Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE ?Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa żłobka w gminie Pełczyce? 2024-07-19 14:11
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. ?Zmiana sposobu użytkowania części budynku żłobka pod potrzeby miejsko-gminnego przedszkola? 2024-07-16 14:26
dokument Informacja z otwarcia ofert dla Zapytania RIP.215.3.2024.ZO "Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce" 2024-07-03 14:42
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.3.2024ZO na "Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce" 2024-07-03 14:42
dokument Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. ?Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29? 2024-04-26 14:22
dokument Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. ?Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29? 2024-04-26 13:10
dokument Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. ?Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3? 2024-04-12 14:38
dokument Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. ?Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12? 2024-04-09 09:07
dokument Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty, dotyczącej wykonania rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce. 2024-03-28 21:17
dokument Informacja z otwarcia ofert 2024-03-26 20:56
dokument Zapytanie ofertowe (ogłoszenie o postępowaniu zakupowym) na zadnie pn. ?Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29? 2024-03-26 11:42
dokument Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Chemiczno- mechaniczne usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Pelczyce w 2024 r. 2024-03-25 12:01
dokument Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. ,, chemiczno-mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce w 2024 r.? 2024-03-22 14:33
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.1.2024.ZO "Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce" 2024-03-20 15:51
dokument Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. ?Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12? 2024-03-15 13:05
katalog Zapytanie ofertowe na chemiczne- mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gm. Pełczyce w 2024 r. - KATALOG -
dokument Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. ?Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3? 2024-03-12 13:48
dokument Zapytanie ofertowe (ogłoszenie o postępowaniu zakupowym) na zadnie pn. ?Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29? 2024-02-19 14:49
dokument Zapytanie ofertowe (postępowanie zakupowe) na zadanie pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12 2024-02-13 09:47
dokument Zapytanie ofertowe (ogłoszenie o postępowaniu zakupowym) na zadnie pn. ?Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3? 2024-02-09 14:12
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych 2024-01-17 14:58
dokument Informacja z otwarcia ofert - "Świadczenie usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 r." 2023-12-21 11:54
dokument Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pełczyce i przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt w Pełczycach" 2023-12-20 13:54
dokument Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pełczyce i przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt w Pełczycach" 2023-12-20 13:52
dokument Zapytanie ofertowe - "Świadczenie usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 r." 2023-12-21 11:52
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pełczyce i przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt 2023-12-12 10:06
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pełczyce 2023-12-12 10:06
katalog Zapytanie ofertowe "Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Pełczycach - KATALOG -
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.115.2023 na "Dowóz uczniów/dzieci z niepełnosprawnościami na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych" 2023-08-25 10:54
dokument Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce. 2023-06-12 09:58
dokument Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce 2023-06-01 21:26
katalog Zapytania ofertowego dotyczące chemiczno- mechanicznego usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w roku 2023. - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2023 r." - KATALOG -
dokument Ogłoszenie z otwarcia oraz z wyboru oferty w postępowaniu nr RIP.215.16.2023 na ?Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach? 2023-01-17 15:18
dokument Odp. na pytania w postępowaniu RIP.215.16.2023 pn.: ?Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach? 2023-01-12 14:12
dokument Protokół z wyboru oferty 2023-01-09 15:53
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych nr RIP.215.16.2023 2023-01-09 14:10
dokument Informacja z otwarcia ofert 2023-01-06 10:27
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym 2022-12-29 08:58
dokument Informacja z otwarcia ofert. 2022-12-27 19:28
