Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/228/10 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę Pełczyce oraz ustalania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Uchwała Nr XXXIII/228/10

Rady Miejskiej w  Pełczycach

z dnia 11 lutego 2010 roku

 

w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę Pełczyce oraz  ustalania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 15, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2008r. Nr 115, poz.728 z póżn. zmianami)  w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;           z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) uchwala się co następuje:

 

§ 1. 1  Gmina  Pełczyce sprawia pogrzeb osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, gdy brak jest osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu lub zobowiązani nie mają możliwości ich pochowania.

 

  1. O zgonie zawiadamia się krewnych, z którymi zmarły utrzymywał kontakt lub których   

      znany jest adres lub telefon.   

 

  1. Jeżeli zmarłym jest cudzoziemiec, krewnych zmarłego zamieszkałych za granicą zawiadamia się za pośrednictwem urzędu konsularnego.

 

4.      Sprawieniem pogrzebu zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   

           w Pełczycach na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego  

           właściwy dla miejsca zgonu i udokumentowany wniosek pracownika socjalnego

           Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach.

 

§ 2. 1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia    

        pochówku lub kremacji.

        Do czynności związanych ze sprawieniem pogrzebu zalicza się w szczególności:

        1) przygotowanie zwłok do pochówku,

        2) przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym lub chłodni,

        3) zakup trumny, krzyża z tabliczką, wykonanie i wywieszenie klepsydry,

        4) zakup ubrania, gdy go nie posiada,

        5) przewóz zwłok karawanem,

        6) zakup miejsca na cmentarzu, wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu,

        7) zakup kwiatów (jedna wiązanka), świec lub zniczy (2 szt.),

        8) udział w ceremonii pogrzebowej księdza odpowiedniego wyznania.

 

      2. Maksymakny koszt sprawienia pogrzebu nie może przekroczyć kwoty zasiłku  

        pogrzebowego ustalonego przez uprawnione organy.      

 

3.Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego na najbliższym cmentarzu

komunalnym Gminy Pełczyce.

 

4.Sprawienie pogrzebu na innym cmentarzu niż komunalny może nastąpić pod warunkiem, że osoby, które się tego domagają, pokryją ewentualną różnicę pomiędzy kosztami obowiązującymi na cmentarzu komunalnym, a kosztami obowiązującymi na wybranym cmentarzu.

 

5.Pochówku dokonuje się przy udziale pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach.

                 

§ 3. 1.Koszty pogrzebu poniesione na rzecz osób wymienionych w § 1 ust.1 niniejszej  uchwały pokrywa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach ze środków przeznaczonych na zadania własne pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

 

       2. Poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach wydatki

       na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej

       spadkobierców, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

 

       3.Gmina może odstąpić od żądania zwrotu całości lub części wydatków na pokrycie

       kosztów pogrzebu od spadkobierców, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza

       kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

       a masa spadkowa jest znikomej wartości.

 

5.      Jeżeli po osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki pokrywa się z tego zasiłku. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

 

§ 5. Uchwała wchodzi z dniem podjecia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 25-02-2010 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kasprzak 25-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Michał Kasprzak 25-02-2010 10:30