Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa żłobka w gminie Pełczyce? Elżbieta Kozioł 2024-07-19 14:11:17
OGŁOSZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno obejmującego części obrębów: - Suliszewo, Rzeczki, Rzecko, Wardyń, Chełpa, Baczyn, Smoleń, Raduń, Korytowe, Krzowiec; - Stawin, Gleźno, Koplin, Rudniki, Zamęcin, Wysokie, Nowe Żeńsko, Zwierzyn Maciej Krzyśko 2024-07-19 12:52:35
OGŁOSZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno obejmującego części obrębów: - Suliszewo, Rzeczki, Rzecko, Wardyń, Chełpa, Baczyn, Smoleń, Raduń, Korytowe, Krzowiec; - Stawin, Gleźno, Koplin, Rudniki, Zamęcin, Wysokie, Nowe Żeńsko, Zwierzyn Maciej Krzyśko 2024-07-19 12:51:34
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o przesłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej przepompowni ścieków w Trzęsaczu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Pełczycach wraz z przepompowniami ścieków, na terenie części działek o nr ewid.: 323, 322, 223, 293, 222, 291, 290, 286/6, 285, 284, 234, 124/2, 166, 225, 126, 127, 128, 227, 228 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2024-07-17 07:15:41
ZARZĄDZENIE NR 63.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Maciej Krzyśko 2024-07-16 15:28:21
ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. ?Zmiana sposobu użytkowania części budynku żłobka pod potrzeby miejsko-gminnego przedszkola? Elżbieta Kozioł 2024-07-16 14:26:39
obwieszczenie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji Aneta Wolniak 2024-07-16 13:18:15
Zarządzenie nr 62.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Elżbieta Kozioł 2024-07-16 13:04:14
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w miejscowości Pełczyce na terenie części działki o nr ewid. 225 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2024-07-16 12:46:51
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej od ujęcia wody do istniejącej sieci wodociągowej przy stacji uzdatniania wody w m. Pełczyce na terenie części działek o nr ewid.: 73, 57/54, 57/53, 57/40, 74 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2024-07-16 12:45:15
ZARZĄDZENIE NR 113.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. Maciej Krzyśko 2024-07-12 13:41:29
Zarządzenie nr 8.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Maciej Krzyśko 2024-07-12 13:32:31
Zarządzenie Nr 2.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Maciej Krzyśko 2024-07-12 13:32:09
obwieszczenie o zebranych dowodach, dokumentach do zmiany decyzji nr 3 Aneta Wolniak 2024-07-12 13:32:07
Zarządzenie nr 8.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Maciej Krzyśko 2024-07-12 13:31:11
ZARZĄDZENIE NR 6.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Maciej Krzyśko 2024-07-12 13:29:36
ZARZĄDZENIE NR 5.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Maciej Krzyśko 2024-07-12 13:29:08
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2024 r. Maciej Krzyśko 2024-07-12 12:51:56
"Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na funkcję mieszkalną na terenie działki o nr ewid. 460/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce" Maciej Krzyśko 2024-07-10 14:40:37
ZARZĄDZENIE NR 61.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów za wyniki w nauce w ramach ?Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży? w roku szkolnym 2023/ 2024. Maciej Krzyśko 2024-07-10 14:10:51
ZARZĄDZENIE NR 58.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Maciej Krzyśko 2024-07-10 14:10:22
ZARZĄDZENIE NR 57.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Maciej Krzyśko 2024-07-10 14:10:03
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 21 z dnia 9 lipca 2024 r. - dokument usunięty Aneta Wolniak 2024-07-10 13:23:31
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 21 z dnia 9 lipca 2024 r. - dokument usunięty Aneta Wolniak 2024-07-10 10:33:34
decyzja nr 4 o środowiskowych uwarunkoaniach Aneta Wolniak 2024-07-10 09:09:31
decyzja nr 4 o środowiskowych uwarunkoaniach Aneta Wolniak 2024-07-10 09:09:08
zawiadomienie o wydanej decyzji Aneta Wolniak 2024-07-10 09:03:57
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Elżbieta Kozioł 2024-07-09 15:02:17
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o przesłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 156/6 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2024-07-09 15:01:10
Plan postępowań o udzielenie informacji publicznej na rok 2024 wersja 6 Elżbieta Kozioł 2024-07-09 14:58:50
ZARZĄDZENIE NR 59.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do podejmowania działań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Maciej Krzyśko 2024-07-09 09:56:10
ZARZĄDZENIE NR 60.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej pn. Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach. Maciej Krzyśko 2024-07-09 09:55:37
?Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 10/63 obręb Jagów, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2024-07-09 08:12:07
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego- odstrzał snitarny Aneta Wolniak 2024-07-08 09:09:38
Dane teleadresowe Agnieszka Chlebowska 2024-07-04 19:48:30
Agnieszka Chlebowska 2024-07-04 19:47:05
ZARZĄDZENIE NR 59.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do podejmowania działań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Agnieszka Chlebowska 2024-07-04 19:29:34
ZARZĄDZENIE NR 58.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Agnieszka Chlebowska 2024-07-04 19:28:42
ZARZĄDZENIE NR 57.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Agnieszka Chlebowska 2024-07-04 19:28:17
ZARZĄDZENIE NR 56.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika do podpisywania i wydawania pism, zaświadczeń i decyzji w imieniu Burmistrza Pełczyc. Agnieszka Chlebowska 2024-07-04 19:27:54