Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXIX/ 276 /2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Pionierów- Jez. Krzywe' w Gminie Pełczyce

UCHWAŁA NR XXXIX/ 276 /2010

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 28 października 2010r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pionierów- Jez. Krzywe” w Gminie Pełczyce

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; zm. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; zm. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; zm. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; zm. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, zm. z 2007 r. Nr 127 poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, zm. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804) uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pionierów- Jez. Krzywe” w Gminie Pełczyce, zwanego dalej planem.

§ 2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie w formie komunikatu Burmistrza Pełczycoraz przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 09-11-2010 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Michał Kasprzak 09-11-2010 09:49