: 276, 325 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2018-08-17 17:58
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Projekt 2018-08-09 20:26
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa drogi gminnej Nr 676512Z w Pełczycach na działkach o nr ewidencyjnym 325, 275/4, 259, 276, 329/4 gm.Pełczyce, obręb Pełczyce 2018-08-07 08:46
dokument Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 lipca 2018 r. w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 151 2018-07-23 13:57
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV zasilanej elektroenergetycznym przyłączem kablowym SN-15 kV oraz budowy linii kablowych nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 31/27, 26, 17/60 obręb Niesporowice, gmina Pełczyce. 2018-06-29 23:08
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV zasilanej elektroenergetycznym przyłączem kablowym SN-15 kV oraz budowy linii kablowych nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 31/27, 26, 17/60 obręb Niesporowice, gmina Pełczyce. 2018-06-29 23:07
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa linii kablowej 15 kV w ramach powiązania linii L-307 Choszczno - Pyrzyce (m. Boguszyny) z linią L-316 Krzęcin - Pełczyce (m. Bukwica) na terenie działek o nr ewid.: 191/28, 205/1, 180/2, 180/55, 180/52, 169, 168/1, 180/50, 343, 155/1, 339, 269, 265, 264, 229, 226, 230, 276, 275, 234, 233, 232, 157, 338/2, 338/1, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 340, 221, 220, 219, 218, 214, 213, 212, 217, 216, 215, 304/3, 257, 256, 258, 255/1, 254, 253, 225, 224, 223, 222, 158/1, 158/2, 166/6, 163/2, 163/15, 166/3, 163/12, 163/11 obręb Boguszyny, gmina Pełczyce. 2018-06-28 21:18
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczno (Trasa Pojezierzy Zachodnich) w ciągu nieczynnej drogi kolejowej na terenie działek o nr ewid.: 23/7, 23/9, 23/8 obręb Pełczyce, 226, 31/8, 31/7, 31/6, 31/5, 37 obręb Płotno, gmina Pełczyce, 6/9, 31, 6/8, 6/14, 6/13, 6/4, 35, 6/12, 6/11, 3, 8, 6/10, 20, 2 obręb Lubiana, gmina Pełczyce, 612/1, 606, 573, 576, 450/2, 572, 450/1, 407, 413, 435, 34, 80, 82, 78 obręb Zamęcin, gmina Choszczno, 13, 12, 31 obręb Koplin, gmina Choszczno 2018-06-28 21:17
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczno (Trasa Pojezierzy Zachodnich) w ciągu nieczynnej drogi kolejowej na terenie działek o nr ewid.: 23/7, 23/9, 23/8 obręb Pełczyce, 226, 31/8, 31/7, 31/6, 31/5, 37 obręb Płotno, gmina Pełczyce, 6/9, 31, 6/8, 6/14, 6/13, 6/4, 35, 6/12, 6/11, 3, 8, 6/10, 20, 2 obręb Lubiana, gmina Pełczyce, 612/1, 606, 573, 576, 450/2, 572, 450/1, 407, 413, 435, 34, 80, 82, 78 obręb Zamęcin, gmina Choszczno, 13, 12, 31 obręb Koplin, gmina Choszczno 2018-06-28 21:15
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15 kV w ramach powiązania linii L-307 Choszczno - Pyrzyce (m. Boguszyny) z linią L-316 Krzęcin - Pełczyce (m. Bukwica) na terenie działek o nr ewid.: 191/28, 205/1, 180/2, 180/55, 180/52, 169, 168/1, 180/50, 343, 155/1, 339, 269, 265, 264, 229, 226, 230, 276, 275, 234, 233, 232, 157, 338/2, 338/1, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 340, 221, 220, 219, 218, 214, 213, 212, 217, 216, 215, 304/3, 257, 256, 258, 255/1, 254, 253, 225, 224, 223, 222, 158/1, 158/2, 166/6, 163/2, 163/15, 166/3, 163/12, 163/11 obręb Boguszyny, gmina Pełczyce. 2018-06-27 21:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej elektroenergetycznym przyłączem kablowym SN-15kV oraz budowa linii kablowych nn-0,4kV na działkach o nr ewidencyjnym 31/27, 26, 17/60 położonych w m. Niesporowice, gm.Pełczyce, obręb Niesporowice 2018-05-30 13:16
dokument Projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczno (Trasa Pojezierzy Zachodnich) w ciągu nieczynnej drogi kolejowej. 2018-05-25 19:08
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2018r. 2018-05-23 22:20
dokument DECYZJA NR ?./2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15 kV w ramach powiązania linii L-307 Choszczno - Pyrzyce (m. Boguszyny) z linią L-316 Krzęcin - Pełczyce (m. Bukwica) na terenie działek o nr ewid.: 191/28, 205/1, 180/2, 180/55, 180/52, 169, 168/1, 180/50, 343, 155/1, 339, 269, 265, 264, 229, 226, 230, 276, 275, 234, 233, 232, 157, 338/2, 338/1, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 340, 221, 220, 219, 218, 214, 213, 212, 217, 216, 215, 304/3, 257, 256, 258, 255/1, 254, 253, 225, 224, 223, 222, 158/1, 158/2, 166/6, 163/2, 163/15, 166/3, 163/12, 163/11 obręb Boguszyny, gmina Pełczyce. 2018-05-21 16:53
