Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W związku z realizacją projektu nr INT-10-0053 pn. Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 , Gmina Pełczyce jako Partner Projektu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem.


Pełczyce, dnia 05.09.2012 r.

GMINA PEŁCZYCE

ul. Rynek Bursztynowy 2

73-260 Pełczyce

…………………………………………….

(nazwa i adres oferenta)

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu nr INT-10-0053 pn. Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 , Gmina Pełczyce jako Partner Projektu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem.

Zakres oferty:

- doradztwo w zakresie zarządzania projektem,

- koordynacja i kontrola działań, weryfikacja dokumentacji finansowej i merytorycznej,

- weryfikacja kwalifikowalności wydatków,

- kontakt i współpraca z przedstawicielami Partnerów,

- kontakt z Wspólnym Sekretariatem Technicznym i Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim,

- wprowadzanie aktualizacji w dokumentacji projektowej,

- składanie wyjaśnień instytucjom kontrolującym,

- przygotowywanie raportów Partnera i sprawozdań z realizacji projektu,

- monitoring projektu,

- nadzór nad prawidłową promocją projektu,

- doradztwo w zakresie prawidłowego przeprowadzenia postępowań przetargowych i ofertowych,

- uczestnictwo w spotkaniach partnerów (2 jednodniowe oraz 2 dwudniowe w Polsce, 2 jednodniowe oraz 2 dwudniowe w Niemczech),

- uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach z pracownikiem Referatu Inwestycji, Księgową, Inspektorem nadzoru i innymi przedstawicielami Gminy Pełczyce oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 24 godzin.

Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca powinien wykazać, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, w szczególności:

  1. Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w skutecznym rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

  2. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami realizowanymi w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007-2013,

  3. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami realizowanymi przez podmioty publiczne,

  4. Zrealizował co najmniej trzy usługi polegające na zarządzaniu projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej o wartości co najmniej 4 000 000,00 PLN brutto łącznie.

W celu potwierdzenia posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien dołączyć do oferty oświadczenie lub referencje potwierdzające spełnienie w/w warunków.

Osoby zdolne do wykonania zadania:

Wykonawca powinien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe i doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej trzech usług polegających na kierowaniu lub zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, których wartość wynosiła co najmniej 4 000 000,00 PLN brutto oraz każda z tych usług została wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie prowadzenia działalności.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca powinien dołączyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku.

Okres świadczenia usługi: od dnia podpisania umowy do 30.06.014 roku. W przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia wskazanego okresu bez zwiększania wartości umowy.

Oferent składając ofertę na specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, powinien podać cenę usługi obejmującą wartość netto, wartość podatku VAT, wartość brutto za łączny okres trwania projektu tj. do dnia 30.06.2014 roku.

Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest cena - 80% oraz doświadczenie - 20%. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się tę, która zawiera najniższą cenę w porównaniu do ofert konkurencyjnych oraz spełnia warunki określone w części wiedza i doświadczenie.

Termin złożenia oferty:

Uprzejmie prosimy o przysłanie oferty w wersji elektronicznej na adres mailowy: m.gryczynska@pelczyce.pl lub złożenie w siedzibie Zamawiającego: Gmina Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce.

Termin złożenia oferty do dnia 17.09.2012r. godz. 12.00.

Zapytanie stanowi element rozpoznania rynku.

Współfinansowane przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Numer projektu: INT-10-0053

Tytuł projektu: Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 05-09-2012 16:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2012 16:06