Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/122/04


Uchwała Nr XXIII/122/04

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 14 czerwca 2004 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach.

Na podstawie art. 18a ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568/ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 33, poz. 264 i z 2004 r.

Nr 47, poz. 448 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące składniki wynagrodzenia Burmistrza;

1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.300,- zł.

2/ dodatek funkcyjny w kwocie 1.030 zł.

3/ dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego,

4/ dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pełczycach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu stosunku pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach w zakresie:

1/ przyznawania nagrody regulaminowej z planowanego funduszu nagród określonego w uchwale budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2/ podpisywania poleceń wyjazdów służbowych,

3/ podpisywania kart urlopowych,

4/ kierowania na szkolenia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII / 53 / 2003 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pełczycach.

§ 5. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 28-06-2004 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2004 08:12