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym 2022-12-20 08:44
dokument Protokół z wyboru oferty 2022-12-20 08:43
dokument Protokół z wyboru oferty 2022-12-20 08:42
dokument Informacja z otwarcia ofert. 2022-12-16 13:36
dokument Informacja z otwarcia ofert. 2022-12-16 13:36
dokument Informacja z otwarcia ofert. 2022-12-16 13:35
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wyłapywanie bezdomnych zwierząt 2022-12-07 18:09
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt 2022-12-07 18:08
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym 2022-12-07 18:07
dokument Informacja z wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu ?Cyfrowa Gmina? RIP.215.158.2022 2022-10-19 14:04
dokument Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina ? RIP.215.158.2022 2022-10-13 12:43
dokument Informacja o wyborze oferty: RIP.215.155.2022 - Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach Konkursu ?Granty PPGR ? wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym? 2022-10-12 13:17
dokument Informacja z otwarcia ofert , postępowanie nr RIP.215.155.2022 2022-10-05 14:06
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.158.2022 na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu ?Cyfrowa Gmina? 2022-09-30 14:28
dokument Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach Konkursu "Granty PPGR" wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym? 2022-09-26 18:48
dokument Informacja o wyborze oferty w postępowaniu RIP.215.151.2022 na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Pełczyce i jej jednostkach podległych 2022-09-21 11:28
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zapytania ofertowego nr RIP.215.143.2022 z dnia 02.09.2022 r. na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Pełczyce i jej jednostkach podległych 2022-09-13 10:52
dokument Informacja z otwarcia ofert: na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Pełczyce i jej jednostkach podległych RIP.215.143.2022 2022-09-12 14:54
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Pełczyce i jej jednostkach podległych nr RIP.215.143.2022 2022-09-02 14:49
dokument Informacja z otwarcia ofert oraz unieważnienie postepowania RIP.215.141.2022 2022-09-02 12:36
dokument ODPOWIEDŹ NA WNOSEK WS. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO RIP.215.141.2022 2022-08-30 15:32
dokument ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WS. WYJASNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr RIP.215.141.2022 2022-08-29 10:20
dokument zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Pełczyce i jej jednostkach podległych 2022-08-25 13:40
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: Dowóz dzieci/uczniów na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym ?Bratek? w Barlinku w roku szkolnym 2022/2023 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2022-08-12 12:53
dokument Zestawienie ofert oraz informacja o wyborze oferty - złożonych w ramach zapytania ofertowego na wykonanie usługi przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ?Cyfrowa gmina? 2022-05-27 14:18
dokument Informacja z otwarcia ofert na ?Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce?. RIP.215.83.2022 2022-05-25 14:43
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2022-05-17 12:06
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.83.2022 na ?Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowalnych będących w zasobie Gminy Pełczyce? 2022-05-12 12:22
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania RIP.215.62.2022. 2022-05-12 12:20
dokument Informacja z otwarcia ofert "Wykonanie rocznych przeglądów obiektów" RIP.215.62.2022 2022-05-06 14:43
katalog Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2022 r." (RIP.215.64.2022) - KATALOG -
dokument informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej RIP.215.53.2022 Zakup oraz dostawa małej architektury... 2022-04-26 15:45
dokument Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce 2022-04-26 13:45
katalog Zapytanie ofertowe na chemiczno- mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2022 r. (RIP.215.61.2022) - KATALOG -
dokument Zapytanie ofertowe na: Zakup oraz dostawę małej architektury w ramach operacji ?Poprawa jakości i zabezpieczenie infrastruktury wodnej nad jeziorem Panieńskim w m. Pełczyce? 2022-04-05 09:13
katalog Zapytanie ofertowe- RIP.215.33.2022- Warsztaty Akademia rodzin - KATALOG -
dokument Zapytanie ofertowe; na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach 2022-01-14 14:43
dokument zapytanie ofertowe Sporządzenie zmiany MPZP oraz zmiany studium 2022-01-14 12:30
dokument protokół z wyboru oferty Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym 2021-12-27 14:45
dokument protokół z wyboru oferty Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 2021-12-27 14:44
dokument protokół z wyboru oferty świadczenie usług weterynaryjnych 2021-12-27 14:43
dokument ogłoszenie z otwarcia ofert Świadczenie usług przewozów autobusowych 2021-12-20 14:47
dokument Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Pełczyce w schronisku dla zwierząt 2021-12-16 09:28
