Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR I.5.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. 2018-11-29 11:02
dokument UCHWAŁA NR I.4.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji. 2018-11-29 11:02
dokument UCHWAŁA NR I.3.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2018-11-29 10:56
dokument UCHWAŁA NR I.2.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pełczycach. 2018-11-29 10:56
dokument UCHWAŁA NR I.1.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pełczycach. 2018-11-29 10:54
dokument UCHWAŁA NR XXVIII.221.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu. 2018-10-12 19:25
dokument UCHWAŁA NR XXVII.220.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pełczyce. 2018-09-09 09:31
dokument UCHWAŁA NR XXVII.219.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR IX.64.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Pełczyce zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2018-09-09 09:30
dokument UCHWAŁA NR XXVII.218.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Bolewicach. 2018-09-09 09:29
dokument UCHWAŁA NR XXVII.217.2018 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pełczyce. 2018-09-09 09:29
dokument UCHWAŁA NR XXVII.216.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Pełczyc. 2018-09-09 09:28
dokument UCHWAŁA NR XXVII.215.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2019 roku. 2018-09-09 09:27
dokument UCHWAŁA NR XXVII.214.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień w tym podatku. 2018-09-09 09:26
dokument UCHWAŁA NR XXVII.213.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2018-09-09 09:26
dokument UCHWAŁA NR XXVII.212.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu. 2018-09-09 09:25
dokument UCHWAŁA NR XXVI.211.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV.105.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ? Planów Rozwoju Miejscowości dla miejscowości: Będargowo, Bolewice, Jarosławsko, Krzynki, Ługowo, Płotno oraz częściowej aktualizacji Planu Rozwoju Miejscowości dla miejscowości Pełczyce na lata 2016 ? 2022" 2018-06-10 12:44
dokument UCHWAŁA NR XXVI.210.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości 2018-06-10 12:43
dokument UCHWAŁA NR XXVI.209.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Pełczyce publicznym przedszkolu. 2018-06-10 12:43
dokument UCHWAŁA NR XXVI.208.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pełczyce. 2018-06-10 12:42
dokument UCHWAŁA NR XXVI.207.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pełczyce 2018-06-10 12:41
dokument UCHWAŁA NR XXVI.206.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pełczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-06-10 12:41
dokument UCHWAŁA NR XXVI.205.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII.166.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu Współpracy na 2018 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2018-06-10 12:41
dokument UCHWAŁA NR XXVI.204.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2017. 2018-06-10 12:40
dokument UCHWAŁA NR XXVI.203.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2017. 2018-06-10 12:40
dokument UCHWAŁA NR XXVI.202.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.187.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: "Budowa targowiska miejskiego w Pełczycach". 2018-06-10 12:39
dokument UCHWAŁA NR XXVI.201.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg. 2018-06-10 12:39
dokument UCHWAŁA NR XXVI.200.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2018-06-10 12:38
dokument UCHWAŁA NR XXVI.199.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu. 2018-06-10 12:38
dokument Uchwała Nr XXV.198.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi 2018-03-25 08:52
dokument Uchwała Nr XXV.197.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w roku 2018 2018-03-25 08:52
dokument Uchwała Nr XXV.196.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce 2018-03-25 08:51
dokument Uchwała Nr XXV.195.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach 2018-03-25 08:50
dokument Uchwała Nr XXV.194.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach 2018-03-25 08:50
dokument Uchwała Nr XXV.193.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII.97.2016 z dnia 9 czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie określenia szczegółowych 2018-03-25 08:49
dokument Uchwała Nr XXV.192.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 2018-03-25 07:42
dokument Uchwała Nr XXV.191.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań 2018-03-25 07:41
dokument Uchwała Nr XXV.190.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do Miejsko-Gminnego Przedszkola 2018-03-25 07:40
dokument Uchwała Nr XXV.189.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Pełczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-25 07:38
dokument Uchwała Nr XXV.188.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Pełczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-25 07:38
dokument Uchwała Nr XXV.187.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu 2018-03-25 07:37
dokument Uchwała Nr XXV.186.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Pełczyc do wprowadzania danych do rejestru Należności Publicznoprawnych 2018-03-25 07:36
dokument Uchwała Nr XXV.185.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2018-03-25 07:35
dokument Uchwała Nr XXV.184.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu 2018-03-25 07:35
dokument Uchwała Nr XXV.183.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji budżetu i finansów oraz komisji infrastruktury komunalnej i rozwoju gospodarczego 2018-03-25 07:34