Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVII/261/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia stałej miesięcznej opłaty za dodatkowe usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę.

UCHWAŁA NR XXXVII/261/10

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 12 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie ustalenia stałej miesięcznej opłaty za dodatkowe usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę.

 

                     Na podstawie art. 14 ust.1 pkt 5  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z poźn.zm./ -  uchwala się co następuje:

    

         § 1. Przedszkole prowadzone przez Gminę Pełczyce świadczy dwojakiego rodzaju

usługi:  

             1/ usługę oświatowo-wychowawczą, bezpłatną wynikającą z realizacji 5-godzinnej podstawy    

programowej wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w statucie przedszkola,

             2/ usługę opiekuńczo bytową, odpłatną – polegającą na sprawowaniu przez przedszkole   

nadzoru nad dzieckiem zleconego przez rodziców, stanowiącą świadczenie wykraczające

ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego  realizowaną poza

czasem przeznaczonym na jej realizację.

 

        § 2. Ustala się za usługę wymienioną w § 1 pkt 2 odpłatność  w wysokości

   100 zł miesięcznie.

 

 

       § 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2

              podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w

              którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

 

 

       § 4. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci

              z jednej rodziny określoną § 2 opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde                   

              następne dziecko.

 

 

       § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

 

    

       § 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/95/04 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia

9 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia wprowadzenia stałej miesięcznej opłaty za

przedszkola prowadzonego przez gminę.

 

 

       § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 25-08-2010 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Michał Kasprzak 25-08-2010 09:42