dokument Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pełczyce 2021-12-16 09:26
dokument Świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt 2021-12-16 09:25
dokument zapytanie ofertowe świadczenie usług przewozów autobusowych 2021-12-10 13:35
dokument zestawienie ofert RIP.215.133.2021 2021-12-06 14:57
dokument zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce 2022-01-10 13:08
dokument protokół z otwarcia i unieważnienia post. RIP.215.89.2021 2021-08-05 14:57
dokument Zapytanie ofertowe: Dowóz dzieci/uczniów na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ?Bratek? w Barlinku w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2021-07-27 14:02
dokument zawiadomienie o unieważnieniu postępowania RIP.215.86.2021 2021-07-26 14:33
dokument wykonywanie usług z zakresu dowozu dzieci/uczniów na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek w Barlinku w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2021-07-14 14:12
dokument protokół z otwarcia ofert azbest 2021-07-08 14:52
dokument zestawienie Ofert - azbest 2021-07-08 14:50
dokument Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty RIP.215.69.2021 2021-06-24 14:48
dokument Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pełczyce w 2021 r 2021-06-24 12:54
dokument ogłoszenie z otwarcia ofert RIP.215.69.2021 2021-06-17 14:09
dokument Zapytanie ofertowe na Wykonanie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce 2021-06-24 14:36
dokument zapytanie ofertowe na chemiczno - mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2021 r. 2021-05-27 14:50
dokument zapytanie ofertowe - animator czasu wolnego -RIP.215.60.2021 2021-05-24 11:08
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE NR RIP.215.52.2021na realizację Zajęć integracyjnych: Do trzech razy sztuka - zajęcia plastyczne jako elementy arteterapii i integracji społecznej. Ceramika i malarstwo. - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE NR RIP.215.51.2021 na realizację Zajęć integracyjnych: Do trzech razy sztuka - zajęcia plastyczne jako elementy arteterapii i integracji społecznej. Plastyczne i rękodzieło artystyczne. - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE NR RIP.215.50.2021 na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE NR RIP.215.49.2021 na pełnienie funkcji: TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE NR RIP.215.48.2021 na pełnienie funkcji: ASYSTENTA RODZINY - KATALOG -
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.44.2021 na realizację Zajęć integracyjnych: Do trzech razy sztuka - zajęcia plastyczne jako elementy arteterapii i integracji społecznej. Ceramika i malarstwo 2021-03-25 14:32
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.43.2021 na realizację Zajęć integracyjnych: Do trzech razy sztuka - zajęcia plastyczne jako elementy arteterapii i integracji społecznej. Plastyczne i rękodzieło artystyczne 2021-03-25 14:32
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.42.2021 na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO 2021-03-25 14:32
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.40.2021 na pełnienie funkcji : ASYSTENTA RODZINY 2021-03-26 11:55
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.39.2021 na pełnienie funkcji: TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ 2021-03-25 14:33
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.158.2020 na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa i przebudowa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce 2021-01-14 09:17
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.154.2020 Świadczenie usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r. 2020-12-29 12:08
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.149.2020 Usługa polegająca na zapewnieniu opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Pełczyce w schronisku dla zwierząt 2020-12-22 08:59
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.148.2020 Świadczenie usług weterynaryjnych całodobowych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pełczyce 2020-12-22 08:59
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.147.2020 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pełczyce i przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt lub Tymczasowego Punktu Adopcyjnego w Pełczycach 2020-12-22 08:58
dokument Zapytanie ofertowe Nr RIP.215.97.2020 na przeprowadzenie szkolenia na temat PPK w jednostkach finansów publicznych dla pracowników merytoryczncyh zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce oraz opracowanie ulotki informacyjnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce. 2020-08-20 14:36
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.90.2020 Świadczenie usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r. 2020-07-31 11:57
dokument RIP.215.71.2020 zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno 2020-07-06 13:00
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.58.2020 na przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu BHP i p.poż oraz szkolenia w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce 2020-06-08 12:31
