Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR XVI/81/2003


UCHWAŁA NR XVI/ 81 /2003 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) uchwala się co następuje:

§ 1 Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,61 zł, od 1 m2 powierzchni, .

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych - 3,41 zł, od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,11 zł. od 1 m2 powierzchni,

a) gruntów, będących w posiadaniu osób, których jedynym źródłem utrzymania gospodarstwa domowego jest emerytura lub renta - 0,08 zł,

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,51 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

a) dla budynków mieszkalnych będących w posiadaniu osób, których

jedynym źródłem utrzymania gospodarstwa domowego jest emerytura lub renta - 0,39

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 9,50 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, .

a) od garaży - 5 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b) od domków letniskowych - 5,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego- przez organizacje pożytku publicznego

- 3zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7.

1) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków i dostarczanie ciepła - 0,1 % ich wartości,


§ 2 Wprowadza się następujące zwolnienia w podatku od nieruchomości.

1. Nieruchomości jednostek budżetowych i zakładów budżetowych powiązanych z budżetem Miasta i Gminy Pełczyce, z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Grunty zajęte na zieleńce komunalne, cmentarze, ulice i kanalizację burzową.

3. Budynki gospodarcze pozostawione właścicielom, którzy zaprzestali prowadzić gospodarstwa rolne.

4. W indywidualnych sprawach decyzje podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Pełczyce.

§ 3 Traci moc uchwała Nr III/ 9 / 2002 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą

obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Konrad Bil

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 05-10-2004 23:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2004 23:56