Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR IX/63 /2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia tarafy opłąt za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej " LUBIANA " w Lubianie 2012-01-23 15:30
dokument UCHWAŁA NR IX/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2012-01-23 15:29
dokument UCHWAŁA NR IX/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie programu współpracy na 2012 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2012-01-23 15:29
dokument UCHWAŁA NR IX/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych osobom biorącym udział w pracach Rady 2012-01-23 15:27
dokument UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2012 2012-01-23 15:26
dokument UCHWAŁA NR IX/58/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2012-2024 2012-01-23 15:25
dokument UCHWAŁA NR IX/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2012 2012-02-14 09:28
dokument UCHWAŁA NR IX/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2012-01-23 15:24
dokument UCHWAŁA NR IX/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu 2012-01-23 15:23
dokument Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny 2011-11-07 09:13
dokument Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2011-11-07 09:12
dokument Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie na kadencję 2012-2015 2011-11-07 09:11
dokument Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy 2011-11-07 09:09
dokument Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Świerzno, Golczewo, Dziwnów,  Wolin, Międzyzdroje, Kamień Pomorski, Lipiany, Kozielice, Dębno, Nowogródek Pomorski, Stare Czarnowo, Bielice oraz Powiatem Kamień Pomorski porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 2011-11-07 09:09
dokument Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie programu współpracy na 2012 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2011-11-07 09:08
dokument Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2011-11-07 09:08
dokument Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego 2011-11-07 09:07
dokument Uchwała Nr VIII/46/ 2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2012 roku 2011-11-07 09:06
dokument Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień w tym podatku 2011-11-07 09:05
dokument Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2011-11-07 09:04
dokument Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu 2011-11-07 09:03
dokument UCHWAŁA Nr VII/42/2011 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników 2011-09-06 10:24
dokument Uchwała Nr VII/41/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 2011-09-06 10:22
dokument UCHWAŁA Nr VII/40/2011 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości. 2011-09-06 10:17
dokument UCHWAŁA NR VII/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2011-09-06 10:16
dokument UCHWAŁA NR VII/38/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu. 2011-09-06 10:13
dokument UCHWAŁA NR VI/37/2011 RADY MIASTA I GMINY PEŁCZYCE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pełczyce 2011-07-25 13:42
dokument UCHWAŁA NR VI /36 /2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia 'Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pełczyce na lata 2011-2015' 2011-07-11 11:39
dokument UCHWAŁA Nr VI/ 35/2011 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 2011-07-11 11:37
dokument UCHWAŁA NR VI/ 34/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 21 czerwca 2011roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Pełczyce 2011-07-11 11:36
dokument UCHWAŁA NR VI/33/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2010 2011-07-11 11:33
dokument UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2010 2011-07-11 11:31
dokument UCHWAŁA NR VI/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2011-07-11 11:29
dokument UCHWAŁA NR VI/30/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2011-07-11 11:27
dokument UCHWAŁA NR VI/29/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu 2011-07-11 11:25
dokument Uchwała NR V/27/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/124/208 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pełczyce do Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" 2011-04-08 10:31
dokument UCHWAŁA Nr V/26/2011 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprostowania udziału we współwłasności nieruchomości. 2011-04-08 10:28
dokument UCHWAŁA NR V/25/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 31.03.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce 2011-04-08 10:26
dokument UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY Miejskiej w Pełczycach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 'Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pełczyce na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017' 2011-04-08 10:34
dokument UCHWAŁA NR V/23/2011 RADY Miejskiej w Pełczycach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 'Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pełczyce na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017' 2011-04-08 10:33
dokument UCHWAŁA NR V/22/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie programu współpracy na 2011 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2011-04-08 10:20
dokument UCHWAŁA NR V/21/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2011-04-08 10:18
dokument UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2011-04-08 10:13
dokument UCHWAŁA NR V/19/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasa podatków i opłat lokalnych 2011-04-08 10:10
dokument Uchwała NR V/18/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finanoswej 2011-04-08 10:07
dokument Uchwała NR V/17/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu 2011-06-13 13:42
dokument UCHWAŁANR IV/16/11 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH. z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Pełczyce 2011-02-07 08:46
dokument UCHWAŁA NR IV/15/11 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2011-02-07 08:29
dokument UCHWAŁA NR IV/14/11 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu 2011-02-07 08:25