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.55.2020 na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pełczyce w 2020 r. 2020-06-02 07:40
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.53.2020 na chemiczno - mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2020 r. 2020-05-26 07:31
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.38.2020 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pełczycach 2020-05-22 10:26
dokument Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych 2020-05-13 14:45
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.34.2020 Demontaż istniejącego kotła gazowego, zakup i dostawę dwufunkcyjnego kondensacyjnego kotła gazowego o mocy 395 kW 2020-04-06 13:45
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.10.2020 na przeprowadzenie audytu diagnostycznego oraz opracowanie dokumentacji i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Pełczycach 2020-01-28 13:24
dokument zapytanie ofertowe RIP.215.162.2019 wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pełczyce i przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt lub Tymczasowego Punktu Adopcyjnego w Pełczycach 2019-12-30 19:40
dokument zapytanie ofertowe RIP.215.161.2019 zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Pełczyce w schronisku dla zwierząt 2019-12-30 19:41
dokument zapytanie ofertowe RIP.215.160.2019 na świadczenie usług weterynaryjnych całodobowych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pełczyce 2019-12-30 19:41
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.159.2019 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenów gminy Pełczyce 2019-12-23 14:09
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.155.2019 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenów gminy Pełczyce 2019-12-13 13:38
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.150.2019 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenów gminy Pełczyce 2019-11-28 14:31
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.108.2019 na Świadczenie usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. 2019-09-17 09:39
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż szatni sportowej (składającej się z jednego kontenera szatniowego) na boisko sportowe w Jarosławsku 2019-08-23 12:27
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.95.2019 na wykonywanie usług z zakresu dowozu dzieci na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek w Barlinku w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021 2019-08-19 14:53
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.94.2019 na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pełczyce w 2019r. 2019-08-12 12:36
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.89.2019 na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pełczyce w 2019r. 2019-08-02 14:10
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.75.2019 na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pełczyce 2019-07-12 14:48
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.51.2019 dot. złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Pełczyce i jej jednostkach podległych 2019-05-21 12:43
dokument Zapytanie ofertowe na Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce 2019-05-14 11:08
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.46.2019 na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce 2019-05-02 14:43
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.41.2019 na chemiczno - mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu miny Pełczyce w 2019 r. 2019-04-24 21:16
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.40.2019 na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce 2019-04-18 12:41
dokument Dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do Miejsko-Gminnego Żłobka w Pełczycach - dokument stracił ważność 2019-03-28 14:45
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.142.2018 na Świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach oraz jednostkach podległych 2018-12-27 12:53
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.129.2018 na - Świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach oraz jednostkach podległych - dokument stracił ważność 2018-12-13 13:27
dokument Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pełczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce 2019-01-28 10:55
dokument Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pełczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce 2018-10-31 12:58
dokument Zapytanie ofertowe znak: RIP.215.89.2018 z dnia 14.08.2018 r. dla zamówienia pn: Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 2018-08-22 13:07
dokument zapytanie ofertowe znak: RIP.215.85.2018 z dnia 03.08.2018 r. dla zamówienia pn: Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 2018-08-14 13:27
dokument Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik - Łyskowo - Pełczyce wraz z modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce 2018-09-05 10:20
