Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XXI/146/08 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 2008-12-30 18:51
dokument UCHWAŁA NR XXI/145/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pełczyce 2009-01-22 08:28
dokument UCHWAŁA Nr XXI/143/08 w sprawie odstąpienia od przetargu i przedłużenia dzierżawy nieruchomości 2009-01-06 17:42
dokument UCHWAŁA NR XXI/140/08 w sprawie zmiany budżetu 2009-01-15 08:38
dokument UCHWAŁA NR XX/139/08 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych. 2008-12-07 20:10
dokument UCHWAŁA Nr XX/138/08 w sprawie przejęcia nieruchomości celem przystąpienia do realizacji inwestycji budowy urządzeń i obiektów sportowych i spacerowych oraz ciągu pieszego 2008-12-11 13:02
dokument UCHWAŁA NR XX/137/2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej "LUBIANA " 2008-12-15 09:48
dokument UCHWAŁA NR XX/136/2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta i gminy Pełczyce 2008-12-15 09:49
dokument UCHWAŁA NR XX/135/08 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego 2008-12-07 20:22
dokument UCHWAŁA Nr XX/134/08 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej 2008-12-07 20:21
dokument UCHWAŁA NR XX/133/08 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2008-12-07 20:20
dokument UCHWAŁA Nr XX/132/08 w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów 2008-12-07 20:19
dokument UCHWAŁA Nr XX/131/08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego 2008-12-07 20:18
dokument UCHWAŁA Nr XX/130/08 w sprawie podatku od nieruchomości 2008-12-07 20:17
dokument UCHWAŁA Nr XX/129/08 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 2008-12-07 20:16
dokument UCHWAŁA Nr XX/128/08 w sprawie zmiany budżetu 2008-12-07 20:25
dokument UCHWAŁA NR XIX/125/08 w w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji 2009-01-15 08:35
dokument UCHWAŁA NR XIX/124/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Pełczyce do Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" 2008-11-21 21:00
dokument UCHWAŁA NR XIX/123/ 08 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2008-11-21 21:00
dokument UCHWAŁA NR XIX/122/08 w sprawie zmiany budżetu 2009-01-15 08:37
dokument UCHWAŁA NR XVIII/121/08 w sprawie ustalenia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do podpisywania delegacji dla Przewodniczącego Rady 2008-11-08 14:23
dokument UCHWAŁA NR XVIII/120/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc 2008-11-08 14:22
dokument UCHWAŁA NR XVIII/119/08 w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów Nadleśnictwa Barlinek położonych 2008-10-29 23:40
dokument UCHWAŁA Nr XVIII/ 118/08 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2008-11-02 20:57
dokument UCHWAŁA NR XVIII/117/08 w sprawie zmiany budżetu 2008-10-29 23:38
dokument UCHWAŁA NR XVIII/116/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie : 2008-10-29 23:36
dokument UCHWAŁA NR XVIII/115/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki nieznajdujące 2008-10-29 23:34
dokument UCHWAŁA NR XVII/114 /08 w sprawie powołania Skarbnika 2008-11-13 11:25
dokument UCHWAŁA NR XVI/112/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pełczyc. 2008-07-04 16:00
dokument UCHWAŁA NR XVI/111/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej 2008-07-04 15:59
dokument UCHWAŁA NR XVI/ 110 /2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla OHZ Lubiana 2008-07-03 10:31
dokument UCHWAŁA NR XVI/109/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasa podatków i opłat lokalnych 2008-07-03 10:30
dokument UCHWAŁA NR XVI/108/ 08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 2008-07-03 10:29
dokument UCHWAŁA NR XVI/107/08 w sprawie zmiany budżetu 2008-07-03 10:28
dokument UCHWAŁA NR XIV/106/2008 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce. 2008-06-03 11:38
dokument UCHWAŁA NR XV/105/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych 2008-06-03 11:37
dokument UCHWAŁA NR XV/104/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej 2008-06-03 11:35
dokument UCHWAŁA NR XV/102/08 w sprawie zmiany budżetu 2008-06-03 11:35
dokument UCHWAŁA NR XIV/ 101 /08 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Pełczycach 2008-06-03 11:33
dokument UCHWAŁA NR XIV/ 100 /08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych 2008-06-03 11:32
dokument UCHWAŁA NR XIV/ 98 /08 w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom uruchamiającym nowe linie technologiczne na terenie Gminy Pełczyce 2008-06-03 11:32
dokument UCHWAŁA Nr XIV / 97 / 08 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pełczyce do Polskiego Projektu 400 Miast. 2008-06-03 11:32
dokument UCHWAŁA NR XIV/ 96 /08 w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych 2008-06-03 11:31
dokument UCHWAŁA NR XIV/ 95 /08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce 2008-06-03 11:31
dokument UCHWAŁA NR XIV/93/08 w sprawie zawarcia umowy i jej zabezpieczenia 2008-06-03 11:30
dokument UCHWAŁA NR XIV/92/08 w sprawie zawarcia umowy i jej zabezpieczenia 2008-06-03 11:29
dokument UCHWAŁA NR XIV/91/08 w sprawie zawarcia umowy i jej zabezpieczenia 2008-06-03 11:27
dokument UCHWAŁA NR XIV/90/08 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007 2008-06-03 11:26
dokument UCHWAŁA NR XIV/89/08 w sprawie zmiany budżetu 2008-06-03 11:23
dokument UCHWAŁA NR XIII/88/08 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Pełczycach 2008-03-19 18:58
dokument UCHWAŁA NR XII/87/08 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok. 2008-01-30 17:53