Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR III.12.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2015 2014-12-29 17:15
dokument UCHWAŁA NR III.11.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczycena lata 2015- 2025 2014-12-29 17:15
dokument UCHWAŁA NR III.10.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2015 2014-12-29 17:14
dokument UCHWAŁA NR III.9.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2014-12-29 17:12
dokument UCHWAŁA NR III.8.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu. 2014-12-29 17:11
dokument UCHWAŁA NR II.7.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania zmiany granic aglomeracji Pełczyce 2014-12-08 15:16
dokument UCHWAŁA NR II.6.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pełczyc 2014-12-08 15:16
dokument UCHWAŁA NR II.5.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pełczyce 2014-12-08 15:15
dokument UCHWAŁA NR II.4.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 2014-12-08 15:14
dokument UCHWAŁA NR I.3.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. 2014-12-02 10:18
dokument UCHWAŁA NR I.2.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pełczycach 2014-12-02 10:17
dokument UCHWAŁA NR I.1.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pełczycach 2014-12-02 10:16
dokument UCHWAŁA NR XXX.212.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Pełczyce 2014-10-24 11:17
dokument UCHWAŁA NR XXX.211.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu 2014-10-24 11:16
dokument UCHWAŁA NR XXIX.210.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 października 2014 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Barlinek w zakresie realizacji projektu pn. ?Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z? 2014-10-10 14:23
dokument UCHWAŁA NR XXVIII.209.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie włączenia się do realizacji powiatowo ? gminnego Projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151, poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno". 2014-09-30 16:45
dokument UCHWAŁA NR XXVIII.208.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych. 2014-09-30 16:44
dokument UCHWAŁA NR XXVIII.207.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2014-09-30 16:42
dokument UCHWAŁA NR XXVIII.206.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok 2014-09-30 16:42
dokument UCHWAŁA NR XXVIII.205.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie programu współpracy na 2015 rok gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2014-09-30 16:41
dokument UCHWAŁA NR XXVIII.204.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej "LUBIANA" w Lubianie. 2014-09-30 16:45
dokument UCHWAŁA NR XXVIII.203.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Pełczyce. 2014-09-30 16:39
dokument UCHWAŁA NR XXVIII.202.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2014-09-30 16:38
dokument UCHWAŁA NR XXVIII.201.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz ich zbywania, nabywania i wykupu. 2014-09-30 16:37
dokument UCHWAŁA NR XXVIII.200.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce. 2014-09-30 16:36
dokument UCHWAŁA NR XXVIII.199.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu. 2014-09-30 16:36
dokument UCHWAŁA NR XXVII.198.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2014-07-05 12:49
dokument UCHWAŁA NR XXVII.197.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXVI.192.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych. 2014-07-05 12:49
dokument UCHWAŁA NR XXVII.196.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 2014-07-05 12:48
dokument UCHWAŁA NR XXVII.195.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI.191.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 2014-07-05 12:47
dokument UCHWAŁA NR XXVI.194.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2014-06-30 15:45
dokument UCHWAŁA NR XXVI.193.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/165/2005 r. z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie wzniesienia pomnika Papieża Jana Pawła II i nadania parkowi przy ul. Chrobrego imienia Jana Pawła II 2014-06-30 15:44
dokument UCHWAŁA NR XXVI.192.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych. 2014-06-30 15:43
dokument UCHWAŁA NR XXVI.191.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 2014-06-30 15:42
dokument UCHWAŁA NR XXVI.190.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2013. 2014-06-30 15:41
dokument UCHWAŁA NR XXVI.189.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2013. 2014-06-30 15:41
dokument UCHWAŁA NR XXVI.188.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dokumentację do zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Pełczyce". 2014-06-30 15:40
dokument UCHWAŁA NR XXVI.187. 2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2014-06-30 15:39
dokument UCHWAŁA NR XXVI.186.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu. 2014-06-30 15:37
dokument UCHWAŁA NR XXV.185.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz ich zbywania, nabywania i wykupu. 2014-04-28 15:59
dokument UCHWAŁA NR XXV.184.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2014-04-28 15:59
dokument UCHWAŁA NR XXV.183.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu. 2014-04-28 15:57
dokument UCHWAŁA NR XXIV.182.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dokumentację do zadania inwestycyjnego pn.: ?Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pełczyce?. 2014-04-04 18:17
dokument UCHWAŁA NR XXIV.181.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz ich zbywania, nabywania i wykupu. 2014-04-04 18:16
dokument UCHWAŁA NR XXIV.180. 2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2014-04-04 18:15
dokument UCHWAŁA NR XXIV.179.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu. 2014-04-04 18:14
dokument UCHWAŁA NR XXIII.178.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko ?Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach. 2014-03-04 14:28
dokument UCHWAŁA NR XXIII.177.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian charakteryzujących obszary użytków ekologicznych utworzonych rozporządzeniami Wojewody Gorzowskiego. 2014-03-04 14:27
dokument UCHWAŁA NR XXIII.176.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/139/08 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych. 2014-03-04 14:26
dokument UCHWAŁA NR XXIII.175.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku energetycznego. 2014-03-04 14:26
dokument UCHWAŁA NR XXIII.174.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014 - 2020. 2014-03-04 14:25
dokument UCHWAŁA NR XXIII.173.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. 2014-03-04 14:24
dokument UCHWAŁA NR XXIII.172.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. 2014-03-04 14:23
dokument UCHWAŁA NR XXIII.171.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium. 2014-03-04 14:22
dokument UCHWAŁA NR XXIII.170. 2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2014-03-04 14:21
dokument UCHWAŁA NR XXIII.169.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu. 2014-03-04 14:20