Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego


RRO - 7620/02/09   Pełczyce, 15 luty 2010 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) o wszczęciu w dniu 15 lutego 2010 r., postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z m. Chrapowo -gm. Pełczyce do m. Niepołcko gm. Barlinek na terenie działek nr 290/5, 290/3, 290/2, 324, 291/1, 290/4, 217/4, 364, 363 - obręb Chrapowo; 404, 472, 471, 470, 478, 480, 479, 487/1, 489, 490, 492/1, 445, 459, 449,448, 447, 450/1, 493, 452, 451, 453, 494, 497, 499/2, 499/3, 500, 501, 502, 503, 488, 459 - obręb Żydowo

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągowo

- Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

74-320 Barlinek

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsza informacja zostaje podana stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pełczycach: www.bippelczyce.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pełczycach pok. nr 12 w godz. od 715 - 1500 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Osoba wyznaczona do kontaktu - Aneta Wolniak, tel. (095) 7685048.

Rozdzielnik:

  1. Tablica ogłoszeń UM Pełczyce, UM Barlinek BURMISTRZ

  2. Tablica sołectwa: Chrapowo, Żydowo dr Mirosław Kluk

  3. a/a

BURMISTRZ PEŁCZYC

73-260 Pełczyce Rynek Bursztynowy 2

woj. zachodniopomorskie

Tel.: (095)7685038 Fax.:(095)7685118 e-mail: burmistrz@pelczyce.pl tel. kom.: 0509 379 550

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-02-2010 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2010 08:32