Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pionierów – Jez. Krzywe” w Gminie Pełczyce oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. opracowań.

1. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pełczycach Uchwały Nr V/25/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce oraz uchwały Nr XXXIX/276/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pionierów – Jez. Krzywe” Gminy Pełczyce. W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, które należy wnosić na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Pełczyc. Ponadto w siedzibie tutejszego Urzędu istnieje możliwość zapoznania się z materiałami – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

2. Stosownie do art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce oraz do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pionierów – Jez. Krzywe”, które obejmują tereny z przeznaczeniem pod funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wobec powyższego zainteresowani mogą składać wnioski w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które należy wnosić:

  • na piśmie – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce,
  • ustnie do protokołu – w Referacie Inwestycji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pełczycach, w godzinach pracy Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego w Pełczycach umig@pelczyce.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Pełczyc. Ponadto w siedzibie tutejszego Urzędu istnieje możliwość zapoznania się z materiałami – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 05-05-2011 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2011 09:56