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi dla rowerów na odcinku Pełczyce-Choszczno ( Trasy Pojezierzy Zachodnich) w ciągu nieczynnej linii kolejowej na działkach o nr ewidencyjnych: 23/7, 23/9, 5, 23/8 obręb Pełczyce, 226, 31/8, 31/7, 31/6, 31/5, 37 obręb Płotno 6/9, 31, 6/8, 6/14, 6/13, 6/4, 35, 6/12, 6/11, 3 ,8, 6/10, 20,2 ? obręb Lubiana 612/1, 606, 573, 576, 450/2, 572, 450/1, 407, 413, 435, 34, 80, 82, 78 ? obręb Zamęcin 13, 12, 31 ? obręb Koplin o pow. 29,0 ha położonych w m. Pełczyce, Płotno, Lubiana gm. Pełczyce i m. Zamęcin, Koplin gm. Choszczno 2018-05-21 16:54
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na powiązaniu linii L-307 Choszczno-Pyrzyce (m. Boguszyny) na działkach: 205/1, 169, 168/1, 180/50, 343, 155/1 , 339, 269, 265, 264, 229, 226, 230, 276, 275, 234, 233, 232, 157, 338/2, 338/1, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 340, 221, 220, 219, 218, 214, 213, 212, 217, 216, 215, 304/3, 257, 256, 258, 255/1, 254, 253, 225, 224, 223, 222, 158/1, 158/2, 166/6, 163/2, 163/15, 163/3, 163/12, 163/11 z linia L-316 Krzęcin - Pełczyce ( m. Bukwica na działkach: - 180/2, 191/28, 180/55, 180/52 obręb Boguszyny, gm. Pełczyce 2018-04-25 21:23
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z powiązaniami SN-15kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 375/1, 371/10, 371/13, 392/6, 391/8, 391/7, 391/6, 391/5, 391/3, 392/3, 392/4, 392/5, 371/18 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce 2018-02-07 18:56
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z powiązaniami SN-15kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 375/1, 371/10, 371/13, 392/6, 391/8, 391/7, 391/6, 391/5, 391/3, 392/3, 392/4, 392/5, 371/18 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce 2018-02-07 18:55
dokument Obwieszczenie nr RRO.6344.2.2017 w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk 2018-01-31 14:19
dokument Decyzja - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 2/3 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce 2018-01-22 12:20
dokument Obwieszczenie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 2/3 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce 2018-01-22 12:19
dokument Decyzja - Zagospodarowanie Placu Mickiewicza w Pełczycach na terenie działek o nr ewid.: 168, 180/6 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2018-01-22 09:05
dokument Decyzja - Budowa kontenerowej stacji regulacyjnej gazu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem na terenie działek o nr ewid.: 51/38, 48, 2/2 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2018-01-21 13:59
dokument Obwieszczenie - Budowa kontenerowej stacji regulacyjnej gazu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem na terenie działek o nr ewid.: 51/38, 48, 2/2 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2018-01-21 13:58
dokument Obwieszczenie - Zagospodarowanie Placu Mickiewicza w Pełczycach na terenie działek o nr ewid.: 168, 180/6 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2018-01-21 13:57
dokument Obwieszczenie - Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach na terenie działek o nr ewid.: 328, 340/1, 341/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2018-01-21 13:56
dokument Decyzja - Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach na terenie działek o nr ewid.: 328, 340/1, 341/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2018-01-21 13:54
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami SN-15kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnym 375/1, 371/10, 371/13, 392/6, 391/8, 391/7, 391/6, 391/5, 391/3, 392/3, 392/4, 392/5, 371/18 m. Łyskowo, Gm.Pełczyce, obręb Chrapowo-Wierzchno. 2018-01-15 17:04
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowania Placu Mickiewicza w Pełczycach na terenie działek o nr ewid.: 168, 180/6 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2017-12-29 17:01
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach na terenie działek o nr ewid.: 328, 340/1, 341/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2017-12-29 16:59
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 2/3 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce 2017-12-29 16:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play na działce o nr ewidencyjnym 2/3 obręb Jarosławsko, gm.Pełczyce 2017-12-12 09:10
