Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 116.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pełczycach. 2024-02-07 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 115.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce na 2023 rok i zatwierdzenia informacji o realizacji kontroli za 2024 r. 2024-02-02 13:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 114.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2024-01-31 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 113.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. 2024-01-31 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 112.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej. 2024-01-31 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 111.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad przydziału napojów oraz refundacji części kosztów zakupu okularów oraz szkieł kontaktowych korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. 2024-01-31 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 110.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach i innych działaniach oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych będących uczestnikami szkolenia podstawowego. 2024-01-31 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 109.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pełczycach. 2024-01-31 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 108.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2024-01-11 13:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 107.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2024-01-11 13:10
dokument Zarządzenie Nr 106.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 grudnia 2023 r w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2024-01-03 18:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 105.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2024-01-17 14:04
dokument Zarządzenie Nr 104.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Pełczycach. 2023-12-15 12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 103.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce. 2023-12-22 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 102.2023 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Bezpiecznej Eksploatacji systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych oraz Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. 2023-12-15 12:21
dokument Zarządzenie nr 89.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2023-12-08 14:49
dokument zarządzenie nr 100.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-12-11 11:54
dokument Zarządzenie nr 101.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2023-12-08 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 99.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-12-08 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 98.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenie nr 28.2018 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Pełczyce w formie świadczenia rzeczowego. 2023-12-08 13:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 97.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku. 2023-12-08 13:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 96.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Pełczyce. 2023-12-08 13:55
dokument Zarządzenie Nr 95.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do występowania w imieniu Gminy Pełczyce w sprawach dotyczących aplikowania o środki i realizacji projektów. 2023-12-01 09:50
dokument Zarządzenie Nr 94.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- pracownik ds. wdrazania oraz rozliczania projektów, promocji oraz współpracy z NGO. 2023-11-30 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 93.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-12-12 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 92.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-12-12 09:56
dokument Zarządzenie nr 91.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2023-12-08 14:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 90.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-11-22 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 88.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-11-16 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 87.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-11-22 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 86.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-11-14 13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 85.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-11-10 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 84.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-11-10 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 83.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-10-26 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 82.2023 Burmistrza Pełczyce z dnia 18 października w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń. 2023-12-08 14:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 81.2023 Burmistrza Pełczyce z dnia 18 października 2023 r. w sprawie pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doreczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 2023-12-08 14:44
dokument Zarządzenie NR 80.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmian stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości stanowiące mienie komunalne. 2023-10-26 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 79.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-10-12 14:46
dokument Zarządzenia Burmistrza Pełczyc nr 78.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-10-12 18:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 77.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-10-11 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 76.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-10-11 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 75.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-10-11 07:58
dokument Zarządzenie Nr 74.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-10-12 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 73.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). 2023-12-08 13:52
dokument Zarządzenie Nr 72.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. 2023-11-15 14:32
dokument Zarządzenie Nr 71.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pełczycach". 2023-12-15 12:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 70.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-09-15 11:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 69.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-09-12 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 67.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-09-12 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 66.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-09-12 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 65.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-09-12 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 64.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-09-12 08:40
dokument Zarządzenie Nr 68.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 5 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie Programu Współpracy na 2024 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2023-09-05 15:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 63.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie odwołania Pani Janiny Maćkowiak ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Chrapowie 2023-08-29 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 62.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-08-28 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 61.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2023-08-23 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 60.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2023-08-23 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 59.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2023-08-23 10:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 58.2023 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-08-17 14:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 57.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). 2023-08-16 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 56.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej pn. Szkoła Podstawowa w Chrapowie. 2023-08-22 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 55.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2024. 2023-08-10 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 54.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie sposobu potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych. 2024-02-02 13:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 53.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-08-10 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 52.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-08-10 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 51.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 27.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-29 17:53
dokument Zarządzenie Nr 50.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Chrapowie. 2023-08-01 10:11
dokument Zarządzenie Nr 49.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Chrapowie. 2023-08-02 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 48.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego i Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pełczycach i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce. 2023-08-01 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 47.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-07-14 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 46.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-07-14 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 45.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2023-07-14 11:30
dokument Zarządzenie Nr 44.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-14 11:02
dokument Zarządzenie Nr 43.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Chrapowie 2023-07-14 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 42.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-07-12 14:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 41.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-07-12 14:30
dokument Zarządzenie Nr 40.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. 2023-07-03 16:52
dokument Zarządzenie Nr 39a.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Pracownik ds. wdrażania i rozliczania projektów oraz współpracy z NGO. 2023-07-26 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 38.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-06-29 13:58
dokument Zarządzenie Nr 37.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pełczycach. 2023-06-26 14:04
dokument Zarządzenie Nr 36.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubianie. 2023-06-21 14:41
dokument Zarządzenie Nr 35.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubianie. 2023-06-21 14:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 34.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Chrapowie . 2023-06-16 14:45
dokument Zarządzenie Nr 33.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubianie. 2023-06-05 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 32.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. 2023-06-29 13:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 31.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. 2023-06-29 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 30.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-06-29 13:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 29.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-06-29 13:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 28.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce. 2023-06-05 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 23.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-05-15 09:20
dokument Zarządzenie Nr 27.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubianie. 2023-05-12 14:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 26.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-05-15 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 25.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej pn. Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach. 2023-05-15 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 24.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-05-15 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 22.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-05-02 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 21.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-05-15 09:23
dokument Zarządzenie Nr 20.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2023-04-14 13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 19.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-04-14 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 18.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-04-14 13:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 17.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-04-14 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 16.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-05-15 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 15.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 2023-03-07 09:27
dokument Zarządzenie Nr 14.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 marca 2023 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 2023-03-16 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 13.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-05-15 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 12.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-05-15 09:34
dokument Zarządzenie Nr 11.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 2023-05-15 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 10.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94.2022 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pełczycach. 2023-02-27 08:46
dokument Zarządzenie Nr 9.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2023-02-23 11:04
dokument Zarządzenie Nr 8.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Pełczyce na lata 2023 -2025. 2023-02-27 19:43
dokument Zarządzenie Nr 7.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. 2023-02-02 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 6.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-02-09 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 5.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. 2023-02-09 10:22
dokument Zarządzenie Nr 4.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2023-01-30 14:28
dokument Zarządzenie Nr 3.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych. 2023-01-25 12:47
dokument Zarządzenie Nr 2.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji w Miejsko- Gminnym Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/ 2024, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. 2023-01-18 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 1.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 rok. 2023-02-09 10:36