Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXIV.182.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Pełczyce na lata 2018- 2020. 2017-12-22 22:20
dokument UCHWAŁA NR XXIV.181.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2017-12-22 22:20
dokument UCHWAŁA NR XXIV.180.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2018. 2017-12-22 22:20
dokument UCHWAŁA NR XXIV.179.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2018-2030. 2017-12-22 22:18
dokument UCHWAŁA NR XXIV.178.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2018. 2017-12-22 22:17
dokument UCHWAŁA NR XXIV.177.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu. 2017-12-22 22:16
dokument UCHWAŁA NR XXIV.176.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji budżetu i finansów, komisji infrastruktury komunalnej i rozwoju gospodarczego i komisji sportu, turystyki i ochrony środowiska. 2017-12-22 22:16
dokument UCHWAŁA NR XXIII.175.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok. 2017-12-01 17:29
dokument UCHWAŁA NR XXIII.174.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pełczyce. 2017-12-01 17:28
dokument UCHWAŁA NR XXIII.173.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.163.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Chrapowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Chrapowie. 2017-12-01 17:27
dokument UCHWAŁA NR XXIII.172.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.156.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2017- 2023 ? Walidacja celów i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2010-2020 2017-12-01 17:27
dokument UCHWAŁA NR XXIII.171.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2017-12-01 17:26
dokument UCHWAŁA NR XXIII.170.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu. 2017-12-01 17:20
dokument UCHWAŁA NR XXII.169.2017 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa- Oddział Terenowy w Szczecinie na mienie gminy nieruchomości stanowiących drogi osiedlowe. 2017-10-29 09:59
dokument UCHWAŁA NR XXII.168.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 2017-10-29 09:59
dokument UCHWAŁA NR XXII.167.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI.157.2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Pełczycach. 2017-10-29 09:59
dokument UCHWAŁA NR XXII.166.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu Współpracy na 2018 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2017-10-29 09:58
dokument UCHWAŁA NR XXII.165.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Pełczyce. 2017-10-29 09:58
dokument UCHWAŁA NR XXII.164.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej ? LUBIANA? w Lubianie 2017-10-29 09:57
dokument UCHWAŁA NR XXII.163.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Chrapowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Chrapowie. 2017-10-29 09:57
dokument UCHWAŁA NR XXII.162.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Będargowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Będargowie. 2017-10-29 09:56
dokument UCHWAŁA NR XXII.161.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2018 roku. 2017-10-29 09:56
dokument UCHWAŁA NR XXII.160.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pełczyce. 2017-10-29 09:55
dokument UCHWAŁA NR XXII.159.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu. 2017-10-29 09:55
dokument UCHWAŁA NR XXI.158.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pełczyce 2017-09-12 13:35
dokument UCHWAŁA NR XXI.157.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Pełczycach 2017-09-12 13:34
dokument UCHWAŁA NR XXI.156.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2017-2023 ? Walidacja celów i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2010-2020 2017-09-12 13:34
dokument UCHWAŁA NR XXI.155.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.145.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejsko- Gminnego Żłobka w Pełczycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pełczyce oraz nadania mu statutu. 2017-09-12 13:31
dokument UCHWAŁA NR XXI.154.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lubianie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubianie. 2017-09-12 13:28
dokument UCHWAŁA NR XXI.153.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. 2017-09-12 13:28
dokument UCHWAŁA NR XXI.152.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień w tym podatku. 2017-09-12 13:27
dokument UCHWAŁA NR XXI.151.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2017-09-12 13:26
dokument UCHWAŁA NR XXI.150.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu. 2017-09-12 13:26
dokument UCHWAŁA NR XXI.149.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pełczycach. 2017-09-12 13:25
dokument STANOWISKO NR 1/2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 2017-06-12 12:18
dokument UCHWAŁA NR XX.148.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.107.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Pełczyce pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach. 2017-06-12 12:17
dokument UCHWAŁA NR XX.147.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce 2017-06-12 12:17
dokument UCHWAŁA NR XX.146.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejsko- Gminnym Żłobku w Pełczycach. 2017-06-12 12:16
dokument UCHWAŁA NR XX.145.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejsko- Gminnego Żłobka w Pełczycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pełczyce oraz nadania mu statutu. 2017-06-12 12:15
dokument UCHWAŁA NR XX.144.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2016. 2017-06-12 12:15
dokument UCHWAŁA NR XX.143.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2016. 2017-06-12 12:14
dokument UCHWAŁA NR XX.142.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-06-12 12:14
dokument UCHWAŁA NR XX.141.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu. 2017-06-12 12:13
dokument UCHWAŁA NR XIX.140.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.208.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych 2017-03-31 09:06
dokument UCHWAŁA NR XIX.139.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pełczyc do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na warunkową opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2017 r. dotyczącą Uchwały Nr XVIII.132.2017 z dnia 8 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-03-31 09:06
dokument UCHWAŁA NR XIX.137.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych oraz określenia zasad ustalenia i przekazania z budżetu gminy środków wynikających z rozliczenia podatku VAT dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach. 2017-03-31 09:05
dokument UCHWAŁA NR XIX.136.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach w Radzie Miejskiej w Pełczycach. 2017-03-31 09:04
dokument UCHWAŁA NR XIX.135.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2017-03-31 09:03
dokument UCHWAŁA NR XIX.134.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu. 2017-03-31 09:03
dokument UCHWAŁA NR XVIII.133.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pełczyc do złożenia zażalenia na postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 marca 2017 r. dotyczące wydania negatywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Chrapowie. 2017-03-10 11:21
dokument UCHWAŁA NR XVIII.132.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-03-10 11:20
dokument UCHWAŁA NR XVIII.131.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu. 2017-03-10 11:19
dokument UCHWAŁA NR XVII.130.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-02-22 15:54
dokument UCHWAŁA NR XVII.129.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Chrapowie. 2017-02-22 15:54
dokument UCHWAŁA NR XVII.128.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie odrzucenia stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pełczycach opiniującego projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Chrapowie. 2017-02-22 15:53
dokument UCHWAŁA NR XVII.127.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Krzęcin zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce. 2017-02-22 15:52
dokument UCHWAŁA NR XVII.126.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.97.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2017-02-22 15:51