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2017-12-01 17:02
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2017-12-01 17:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-09-04 15:43
dokument Wyniki Konsultacji dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2017-2023 Walidacji celów i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2010-2020 2017-09-04 15:44
dokument Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych 2017-07-24 18:23
dokument Budowa kontenerowej stacji regulacyjnej gazu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem na terenie działek o nr ewid.: 2/2, 48, 51/38, 51/39 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2017-07-19 13:36
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kontenerowej stacji regulacyjnej gazu na działkach o nr ewid.: 2/2, 48, 51/38, 51/39 obręb Pełczyce 2017-07-11 14:07
dokument Budowa kontenerowej stacji regulacyjnej gazu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem na terenie działek o nr ewid.: 2/2, 48, 51/38, 51/39 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2017-06-13 08:41
dokument Budowa targowiska miejskiego na działce o nr ewid. 102/16 obręb Pełczyce przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach 2017-05-26 00:35
dokument Zmiana decyzji nr 5A/2016 z dnia 20.01.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie targowiska miejskiego na działce o nr ewid. 102/16 obręb Pełczyce przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach 2017-05-18 07:57
dokument Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dot. rewitalizacji w gminie Pełczyce 2017-05-09 12:32
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN-15 kV na działce o nr ewid. 2 obręb Lubiana, gmina Pełczyce 2017-04-24 14:02
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN-15 kV na działce o nr ewid. 2 obręb Lubiana, gmina Pełczyce 2017-04-21 11:22
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa kontenerowej szatni sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą na części działki o nr ewid. 8/3 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce 2017-04-18 07:44
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-04-18 07:43
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - projekt 2017-04-18 07:41
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW zabudowanej na pow. około 2 ha w granicach działki nr 188/5 obręb Przekolno 2017-03-24 17:15
dokument Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. rewitalizacji w Gminie Pełczyce. 2017-03-21 16:14
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa kontenerowej stacji regulacyjnej gazu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem na terenie działek o nr ewid.: 51/38, 48, 2/2 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2017-03-21 08:37
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kontenerowej stacji regulacyjnej gazu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem na terenie działek o nr ewid.: 51/38, 48, 2/2 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. 2017-03-21 08:37
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku kontenerowego szatni sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 8/3 położonej w obrębie Jarosławsko, gmina Pełczyce. 2017-03-17 22:45
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kontenerowej stacji regulacyjnej gazu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem na terenie działek o nr ewid.: 51/38, 48, 2/2 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce 2017-02-27 09:44
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-02-22 15:49
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia - Rozbudowa fermy trzody chlewnej w miejscowości Będargowo na działce nr 251 w obrębie geodezyjnym Będargowo, gm. Pełczyce, powiat choszczeński o jeden obiekt chlewni dla odsadzonych prosiąt wraz z infrastrukturą 2017-02-08 16:55
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa kontenerowej stacji regulacyjnej gazu Q60000 m3/h MOP 6,3 MPa , gazociągu przyłączeniowego wlotowego DN 150 MOP 6,3 MPa z układem zasów, gazociągu przyłączeniowego wylotowego DN 150 MOP 5,5 MPa z układem zasów , zjazdu publicznego, drogi dojazdowej o szerokości 3,8 m i pow. 216,3 m 2, chodników, placów technologicznych 288 m 2, ogrodzenia o pow. 154 m 2 z furtką, oświetlenia terenu stacji na działkach o nr ewid. 51/38, 48, 2/2 położonych w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2017-02-02 17:13
