Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVI/256/2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Ośrodka Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Lubianie

UCHWAŁA  NR  XXXVI/256/2010

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 24 czerwca 2010 r.

 

w sprawie  zatwierdzenia  taryfy opłat za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę dla Ośrodka

Hodowli Zarodowej  Spółka z o.o. w Lubianie.

 

 

      Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858,  Nr 127 poz. 886 ) oraz art. 18 , ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 55,

Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,

poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1331; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 74; 2008 Nr 180, poz. 1111) uchwala się co następuje:

 

 

        § 1. Zatwierdza się cenę brutto opłaty taryfowej za 1 m 3 wody  pobieranej z urządzeń  zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wszystkich odbiorców usług w miejscowościach:

- Lubiana, Lubianka, Boguszyny, Płotno, Brzyczno, Nadarzyn    - 1,93 zł

 

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Pełczyc.

 

       § 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 2009 roku ,

Nr XXVI/177/2009  w sprawie zatwierdzenia  taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Ośrodka Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Lubianie.

 

        § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 roku.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/256/2010

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia  24 czerwca 2010 roku

  

w sprawie zatwierdzenia  taryfy opłat za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę

 

       Na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123,

poz. 858 ze zm.), zwaną dalej ustawą  Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o.   w Lubianie   w dniu 04 maja 2010 r.   złożyła  wniosek o zatwierdzenie  taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę wraz ze szczegółową  kalkulacją  cen i stawek opłat. 

Wniosek o  zatwierdzenie taryfy  na okres od dnia 01.07.2010 r.  do 30.06. 2011 r.  złożony został w wymaganym terminie.

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o.   w Lubianie   opracowała taryfy  zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf, oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886).

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie zostały skalkulowane  na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności, zaplanowanych  na rok obowiązywania taryfy.

Dotyczą one wszystkich odbiorców usług  wodociągowych  świadczonych  przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o.   w Lubianie.  

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 29-06-2010 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2010 09:35