Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XV.114.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat. 2013-01-03 17:10
dokument UCHWAŁA NR XV.113.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pełczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-01-03 17:10
dokument UCHWAŁA NR XV.112.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2013. 2013-01-03 17:09
dokument UCHWAŁA NR XV.111.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2013- 2024. 2013-01-03 17:07
dokument UCHWAŁA NR XV.110.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2013. 2013-01-03 17:06
dokument UCHWAŁA NR XV.109.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2013-01-03 17:05
dokument UCHWAŁA NR XV.108.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu. 2013-01-03 17:05
dokument UCHWAŁA NR XIV.107.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat. 2013-01-03 17:03
dokument UCHWAŁA NR XIV.106.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce 2013-01-03 17:02
dokument UCHWAŁA NR XIV.105.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pełczyce 2013-01-03 17:01
dokument UCHWAŁA NR XIV.104.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. 2013-01-03 16:59
dokument UCHWAŁA NR XIII.103.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Pełczyce za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej. 2012-11-07 13:12
dokument UCHWAŁA NR XIII.102.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pełczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-07 13:12
dokument UCHWAŁA NR XIII.101.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej " LUBIANA " w Lubianie. 2012-11-07 13:11
dokument UCHWAŁA NR XIII.100.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Pełczyce. 2012-11-07 13:10
dokument UCHWAŁA NR XIII.99.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Pełczyce na lata 2012-2014. 2012-11-07 13:09
dokument UCHWAŁA NR XIII.98.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-11-07 13:09
dokument UCHWAŁA NR XIII.97.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie programu współpracy na 2013 rok gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2012-11-07 13:08
dokument UCHWAŁA NR XIII.96.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2012-11-07 13:07
dokument UCHWAŁA NR XIII.95.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2013 roku. 2012-11-07 13:06
dokument UCHWAŁA NR XIII.94.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień w tym podatku. 2012-11-07 13:05
dokument UCHWAŁA NR XIII.93.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej. 2012-11-07 13:04
dokument UCHWAŁA NR XIII.92.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów. 2012-11-07 13:03
dokument UCHWAŁA NR XIII.91.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce. 2012-11-07 13:02
dokument UCHWAŁA NR XIII.90.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2012-11-07 13:00
dokument UCHWAŁA NR XIII.89.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu. 2012-11-07 12:59
dokument UCHWAŁA NR XIII.88.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pionierów- Jez. Krzywe" w Gminie Pełczyce. 2012-11-07 11:54
dokument UCHWAŁA NR XIII.87.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce. 2012-11-07 11:41
dokument UCHWAŁA NR XII.86.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2012 r. w sprawie udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Pełczycach na zadanie pn.: "Remont kościoła filialnego p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bolewicach". 2012-09-10 17:57
dokument UCHWAŁA NR XII.85.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Narodzenia NMP w Pełczycach na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane kościoła w Jagowie". 2012-09-10 17:56
dokument UCHWAŁA NR XII.84.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2012-09-10 17:13
dokument UCHWAŁA NR XII.83.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu. 2012-09-10 17:12
dokument Uchwała Nr IX.82.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.  2012-06-25 07:29
dokument Uchwała Nr XI.81.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.71.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce.  2012-06-25 07:29
dokument Uchwała Nr XI.80.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.  2012-06-25 07:29
dokument Uchwała Nr XI.79.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry.  2012-06-25 07:28
dokument Uchwała Nr XI.78.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2011. 2012-06-25 07:27
dokument Uchwała Nr XI.77.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2011.  Euroregionu Pomerania.  2012-06-25 07:27
dokument Uchwała Nr XI.76.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Pełczycach na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej- remont kościoła w Jagowie".  2012-06-25 07:26
dokument Uchwała Nr XI.75.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  2012-06-25 07:26
dokument Uchwała Nr XI.74.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu.  2012-06-25 07:25
dokument Uchwała Nr X.73.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/222/10 z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej ,,Partnerstwo Jezior,,  2012-04-04 10:40
dokument Uchwała Nr X.72.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/274/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.  2012-04-04 10:40
dokument Uchwała Nr X.71.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce  2012-04-04 10:39
dokument Uchwała Nr X.70.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zgody na objęcie nieruchomości statusem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Pełczyce  2012-04-04 10:38
dokument Uchwała Nr X.69.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.  2012-04-04 10:40
dokument Uchwała Nr X.68.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powołania Członków Kapituły ,,Zasłużony Dla Miasta i Gminy Pełczyce,, ,,Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce,,.  2012-04-04 10:33
dokument Uchwała Nr X.67.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki  2012-04-04 10:42
dokument Uchwała Nr X.66.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2012 r. 2012-04-04 10:43
dokument Uchwała Nr X.65.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu  2012-04-04 10:43
dokument Uchwała Nr X.64.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Narodzenia NMP w Pełczycach na zadanie pn.: "Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bolewicach"  2012-04-04 10:43