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa targowiska miejskiego na działce o nr ewid. 102/16 obręb Pełczyce przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach 2017-01-20 17:01
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa targowiska miejskiego na działce o nr ewid. 102/16 obręb Pełczyce przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach 2017-01-20 16:44
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Wierzchno, gm. Pełczyce do miejscowości Wilcze, gm. Barlinek na terenie działek o nr ewid.: 381/58, 376, 370/1, 368 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce, 390/2, 373 obręb Żydowo, gmina Barlinek 2017-01-18 18:56
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Wierzchno, gm. Pełczyce do miejscowości Wilcze, gm. Barlinek na terenie działek o nr ewid. 381/58, 376, 370/1, 368 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce, 390/2, 373 obręb Żydowo, gmina Barlinek. 2017-01-17 12:36
dokument Projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa targowiska miejskiego na działce o nr ewid. 102/16 obręb Pełczyce przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach 2017-01-10 14:04
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 2016-12-27 13:35
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-12-27 13:33
dokument Projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Przebudowa drogi powiatowej ul: Pełczyk i wydzielenie ścieżki rowerowej na jezdni dz. o nr ewid. 148 położonej w obrębie Pełczyce, gm. Pełczyce, przebudowa ciągów pieszych na ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż drogi wojewódzkiej 151 na ul: Bolesława Chrobrego na działkach o nr ewid. 146/6, 257, 280/1, 206 położonych w obrębie Pełczyce, gm. Pełczyce, przebudowie ciągów pieszych na ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż drogi wojewódzkiej 151 na ul: Bolesława Chrobrego, a także budowa ścieżek rowerowych na nasypie rozebranej linii kolejowej od miejscowości Pełczyce do granicy gminy Barlinek na działkach o nr ewid 23/10, 23/11, 23/12, 146/4, 328, 347 położonych w obrębie Pełczyce, gm. Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7 położonych w obrębie Łyskowo - Sarnik, gm. Pełczyce a także na działce o nr ewid. 384 położonej w obr. Chrapowo - Wierzchno, gm. Pełczyce. 2016-12-19 19:54
dokument Projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Wierzchno, gm. Pełczyce do miejscowości Wilcze, gm. Barlinek na terenie działek o nr ewid.: 381/58, 376, 370/1, 368 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce, 390/2, 373 obręb Żydowo, gmina Barlinek. 2016-12-19 19:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Budowa targowiska w Pełczycach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 102/16, obręb Pełczyce, gm. Pełczyce" 2016-12-02 11:00
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Wierzchno, obręb Chrapowo-Wierzchno gm. Pełczyce na działkach o nr ewid. 381/58, 376, 370/1 do miejscowości Wilcze gm. Barlinek na działkach o nr ewid. 390/2, 373." 2016-11-28 20:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Przebudowa jezdni drogi powiatowej na ulicy Pełczyk i wydzielenie ścieżki rowerowej na jezdni. Przebudowę ciągów pieszych na ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151 na ulicy Bolesława Chrobrego w miejscowości Pełczyce do granicy gminy Barlinek na działkach o nr ewid. 23/10, 23/11, 23/12, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 146/6, 146/4, 148, 206, 257, 280/1, 328, 347 obręb Pełczyce oraz 384 obręb Chrapowo-Wierzchno, gm. Pełczyce" 2016-12-05 18:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-05-05 21:51
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z na działkach o nr ewid. 39, 48, 23/1, 40 położonych w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 115/1, 115/2, 131/3, 15/1, 10/92 położonych w obrębie Jagów , gmina Pełczyce 2016-01-05 17:38
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z na działce o nr ewid. 98 położonej w obrębie Sarnik, gmina Pełczyce 2016-01-05 17:37
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi gminnej nr 676670Z na działce o nr ewid. 44/2 położonej w obrębie Nadarzyn, gmina Pełczyce 2016-01-05 17:36
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi powiatowej nr 2211Z na działkach o nr ewid. 377, 146/1 położonych w obrębię Pełczyce , gmina Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 85, 93/2 położonych w obrębie Łyskowo-Sarnik , gmina Pełczyce 2016-01-05 17:32
