Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr III/13/2010 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 2011-01-04 08:02
dokument Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany siedziby Miejsko-Gminnego Przedszkola w Pełczycach 2011-01-04 08:01
dokument UCHWAŁA NR III/11/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 'szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji' 2011-01-04 07:57
dokument UCHWAŁA NR III/10/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2011-2023 2011-01-04 07:54
dokument UCHWAŁA NR III/9/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pełczyc 2011-01-04 07:52
dokument UCHWAŁA NR III/8/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2011 2011-01-04 07:49
dokument UCHWAŁA NR III/7/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu 2011-01-04 07:43
dokument Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członka Komisji Budżetu i Finansów 2010-12-07 14:15
dokument Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej 2010-12-07 14:13
dokument Uchwała Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. 2011-01-13 09:50
dokument Uchwała Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2011-01-13 09:49
dokument Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pełczycach. 2011-01-13 09:49
dokument Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pełczycach 2010-12-07 14:04
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/281/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pełczycach 2010-12-07 13:59
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/ 280 /2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce 2010-11-09 10:09
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/279/2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Jez. Mały Pełcz' w Gminie Pełczyce 2010-11-09 10:08
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/ 278 /2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Ługowo- Będargowo -Krzynki' w Gminie Pełczyce 2010-11-09 10:07
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/ 277 /2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Łyskowo w Gminie Pełczyce 2010-11-09 09:49
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/ 276 /2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Pionierów- Jez. Krzywe' w Gminie Pełczyce 2010-11-09 09:49
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/275 /2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Kościuszki - Pełczyk' w Gminie Pełczyce 2010-11-09 09:46
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/274/2010 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2010-11-09 09:44
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/273/2010 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2010-11-09 09:43
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/272/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2011 2010-11-09 09:40
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/271 /2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Pełczyce 2010-11-08 14:18
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/ 270 /2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej 'LUBIANA' w Lubianie 2010-11-08 14:15
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/269/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 2010-11-08 14:11
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/268/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytuna wyprzedzające finansowanie 2010-11-08 14:09
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/267/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu 2010-11-08 14:07
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/266/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 16 września 2010r. w sprawie włączenia się w realizację powiatowo- gminnego Projektu pt. 'Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 z Pełczyce- Jarosławko- granica powiatu' 2010-11-04 11:11
dokument UCHWAŁA Nr XXXVIII/265/2010 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 16 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2010-2020 2011-03-15 14:17
dokument UCHWAŁA Nr XXXVIII/264/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości 2010-09-21 09:22
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Pełczyc 2010-09-21 09:20
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/262/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu. 2010-09-21 09:17
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/261/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia stałej miesięcznej opłaty za dodatkowe usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę. 2010-08-25 09:42
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII /260/2010 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2010-08-25 09:39
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/259/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. 2010-08-24 14:26
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/258/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu 2010-08-24 14:21
dokument Uchwała Nr XXXVI/ 257/10 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Pełczyce do Stowarzyszenia pod nazwą Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna 2010-08-18 09:17
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/256/2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Ośrodka Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Lubianie 2010-06-29 09:35
dokument UCHWAŁA Nr XXXVI/255/2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Choszcznie nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych 2010-06-29 09:34
dokument UCHWAŁA Nr XXXVI/254/2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2010-06-29 09:32
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/253/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Pełczycach na zadanie pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościoła w Jagowie 2010-06-29 09:30
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/252/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Pełczycach 2010-06-29 09:28
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/251/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Boguszynach na zadanie pn.: Remont ołtarza, ambony i wymiana okien w kościele w Boguszynach. 2010-06-29 09:27
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/250/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia umowy i jej zabezpieczenia w formie weksla in blanco 2010-06-29 09:15
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/249/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia umowy i jej zabezpieczenia w formie weksla in blanco 2010-06-29 09:13
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/248/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia umowy i jej zabezpieczenia w formie weksla in blanco 2010-06-29 09:12
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/247/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia umowy i jej zabezpieczenia w formie weksla in blanco 2010-06-29 09:11
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/246/010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia umowy i jej zabezpieczenia w formie weksla in blanco 2010-06-29 09:10
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/245/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Sulejów dotkniętej klęską powodzi. 2010-06-29 09:09
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/244/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 2010-06-29 09:08
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/243/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce. 2010-06-29 09:04
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/242/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 2010-06-29 09:22
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/241/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 2010-06-29 08:59
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/240/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu. 2010-06-29 09:21
dokument UCHWAŁA NR XXXV/239/10 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie programu budowania lokalnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2010-2017 2010-06-28 13:20
dokument UCHWAŁA NR XXXV/ 238/10 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2017 2010-06-28 13:17
dokument UCHWAŁA NR XXXV/237/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2010-04-21 10:57
dokument UCHWAŁA NR XXXV/236/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno. 2010-04-19 10:40
dokument UCHWAŁA NR XXXV/235/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH. z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Pełczyce. 2010-04-19 10:38
dokument UCHWAŁA NR XXXV/234/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pełczyc z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za 2009 rok. 2010-04-19 10:37
dokument UCHWAŁA NR XXXV/233/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu. 2010-04-19 10:35
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/230/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu. 2010-03-05 11:38
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/232/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2010-03-05 11:35
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/231/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie weksla 'in blanco' 2010-03-05 11:34
dokument UCHWAŁA NR XXXIII /227/10 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 11 lutego 2010 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 2010-02-25 10:46
dokument UCHWAŁA NR XXXIII /229/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok. 2010-02-25 10:41
dokument Uchwała Nr XXXIII/228/10 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę Pełczyce oraz ustalania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 2010-02-25 10:30
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII/ 221 /2010 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości 2010-02-25 10:19
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII/ 223 /2010 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie przekazania w użyczenie Parku im. Jana Pawła II Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej 2010-02-25 10:20
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII/ 224 /2010 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne w miejscowości Lubiana pod urządzenie parku wiejskiego 2010-02-25 10:20
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII/ 225 /2010 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne w miejscowości Jarosławsko pod budowę boiska sportowego ORLIK ? 2012 2010-02-25 10:15
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII/ 226 /2010 RADY MIEJSKIEJ w PEŁCZYCACH z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne w miejscowości Sarnik pod budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego 2010-02-25 10:20
dokument Uchwała Nr XXXIII/217/10 Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Pełczyce. 2010-02-25 08:56
dokument Uchwała Nr XXXIII/218/10 w sprawie programu współpracy na 2010 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2010-02-25 08:33