Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 122.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce na 2022 rok i zatwierdzenia informacji o realizacji kontroli za 2023 r. 2023-08-24 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 121.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). 2023-02-01 12:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 120.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych Gminy Pełczyce. 2023-02-01 12:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 119.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2023-02-01 12:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 118.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2023-01-18 07:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 117.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2023-01-18 07:17
dokument Z116 2023-01-18 07:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 115.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-12-21 10:22
dokument Zarządzenie Nr 114.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości stanowiące mienie komunalne. 2022-12-16 13:34
dokument Zarządzenie Nr 113.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gm. Pełczyce. 2022-12-21 12:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 112.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-12-21 12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 111.2022 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku elektrycznego. 2022-12-01 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 110.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-12-21 12:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 109.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-12-21 12:14
dokument Zarządzenie Nr 108.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. 2022-12-21 12:27
dokument Zarządzenie Nr 107.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94.2022 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pełczycach. 2022-11-14 14:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 106.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-11-14 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 105.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-11-10 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 104.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-11-10 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 103.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-11-10 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 102.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72.2019 Burmistrza Pełczyce z dnia 28 października 2019 r. w sprawie środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad przydziału napojów oraz refundacji części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. 2022-11-10 11:01
dokument Zarządzenie Nr 101.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 października 2022r. w sprawie wynajmu nieruchomości. 2022-10-27 18:26
dokument Zarządzenie Nr 100.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 października 2022r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2022-10-27 18:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 99.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-11-10 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 98.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-10-26 09:29
dokument Zarządzenie Nr 97.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 20 października 2022r. w sprawie zbycia komunalnego lokalu mieszkalnego. 2022-10-25 22:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 96.2022 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 2022-10-26 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 95.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-10-26 10:30
dokument Zarządzenie Nr 94.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 października 2022 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pełczycach. 2022-10-07 12:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 93.2022 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 7 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach 2022-10-10 15:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 92.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-10-26 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 91.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-10-26 10:33
dokument Zarządzenie nr 90.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-09-30 14:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 89.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). 2022-09-14 08:13
dokument Zarządzenie Nr 88.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie programu współpracy na 2023 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2022-09-08 14:38
dokument Zarządzenie Nr 87.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Pełczycach. 2022-09-08 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 86.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-09-14 08:12
dokument Zarządzenie Nr 85.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 września 2022 r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2022-09-05 15:04
dokument Z84 2022-09-14 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 83.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-09-14 08:11
dokument Zarządzenie Nr 82.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-08-30 15:06
dokument Zarządzenie Nr 81.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-08-30 15:04
dokument Zarządzenie Nr 80.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 19 sierpnia 2022 r. sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-08-30 15:03
dokument Zarządzenie Nr 79.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 2022-08-17 11:49
dokument Zarządzenie Nr 77.2022 2022-08-12 13:26
dokument Zarządzenie Nr 78.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-08-12 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 76.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-08-10 13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 75.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-08-10 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 74.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-08-10 13:03
dokument Zarządzenie Nr 73.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-07-22 10:58
dokument Zarządzenie Nr 72.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2022-07-18 10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 71.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-07-25 10:22
dokument Zarządzenie Nr 70.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-07-18 10:04
dokument Zarządzenie Nr 69.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-07-18 10:02
dokument Zarządzenie Nr 68.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-06-23 14:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 67.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-06-23 14:31
dokument Zarządzenie Nr 66.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Pełczyce. - dokument stracił ważność 2022-06-21 12:58
dokument Zarządzenie Nr 65.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. 2022-07-18 10:01
dokument Zarządzenie Nr 64.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. 2022-07-18 10:00
dokument Zarządzenie Nr 63.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Chrapowie. 2022-06-17 09:22
dokument Zarządzenie Nr 62.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pełczycach. 2022-06-17 09:21