dokument Decyzja nr 22A.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z na działce o nr ewid. 98 położonej w obrębie Sarnik, gmina Pełczyce 2016-01-05 17:25
dokument Decyzja nr 20A.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi gminnej nr 676670Z na działce o nr ewid. 44/2 położonej w obrębie Nadarzyn, gmina Pełczyce 2016-01-05 17:23
dokument Decyzja nr 19A.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z na działkach o nr ewid. 39, 48, 23/1, 40 położonych w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 115/1, 115/2, 131/3, 15/1, 10/92 położonych w obrębie Jagów , gmina Pełczyce. 2016-01-05 17:21
dokument Decyzja nr 21A.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi powiatowej nr 2211Z na działkach o nr ewid. 377, 146/1 położonych w obrębię Pełczyce , gmina Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 85, 93/2 położonych w obrębie Łyskowo-Sarnik , gmina Pełczyce 2016-01-05 17:19
dokument Projekt DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z na działce o nr ewid. 98 położonej w obrębie Sarnik, gmina Pełczyce . 2015-12-20 09:10
dokument Projekt DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - przebudowa drogi powiatowej nr 2211Z na działce o nr ewid. 377 położonej w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 85, 93/2 położonych w obrębie Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce 2015-12-20 09:08
dokument Projekt DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - dla inwestycji na działkach o nr ewid. 39, 48, 23/1 położonych w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 115/1, 115/2, 131/3, 15/1 położonych w obrębie Jagów, gmina Pełczyce, polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1586Z 2015-12-17 13:48
dokument Projekt DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - przebudowa drogi gminnej nr 676670Z na działce o nr ewid. 44/2 położonej w obrębie Nadarzyn, gmina Pełczyce 2015-12-17 11:26
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2015-12-17 11:24
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 110 na działkach o nr ewid. 254, 86/4, 246, 251/1 położonych w obrębie Bolewice, gmina Pełczyce 2015-12-17 11:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2158Z na działkach: - 98 obręb Łyskowo-Sarnik , gm. Pełczyce 2015-12-12 18:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Przebudowia drogi powiatowej Nr 2211Z na działkach: - 377 obręb Pełczyce, oraz 85, 93/2 obręb Łyskowo-Sarnik , gm. Pełczyce 2015-12-12 18:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Przebudowa drogi gminnej nr 676670Z w m. Nadarzyn na działce o nr ewidencyjnym 44/2 obręb Nadarzyn, gmina Pełczyce 2015-12-09 16:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z Pełczyce- Jagów na działkach o nr ewidencyjnym 39, 48, 23/1 obręb Pełczyce, 115/1, 115/2, 131/3, 15/1 obręb Jagów, gmina Pełczyce 2015-12-09 16:52
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-12-03 16:45
dokument Decyzja - Zmiana lokalizacji zbiornika przepompowni ścieków sanitarnych wraz ze zmianą lokalizacji szafki elektrycznej zasilającej przepompownie ścieków z działki 188/1 na działkę o nr ewid. 131 na działkach o nr ewid. 131/4 i 188/1 położonych w obrębie Jagów, gmina Pełczyce 2015-11-17 08:56
dokument Decyzja - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 110 na działkach o nr ewid. 254, 86/4, 246, 251/1 położonych w obrębie Bolewice, gmina Pełczyce 2015-11-17 08:55
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.10.2015 2015-11-09 21:34
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26.10.2015 2015-11-09 21:33
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - na budowę uzbrojenia terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce na działkach o nr ewid. 23/2, 23/3, 338/3, 338/9, 338/16, 347, 412/11, 633/1, 633/2, 633/5, 146/1 położonych w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce 2015-10-01 17:39
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach o nr ewid. 23/2, 23/3, 338/3, 338/9, 338/16, 347, 412/11, 633/1, 633/2, 633/5, 146/1 położonych w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 21, 29, 30, 31/7 położonych w obrębie Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce, polegającej na budowie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce. 2015-08-26 14:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa uzbrojenia terenów inwestycyjnych KSSSE Podstrefa Pełczyce 2015-08-10 17:55