dokument Dostawa i montaż szatni sportowej (składającej się z jednego kontenera sanitarnego) na boisko sportowe w Jarosławsku 2018-07-25 11:59
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.58.2018 na Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pełczycach 2018-06-26 10:01
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.52.2018 na Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce 2018-05-25 08:14
dokument Zapytanie ofertowe nr RIP.215.50.2018 na Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pełczycach 2018-05-25 08:13
dokument Zapytanie ofertowe nr RIP.215.44.2018 dot. złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Pełczyce i jej jednostkach podległych 2018-04-18 14:21
dokument Zapytanie ofertowe nr RIP.215.40.2018 dot. chemiczno-mechanicznego usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2018 r. 2018-03-29 08:47
dokument Rozbiórka komina o konstrukcji stalowej 2017-12-20 21:28
dokument Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce 2018-02-23 03:45
dokument Usługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 2017-12-22 22:11
dokument Świadczenie usług weterynaryjnych całodobowych 2017-12-01 17:17
dokument Usługa wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pełczyce 2017-12-01 17:16
dokument Unieważnienie postępowania 2017-11-15 10:39
dokument Dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do żłobka w Pełczycach 2017-11-09 14:43
dokument Zapytanie ofertowe na na usunięcie 49 drzew, frezowanie 24 pni oraz usunięcie obumarłych konarów i gałęzi z 4 drzew na ternie Gminy Pełczyce. 2017-10-30 15:22
dokument Przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących z zakresu wykorzystania TIK pn. ?Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym? w nauczaniu przedmiotowym dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pełczycach 2017-10-16 08:46
dokument Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących z zakresu wykorzystania TIK pn. ?Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym? w nauczaniu przedmiotowym dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pełczycach w ramach projektu ?Nowoczesna Szkoła drogą do sukcesu ? Zespół Szkół im. M. Kopernika w Pełczycach? 2017-10-05 14:16
dokument Dostawa i montaż kontenerowej szatni sportowej (składającej się z dwóch kontenerów ? w tym jeden podzielony na dwa pomieszczenia) zapewniającymi możliwość jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem na boisku sportowym w m. Jarosławsko 2017-10-03 17:50
dokument Unieważnienie Zapytania Ofertowego nr RIP.215.84.2017 z dnia 7.09.2017 r. na dostawę i montaż kontenerowej szatni sportowej (składającej się z dwóch kontenerów ? w tym jeden podzielony na dwa pomieszczenia) wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem na boisku sportowym w m. Jarosławsko. 2017-09-19 13:19
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż kontenerowej szatni sportowej ( składającej się z dwóch kontenerów) w tym jeden podzielony na dwa pomieszczenia) wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem na boisku sportowym w m. Jarosławsko. 2017-09-11 13:54
dokument Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla zadania pn. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców wsi Nadarzyn 2017-09-19 13:50
dokument Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług z zakresu dowozu dzieci na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" w Barlinku w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019 2017-08-16 11:28
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn."Rozbiórka i uporządkowanie terenu w Boguszynach". 2017-06-29 14:23
dokument Budowa budynku gospodarczego na terenie działki 207 w Pełczycach 2017-06-22 16:43
dokument Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bolewicach 2017-06-13 17:02
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - park przy ul. Armii Polskiej, ul. Zamkowa oraz Plac A. Mickiewicza w Pełczycach 2017-06-20 17:48
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych przeglądow technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce 2017-04-19 16:09
dokument Zapytanie ofertowe na "chemiczno-mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2017 r." 2017-03-03 08:06
dokument Zapytanie ofertowe nr RIP.215.8.2017 na zadanie pn. Walidacja celów i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2010-2020 2017-02-10 12:41
dokument Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 676670Z w miejscowości Nadarzyn i przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce-Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce-Jagów miejscowość Jagów" 2016-11-08 11:24
dokument informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr postepowania RIP.215.85.2016 2016-09-22 14:26
dokument Unieważnienie zapytania ofertowego nr RIP.215.89.2016 na chemiczno-mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce w 2016 r. 2016-09-21 13:58
dokument Zapytanie ofertowe RIP.215.89 .2016 na chemiczno-mechaniczne usuwanie barszczu sosnowskiego 2016-09-12 16:42
