Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXIX/281/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pełczycach

UCHWAŁA NR XXXIX/281/10

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 28 października 2010 roku

 

w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pełczycach.

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 zmiany: z 2009r. Dz. U. Nr 206 poz. 1589, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842) oraz uchwał: Nr XXI/145/08 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pełczyce i Nr XXXV/238/10 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2017 -  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pełczycach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 


Załącznik

do Uchwały Nr XXXIX /281/2010

z dnia 28 października  2010r.

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 

Rozdział  I

Przepisy ogólne

1.      Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2.      Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3.      Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

a/ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b/ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających  na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

c/ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

d/ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

e/ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

4.      Zespół Interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Pełczyc.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 07-12-2010 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2010 13:59