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem przyłączy wodociągowych przy ul Starogrodzkiej w m. Pełczyce, na działkach o nr ewid. 27, 40, 47/22, 47/25, 47/30, 47/13, 56/26, 56/13 położonych w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce 2015-06-08 18:46
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w m. Jagów na działkach o nr ewid. 10/81, 10/51, 10/44, 10/41, 10/42, 10/43, 10/48, 10/49, 10/50, 10/87 położonych w obrębie Jagów, gmina Pełczyce 2015-06-08 18:45
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w m. Będargowo, na działkach o nr ewid. 62, 268/2, 267, 268/1, 254/3, 266, 265, 255, 249/2, 249/1, 250,252, 248/1, 246, 245/2, 245/1 położonych w obrębie Będargowo, gmina Pełczyce 2015-06-08 18:43
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w m. Sarnik, gm. Pełczyce, na działkach o numerach ewidencyjnych na działkach o nr ewid. 93/2, 98, 156, 155, 94/15, 94/16, 153, 99/5, 95, 151, 148/1, 94/12 położonych w obrębie Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce. 2015-06-08 18:40
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w m. Będargowo na działkach o nr ewid. 76/1, 121/5, 131/2, 128/2, 128/1, 129, 125, 126/1, 131/1, 132, 126/2, 133, 127/1, 127/2, 130/2, 130/3, 120, 108, 130/4, 134, 135, 109, 110, 142, 121/4, 121/2, 122, 55/2 położonych w obrębie Będargowo, gmina Pełczyce. 2015-05-27 14:55
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów w m. Pełczyce, gm. Pełczyce, na działkach o numerach ewidencyjnych na działkach o nr ewid. 124/1, 61, 125, 118/2, 220/1, 80/1, 117/9 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce 2015-05-26 17:51
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych m. Jarosławsko na działkach o nr ewid. 148/1, 73, 156, 75/1, 74, 72, 157, 158, 31/4, 71/1, 70/5, 201, 22/1, 67/5, 203/2, 24/2, 24/3, 27, 28, 54, 29/2, 206/3, 206/2, 30/1, 183/2, 186/9, 186/5, 184/1, 183/2, 189/12, 189/23, 184/2, 189/24, 189/25 położonych w obrębie Jarosławsko, gmina Pełczyce 2015-05-26 17:47
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w m. Krzynki na działkach o nr ewid. 2/2, 49/2, 51/4, 62, 52, 53/5, 60, 55/1, 55/4, 56/2, 80/1, 176/3, 56/1, 47/2, 47/10, 47/11, 59 położonych w obrębie Krzynki, gmina Pełczyce 2015-05-30 08:37
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych na działkach o nr ewid. 148/1, 73, 156, 75/1, 74, 72, 157, 158, 31/4, 71/1, 70/5, 201, 22/1, 67/5, 203/2, 24/2, 24/3, 27, 28, 54, 29/2, 206/3, 206/2, 30/1, 183/2, 186/9, 186/5, 184/1, 183/2, 189/12, 189/23, 184/2, 189/24, 189/25 położonych w obrębie Jarosławsko, gmina Pełczyce. 2015-05-15 14:14
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych na działkach o nr ewid. 2/2, 49/2, 51/4, 62, 52, 53/5, 60, 55/1, 55/4, 56/2, 80/1, 176/3, 56/1, 47/2, 47/10, 47/11, 59 położonych w obrębie Krzynki, gmina Pełczyce 2015-05-15 14:13
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowaq odcinka sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów w m. Pełczyce, gm. Pełczyce, na działkach o numerach ewidencyjnych na działkach o nr ewid. 124/1, 61, 125, 118/2, 220/1, 80/1, 117/9 przy ul; w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce 2015-05-15 14:11
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych na działkach o nr ewid. 27, 40, 47/22, 47/25, 47/30, 47/13, 56/26, 56/13 położonych w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce 2015-05-15 14:07
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych na działkach o nr ewid. 93/2, 98, 156, 155, 94/15, 94/16, 153, 99/5, 95, 151, 148/1, 94/12 położonych w obrębie Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce 2015-05-15 14:04
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Pełczyce w ramach inwestycji ? Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pełczyce na działkach o nr ewid. 44/19, 44/20, 44/21, 56/24, 56/25, 57/40, 57/50, 57/53, 57/54, 73, 74, 76/3, 620, 625, 628, 630 położonych w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. 2016-12-23 07:42
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w m. Będargowo, na działkach o nr ewid. 62, 268/2, 267, 268/1, 254/3, 266, 265, 255, 249/2, 249/1, 250,252, 248/1, 246, 245/2, 245/1 położonych w obrębie Będargowo, gmina Pełczyce. 2015-05-14 23:41