dokument Unieważnienie zapytania ofertowego nr RIP.215.79.2016 na chemiczno-mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce w 2016 r. 2016-09-12 16:38
dokument Zapytanie ofertowe nr RIP.215.85.2016 na opracowanie 6 sztuk dokumentacji aplikacyjnych dla projektów realizowanych w ramach Kontraktu Samorządowego "Lider Pojezierzy" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2016-09-08 16:09
dokument Protokół z wyboru ofert nr postępowania RIP. 215.79.2016 2016-09-07 15:58
dokument Zapytanie ofertowe na chemiczne usuwanie barszczu sosnowskiego 2016-08-30 18:19
dokument Protokół wyboru oferty RIP.215.68.2016 na opracowanie kompleksowej dokumentacji związanej z zyskaniem dofinansowania projektu ?Termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pełczyce? 2016-08-05 23:29
dokument protokół wyboru oferty RIP.215.63.2016 Remont szatni sportowej w Pełczycach 2016-07-26 15:38
dokument Zapytanie ofertowe "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pełczyce" 2016-08-05 23:27
dokument Zapytanie Ofertowe "Remont szatni sportowej w Pełczycach" 2016-07-06 21:43
dokument Zapytanie ofertowe nr RIP.215.59.2016 na wykonywanie usług z zakresu dowozu dzieci na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ?BRATEK? w Barlinku w roku szkolnym 2016/2017 2016-07-04 21:26
dokument Zapytanie ofertowe "Budowa dróg i ścieżek rowerowych w Pełczycach" 2016-06-07 19:58
dokument Zapytanie ofertowe na chemiczno-mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce 2016-05-27 17:35
dokument Protokół z otwarcia ofert - "Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce" 2016-03-08 15:06
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce 2016-03-08 15:05
dokument Dzierżawa części nieruchomości gminnej położonej przy ul. Słonecznej /teren Pełczyckiego Centrum Rekreacji i Turystyki "Pełczanka"/, z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego podczas sezonu letniego tj. 15.06-31.08.2015r. 2015-05-08 12:46
dokument Dzierżawa części nieruchomości gminnej położonej przy ul. Słonecznej /teren Pełczyckiego Centrum Rekreacji i Turystyki "Pełczanka", z przeznaczeniem na punkt handlowy w zakresie małej gastronomi o powierzchni 41,5m2 oraz ogródek piwny o powierzchni 41m2 podczas sezonu letniego tj. 15.06-31.08.2015r. 2015-05-08 12:43
dokument Wybór oferty - Zakup, dostawa oraz montaż Info - Terminalu prezentującego projekt oraz oferty turystyki lądowej w związku z realizacją projektu nr INT-10-0053 pn. Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. 2014-04-07 18:45
dokument Zakup, dostawa oraz montaż Info - Terminalu w ramach realizacji projektu nr INT-10-0053 pn. Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 2014-03-07 00:25
dokument Zakup, dostawa oraz montaż Info - Terminalu w ramach realizacji projektu nr INT-10-0053 - informacja 2014-03-07 00:25
dokument Wybór oferty - Opracowanie koncepcji i strategii promocyjnej produktu turystycznego pakietu weekendowego opartego na aktywnym wypoczynku promującego projekt pn. Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen o numerze INT-10-0053 w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 2014-03-04 14:17
dokument Opracowanie Koncepcji i strategii promocyjnej produktu turystycznego pakietu weekendowego opartego na aktywnym wypoczynku promującego projekt pn. Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen o numerze INT-10-0053 w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 2014-02-04 10:47
dokument Zakup, dostawa oraz montaż Info - Terminalu ramach realizacji projektu nr INT-10-0053 pn. Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. 2014-01-22 19:29
dokument Wybór oferty - Wydruk katalogów związanych z realizacją projektu nr INT-10-0053 pn. Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013) 2014-01-21 14:38
dokument Wydruk katalogów związanych z realizacją projektu nr INT-10-0053 pn. Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 2014-01-10 14:02
dokument W związku z realizacją projektu nr INT-10-0053 pn. Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 , Gmina Pełczyce jako Partner Projektu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zapewnienie specjalistycznych usług tłumaczeniowych. 2012-09-05 16:17
dokument Informacja 2012-09-05 16:14
dokument W związku z realizacją projektu nr INT-10-0053 pn. Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 , Gmina Pełczyce jako Partner Projektu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem. 2012-09-05 16:06
dokument Informacja 2012-09-05 15:59
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu nr INT-10-0053 pn. Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 , Gmina Pełczyce jako Partner Projektu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zapewnienie specjalistycznych usług tłumaczeniowych. 2012-08-22 18:17
dokument Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem w związku z realizacją projektu nr INT-10-0053 pn. Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013." 2012-08-09 14:25