Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVI/244/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu

UCHWAŁA NR XXXVI/244/10

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 24 czerwca 2010r.

 

 

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury oraz informację
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

 

            Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

            § 1. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pełczyce za I półrocze w szczegółowości jak w uchwale budżetowej.

 

            § 2.1. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego przez zestawienie przychodów  i wydatków, w formie opisowej, z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków, źródeł uzyskanych przychodów oraz przyczyn powstania ewentualnych zobowiązań wymagalnych.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przedstawiają Burmistrzowi do dnia 31 lipca danego roku budżetowego.

 

            § 3. Ustala się zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w szczególności i w układzie przejętym w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.

 

            § 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 Burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego.

           

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

            § 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/207/2006 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

 

            § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 29-06-2010 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2010 09:08