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w m. Jagów na działkach o nr ewid. 10/81, 10/51, 10/44, 10/41, 10/42, 10/43, 10/48, 10/49, 10/50, 10/87 położonych w obrębie Jagów, gmina Pełczyce. 2015-05-14 23:40
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w m. Będargowo na działkach o nr ewid. 76/1, 121/5, 131/2, 128/2, 128/1, 129, 125, 126/1, 131/1, 132, 126/2, 133, 127/1, 127/2, 130/2, 130/3, 120, 108, 130/4, 134, 135, 109, 110, 142, 121/4, 121/2, 122, 55/2 położonych w obrębie Będargowo, gmina Pełczyce. 2015-05-14 23:37
dokument Obwieszczenie z dnia 04.05.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 254, 102, 246, 231, 224, 225, 223, 270, 269, 245 położonych w obrębie Bolewice, gmina Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 43, 54/7, 56/4, 55, 36, 37 położonych w obrębie Płotno, gmina Pełczyce. 2015-05-04 20:13
dokument Obwieszczenie z dnia 24.04.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2015-04-27 14:23
dokument Obwieszczenie z dnia 24.04.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2015-04-27 14:23
dokument Obwieszczenie z dnia 24.04.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2015-04-27 14:22
dokument Obwieszczenie z dnia 24.04.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2015-04-27 14:21
dokument Obwieszczenie z dnia 23.04.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej 2015-04-24 11:18
dokument Obwieszczenie z dnia 23.04.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej 2015-04-24 11:13
dokument Obwieszczenie z dnia 23.04.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej 2015-04-24 11:12
dokument Obwieszczenie z dnia 23.04.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej 2015-04-24 11:12
dokument Obwieszczenie z dnia 23.04.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej 2015-04-24 11:10
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-04-24 11:06
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-04-24 11:05
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-04-24 11:05
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-04-24 11:04
dokument Decyzja 4A.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-04-21 15:15
dokument Decyzja 5A.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-04-16 14:42
dokument Decyzja 3A.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-04-14 15:27
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Pełczyc z dnia 9 kwietnia 2015 roku 2015-04-09 20:10
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Pełczyc z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie obwodów głosowania 2015-04-09 19:55
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-03-27 07:00
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-03-27 06:59
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-03-27 06:59
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-03-25 20:19
dokument Obwieszczenie z dnia 13.03.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 2015-03-13 14:19
dokument Obwieszczenie z dnia 13.03.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2015-03-13 13:41
dokument Obwieszczenie z dnia 13.03.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 2015-03-13 13:43
dokument Obwieszczenie z dnia 13.03.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa przepompowni ścieków 2015-03-13 13:43
dokument Obwieszczenie z dnia 02.09.2014 2014-09-15 15:09
dokument Obwieszczenie z dnia 24.04.2014 2014-04-24 16:54
dokument Obwieszczenie z dnia 25.07.2013 2013-07-25 17:19
dokument Obwieszczenie z dnia 17.05.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2013-05-17 13:03
dokument INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-05-10 09:16
dokument Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2013-05-07 16:23
dokument INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-05-07 16:25
dokument Obwieszczenie z dnia 29.01.2013 2013-01-30 16:02
dokument Obwieszczenie z dnia 10.01.2013 2013-01-10 21:49
dokument Obwieszczenie z dnia 19.10.2012 2012-10-19 21:39
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pionierów - jez. Krzywe w gminie Pełczyce 2012-08-07 18:27
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pionierów - jez. Krzywe w gminie Pełczyce 2012-08-07 18:27
dokument Obwieszczenie z dnia 16.07.2012 2012-07-20 17:37
dokument Decyzja Nr 2/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-04-26 07:32
dokument Obwieszczenie z dnia 12.04.2012 2012-04-12 19:16
