Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXIX/269/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

UCHWAŁA Nr XXXIX/269/10

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku


        Na podstawie art. 10, oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1] (Dz U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków  i opłat lokalnych w 2010 r. (MP z 2010 r., Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje:

§ 1.Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   748,00zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie   1.248,00 zł

c/ powyżej 9 ton i poniżej 12,0 ton   1.497,00 zł

2/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały,

3/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton            1.747,00zł

4/od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,             w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały,

5/od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego   1.497,00zł,

6/ od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w wysokości określonej w załączniku  Nr 3 do uchwały,


7/od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc   1.747,00zł,

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc   1.747,00zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku środki transportowe będące w posiadaniu straży pożarnych, gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, z wyjątkiem środków transportowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz pojazdów wymienionych w art.8, pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/203/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 listopada         2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r.,  Nr 92, poz. 2619).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 08-11-2010 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2010 14:11