Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXII.168.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.128.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2014-01-02 19:40
dokument UCHWAŁA NR XXII.167.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2014 r. 2014-01-02 19:39
dokument UCHWAŁA NR XXII.166.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok. 2014-01-02 19:38
dokument UCHWAŁA NR XXII.165.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Pełczyce 2014-01-02 19:37
dokument UCHWAŁA NR XXII.164.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wystąpienia z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 2014-01-02 19:36
dokument UCHWAŁA NR XXII.163.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium. 2014-01-02 19:35
dokument UCHWAŁA NR XXII.162.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały przystąpienia Gminy Pełczyce jako członka wspierajacego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Lider Pojezierza". 2014-01-02 19:35
dokument UCHWAŁA NR XXII.161.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zabezpieczenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy Pełczyce. 2014-01-02 19:34
dokument UCHWAŁA NR XXII.160.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2014. 2014-01-02 19:30
dokument UCHWAŁA NR XXII.159. 2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2014-01-02 19:28
dokument UCHWAŁA NR XXII.158.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu. 2014-01-02 19:26
dokument UCHWAŁA NR XXII.157.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2014- 2024. 2014-01-02 19:24
dokument UCHWAŁA NR XXII.156. 2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2014. 2014-01-02 19:23
dokument UCHWAŁA NR XXI.155.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne. 2013-10-25 16:24
dokument UCHWAŁA NR XXI.154.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie programu współpracy na 2014 rok gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2013-10-25 16:22
dokument UCHWAŁA NR XXI.153.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej ? LUBIANA? w Lubianie. 2013-10-25 16:21
dokument UCHWAŁA NR XXI.152.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy. 2013-10-25 16:20
dokument UCHWAŁA NR XXI.151.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pełczyce za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym. 2013-10-25 16:19
dokument UCHWAŁA NR XXI.150.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014. 2013-10-25 16:18
dokument UCHWAŁA NR XXI.149.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zwolnień w tym podatku. 2013-10-25 16:17
dokument UCHWAŁA NR XXI.148.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2014 roku. 2013-10-25 16:16
dokument UCHWAŁA NR XXI.147. 2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2013-10-25 16:14
dokument UCHWAŁA NR XXI.146.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu. 2013-10-25 16:13
dokument UCHWAŁA NR XX.145.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 23 sierpnia 2013 r 2013-08-27 17:54
dokument UCHWAŁA NR XX.144.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pełczyce, a Gminą Choszczno w sprawie powierzenia Gminie Choszczno realizacji zadania publicznego Gminy Pełczyce w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Pełczyce do Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie 2013-08-27 17:53
dokument UCHWAŁA NR XX.143.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie 2013-08-27 17:52
dokument UCHWAŁA NR XX.142.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2013-08-27 17:52
dokument UCHWAŁA NR XX.141.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu 2013-08-27 17:50
dokument UCHWAŁA NR XIX.140.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pełczyce 2013-06-14 23:09
dokument UCHWAŁA NR XIX.139.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pełczyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi 2013-06-14 23:08
dokument UCHWAŁA NR XIX.138.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad wpłaty do budżetu Gminy planowanej nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy Gminy Pełczyce. 2013-06-14 23:07
dokument UCHWAŁA NR XIX.137.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2012. 2013-06-14 23:06
dokument UCHWAŁA NR XIX.136.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2012. 2013-06-14 23:05
dokument UCHWAŁA NR XIX.135.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2013-06-14 23:04
dokument UCHWAŁA NR XIX.134.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu. 2013-06-14 23:03
dokument UCHWAŁA NR XVIII.133.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce oraz obowiązujących opłat dotyczących pochówku 2013-04-09 08:36
dokument UCHWAŁA NR XVIII.132.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-04-09 08:35
dokument UCHWAŁA NR XVIII.131.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-09 08:34
dokument UCHWAŁA NR XVIII.130.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2013-04-09 08:33
dokument UCHWAŁA NR XVIII.129.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-09 08:32
dokument UCHWAŁA NR XVIII.128.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2013-04-09 08:31
dokument UCHWAŁA NR XVIII.127.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pełczyce 2013-04-09 08:30
dokument UCHWAŁA NR XVIII.126.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wystąpienia gminy Pełczyce ze Związku Gmin Dolnej Odry 2013-04-09 08:30
dokument UCHWAŁA NR XVII.125.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce 2013-04-01 11:15
dokument UCHWAŁA NR XVII.124.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-04-01 11:15
dokument UCHWAŁA NR XVII.123.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasa podatków i opłat lokalnych 2013-04-01 11:14
dokument UCHWAŁA NR XVII.122. 2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2013-04-01 11:14
dokument UCHWAŁA NR XVII.121.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2013-04-01 11:13
dokument UCHWAŁA NR XVII.120.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu. 2013-04-01 11:11
dokument UCHWAŁA NR XVI.119.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne. 2013-02-25 19:44
dokument UCHWAŁA NR XVI.118.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok 2013-02-25 19:43
dokument UCHWAŁA NR XVI.117.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasa podatków i opłat lokalnych. 2013-02-25 19:42
dokument UCHWAŁA NR XVI.116.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2013-02-25 19:41
dokument UCHWAŁA NR XVI.115.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu. 2013-02-25 19:40