dokument Zarządzenie Nr 61.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejsko- Gminnego Przedszkola w Pełczycach. 2022-06-17 09:19
dokument Zarządzenie Nr 60.2022 BUrmistrza Pełczyc z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Miejsko- Gminnego Przedszkola w Pełczycach, Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pełczycach oraz Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Chrapowie. 2022-06-17 09:17
dokument Zarządzenie Nr 59.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 czerwca 2022 r. 2022-06-15 13:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 58.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-06-21 13:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 57.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-06-21 13:00
dokument Zarządzenie Nr 56.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-05-25 15:00
dokument Zarządzenie Nr 55.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkola. 2022-05-26 10:06
dokument Zarządzenie Nr 54.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-05-25 11:56
dokument Zarządzenie Nr 53.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego Gminy Pełczyce. 2022-05-19 11:41
dokument Zarządzenie Nr 49.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 maja 2022 r w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2022-05-18 09:18
dokument Zarządzenie Nr 52.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejsko- Gminnego Przedszkola w Pełczycach. 2022-05-12 14:55
dokument Zarządzenie Nr 51.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Chrapowie. 2022-05-12 14:54
dokument Zarządzenie Nr 50.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pełczycach. 2022-05-12 14:52
dokument Zarządzenie Nr 48.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-05-06 07:09
dokument Zarządzenie Nr 47.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce. 2022-05-19 11:42
dokument Zarządzenie Nr 46.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce. 2022-05-19 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 45.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-04-28 08:58
dokument Zarządzenie nr 44.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-27 07:04
dokument Zarządzenie Nr 43.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-04-13 15:01
dokument Zarządzenie Nr 42.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 kwietnia 2022 r w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Pełczyce 2022-04-14 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 41.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazania oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierownika jednostki obsługującej Gminy Pełczyce. 2022-04-07 07:18
dokument Zarządzenie Nr 40.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-04-04 14:43
dokument Zarządzenie Nr 39.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 kwietnia2022 r w sprawie zbycia komunalnego lokalu mieszkalnego. 2022-04-06 13:29
dokument Zarządzenie Nr 38.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 kwietnia 2022 r w sprawie nabycia nieruchomości. 2022-04-06 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 37.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-04-13 13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 36.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-04-13 13:45
dokument Zarządzenie Nr 35.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2022 r. 2022-04-06 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 34.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-03-31 07:28
dokument Zarządzenie Nr 33.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie utworzenia drugiego oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. 2022-03-31 12:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 32.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-03-31 07:29
dokument Zarządzenie Nr 31.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2022-03-24 22:14
dokument Zarządzenie Nr 30.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie udzielenie upoważnienia kierownikowi MGOPS w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 2022-03-24 09:53
dokument Zarządzenie nr 29.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-03-22 15:39
dokument Zarządzenie Nr 28.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. 2022-03-23 07:47
dokument Zarządzenie Nr 27.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy. 2022-03-23 08:14
dokument Zarządzenie Nr 26.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia cennika wynajmu pomieszczeń z terenu Gminy Pełczyce stanowiących mienie komunalne. 2022-03-16 13:03
dokument Zarządzenie Nr 25.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-03-16 13:02
dokument Zarządzenie Nr 24.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-03-16 13:00
dokument Zarządzenie Nr 23.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-03-23 08:10
dokument Zarządzenie Nr 22.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. 2022-03-14 12:30
dokument Zarządzenie Nr 21.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-03-11 12:42
dokument Zarządzenie Nr 20.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych i innych działaniach. 2022-03-11 10:32
dokument Zarządzenie Nr 19.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego okresowo Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pełczycach. 2022-03-10 13:57
dokument Zarządzenie Nr 18.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. 2022-03-07 11:57
dokument Zarządzenie Nr 17.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych i innych działaniach. 2022-03-23 08:08
dokument Zarządzenie Nr 16.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu do prowadzenia projektu dot. Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko- niemieckiej współpracy.4UP, nr projektu INT- 157 w ramach programu INTERREG VA. 2022-03-23 08:06
dokument Zarządzenie Nr 15.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego". 2022-03-23 14:45
dokument Zarządzenie Nr 14.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu. 2022-03-23 08:02
dokument Zarządzenie Nr 13.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2022-03-01 10:09
dokument Zarządzenie Nr 12.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-02-17 14:51
dokument Zarządzenie Nr 11.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zamiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-02-16 09:17
dokument Zarządzenie Nr 10.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 lutego 2022 r w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2022-02-16 15:16
dokument Zarządzenie Nr 9.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-02-07 12:37
dokument Zarządzenie Nr 8.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-02-09 15:13
dokument Zarządzenie Nr 7.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-02-09 15:11
dokument Zarządzenie Nr 6.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów rekrutacji w Miejsko-Gminnym Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/ 2023, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. 2022-01-18 09:20
dokument Zarządzenie Nr 5.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych w Gminie Pełczyce. 2022-01-13 10:10
dokument Zarządzenie Nr 4.2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-01-10 08:12
dokument Zarządzenie Nr 3.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących przyznawania dodatku osłonowego. 2022-01-10 08:10
dokument Zarządzenie Nr 2.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-01-27 07:06
dokument Zarządzenie Nr 1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. 2022-01-10 09:02