dokument Obwieszczenie z dnia 11.04.2012 2012-04-12 19:14
dokument Obwieszczenie z dnia 05.04.2012 2012-04-10 16:54
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce 2012-03-29 14:43
dokument Decyzja Nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-03-28 12:41
dokument Projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego 2012-03-24 08:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-03-15 10:41
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 5/2011/2012 2012-02-14 14:35
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 6/2011/2012 2012-02-14 14:32
dokument Decyzja Nr 6/2011/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-02-14 09:08
dokument Decyzja Nr 5/2011/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-02-14 09:06
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pełczyce 2012-02-08 10:05
dokument Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w Komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pełczyce 2012-02-02 19:38
dokument Ogłoszenie dla Przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych 2011-12-22 23:00
dokument PROJEKT DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -GMINA PEŁCZYCE - SYMBOL P-59-11 2011-11-28 13:01
dokument Decyzja - Projekt 2011-10-27 14:04
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 07.10.2011 2011-10-07 11:42
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 03.10.2011 2011-10-06 12:45
dokument Obwieszczenie z dnia 06.09.2011 2011-09-12 14:00
dokument Obwieszczenie z dnia 31.08.2011 2011-09-12 14:00
dokument Obwieszczenie z dnia 31.08.2011 2011-09-12 13:10
dokument INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 R. 2011-05-31 15:07
dokument Decyzja Nr 9/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu 2011-05-16 13:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce 2011-05-05 09:56
dokument Oferta Realizacji Zadania publicznego pn. Zajęcia żeglarskie z dziećmi i młodzieżą KŻ "Sztaksel" 2011-04-12 10:19
dokument Ogłoszenie Burmistrza Pełczyc o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2011-03-15 08:24
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu 2011-03-01 09:12
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu 2011-03-01 09:11
dokument Obwieszczenie 2011-02-10 10:43
dokument OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2011-02-09 12:28
dokument OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2011-03-04 07:18
katalog Wybory samorządowe 2010 - KATALOG -
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji 2010-08-11 11:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2010-06-24 12:32
dokument Obwieszczenie o wyborze kandydatów na rachmistrzów 2010-06-23 14:30
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-05-31 13:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2010-03-23 12:41
dokument Umorzone zaległości czynszowe 2010-03-09 10:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2010-02-23 10:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2010-02-16 08:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2010-01-26 13:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2010-01-04 17:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2009-12-22 11:20
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 2009-11-05 20:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2009-09-29 13:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2009-09-09 10:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2009-08-03 13:19
dokument Zaproszenie do składania ofert 2008-12-08 08:00
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU na realizację Usług Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu 2008-10-28 23:26
dokument Zaproszenie do składania ofert 2008-09-30 18:34
dokument Informacja o stanie mienia komunalnego 2007-11-29 11:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2007-11-12 08:52
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Pełczyce 2007-02-16 09:48
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 2006-10-21 09:26
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o pełnionych dyżurach. 2006-10-06 10:30
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach o numerach, granicach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 2006-09-19 14:35
dokument Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego 2006-03-10 10:57
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Pełczyce 2006-10-09 11:02