Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                                                 Pełczyce, 07 maja 2013 r.

RRO.6220.04.2013

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z zm.) o wszczęciu w dniu 07 maja 2013 r., postępowania administracyjnego na wniosek Pani Agnieszki Karaś Firma Handlowo-Usługowa Przekolno 25 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „adaptacji terenu pod zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 44 obręb Przekolno gmina Pełczyce”.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsza informacja zostaje podana stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pełczycach: www.bippelczyce.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pełczycach pok. nr 12 w godz. od 715 - 1500  w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Osoba wyznaczona do kontaktu – Aneta Wolniak,  tel. (095) 7685048.

 

 

Rozdzielnik:

1.      Tablica ogłoszeń UM

2.      Tablica sołectwa; Przekolno

3.      a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 07-05-2013 16:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 07-05-2013 16:25