Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXVIII/264/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXXVIII/264/10

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 16 września 2010 r.

 

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1](Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)  i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca  2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (MP z 2010 r., Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł, od 1 m2˛ powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł,  od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł od 1 m2  powierzchni,

a)gruntów, będących w posiadaniu osób, których jedynym źródłem utrzymania gospodarstwa domowego jest emerytura lub renta - 0,31 zł,

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,67 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

a) dla budynków mieszkalnych będących w posiadaniu osób, których jedynym źródłem utrzymania gospodarstwa domowego jest emerytura lub renta - 0,52 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,05 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych,

a) od garaży -6,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) od domków letniskowych - 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7.

1) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków i dostarczanie ciepła - 0,2 % ich wartości.

§ 2. Wprowadza się następujące zwolnienia w podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości jednostek budżetowych i instytucji kultury powiązanych z budżetem Gminy Pełczyce, z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2) grunty zajęte na zieleńce komunalne, cmentarze, ulice i kanalizację burzową.

3) budynki gospodarcze pozostawione właścicielom, którzy zaprzestali prowadzić gospodarstwa rolne z wyjątkiem zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/202/ 09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r., Nr 92, poz. 2618). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 21-09-2010 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2010 09:22