Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


RRO - 7620/11/09   Pełczyce, 02 września 2009 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) o wszczęciu w dniu 02 września 2009 r., postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Choszczeńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej nr 2214 Z od miejscowości Pełczyce poprzez miejscowość Będargowo, Jarosławsko do granicy powiatu choszczeńskiego”

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsza informacja zostaje podana stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pełczycach: www.bippelczyce.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pełczycach pok. nr 12 w godz. od 715 - 1500 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Osoba wyznaczona do kontaktu - Aneta Wolniak, tel. (095) 7685048.

BURMISTRZ

dr Mirosław Kluk

Rozdzielnik:

  1. Tablica ogłoszeń UM

  2. Tablica sołectwa: Będargowo, Trzęsacz, Jarosławsko

  3. a/a

Tablica ogłoszeń:

od 02.09.09 do 16.09.2009 r.

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH

73-260 Pełczyce Rynek Bursztynowy 2

woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Z-ca Burmistrza Sekretarz Skarbnik Biuro Rady

(095)7685038 (095)7685038 (095)7685038 (095)7685061 (095)7685061

burmistrz@pelczyce.pl wiceburmistrz@pelczyce.pl sekretarz@pelczyce.pl skarbnik@pelczyce.pl rada@pelczyce.pl

Fax.: (095)7685118 e-mail: umig@pelczyce.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 09-09-2009 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2009 10:32