Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR X/ 61 / 2007 w sprawie podatku od nieruchomości 2008-01-09 09:14
dokument Uchwała Nr XI / 71 / 07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2008 2008-01-09 09:10
dokument UCHWAŁA Nr XI/77/07 w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat 2008-01-09 08:55
dokument UCHWAŁA Nr XI/76/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2008-01-09 08:55
dokument UCHWAŁA Nr XI/75/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. 2008-01-09 08:53
dokument UCHWAŁA Nr XI/74/07 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczenia, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Pełczyce. 2008-01-09 08:52
dokument UCHWAŁA NR XI / 70 / 07 w sprawie zmiany budżetu. 2008-01-02 09:01
dokument UCHWAŁA NR XI/73/07 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi na 2008”. 2007-12-31 12:41
dokument UCHWAŁA Nr X /67/ 07 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/164/05 Rady Miejskiej w Pełczycach 2007-12-12 10:39
dokument UCHWAŁA Nr X/68/07 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 2007-12-12 10:38
dokument Uchwała Nr X / 60 /2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 2007-12-12 10:17
dokument UCHWAŁA NR X / 64 / 2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego 2007-12-12 10:15
dokument UCHWAŁA NR X / 63 / 2007 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku. 2007-12-12 10:11
dokument UCHWAŁA NR X / 62 / 2007 w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów 2007-12-12 10:08
dokument UCHWAŁA NR X /59 / 07 w sprawie zmiany budżetu 2007-12-12 10:07
dokument UCHWAŁA NR X / 66 /07 w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych z terenu miasta 2007-12-12 10:04
dokument UCHWAŁA NR X/ 65 /2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków i zbiorowe 2007-12-12 10:02
dokument UCHWAŁA NR X / 69 /07 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-12-07 11:38
dokument UCHWAŁA NR IX / 54 / 07 w sprawie zmiany budżetu. 2007-11-14 08:39
dokument UCHWAŁA Nr IX/55/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2007-11-14 08:37
dokument UCHWAŁA NR IX /58 /07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie. 2007-11-12 08:49
dokument UCHWAŁA NR IX/57/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach 2007-11-12 08:48
dokument UCHWAŁA NR IX/56/2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej LUBIANA 2007-11-12 08:47
dokument UCHWAŁA NR VIII / 51 / 07 w sprawie zmiany budżetu 2007-08-14 08:32
dokument UCHWAŁA Nr VIII /53/2007 w sprawie zmiany uchwały o Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pełczyce na lata 2007-2013. 2007-08-13 10:24
dokument UCHWAŁA NR VII/49/07 w sprawie zmiany budżetu 2007-07-04 17:37
dokument UCHWAŁA NR VII/ 50 /07 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Pełczyce 2007-06-29 16:58
dokument UCHWAŁA NR VI /47/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania. 2007-04-25 07:19
dokument UCHWAŁA NR VI /46/07 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pełczycach. 2007-04-25 07:18
dokument UCHWAŁA NR VI/ 44 /2007 w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy Pełczyce o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku. 2007-04-25 07:18
dokument UCHWAŁA NR VI/43/07 w sprawie przystąpienia Gminy Pełczyce jako członka wspierającego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Lider Pojezierza". 2007-04-25 07:17
dokument UCHWAŁA NR VI / 48 / 07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w roku 2007 2007-04-23 07:05
dokument UCHWAŁA NR VI/ 45 / 2007 w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Pełczyce o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku. 2007-04-23 07:05
dokument UCHWAŁA NR VI / 42 /2007 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pełczyce w roku budżetowym 2007 2007-04-23 07:04
dokument UCHWAŁA NR VI / 41 /2007 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pełczyce 2007-04-23 07:04
dokument UCHWAŁA NR VI / 40 / 07 w sprawie zmiany budżetu. 2007-04-23 07:03
dokument UCHWAŁA NR V /39/07 w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach. 2007-03-13 11:15
dokument UCHWAŁA Nr V /38/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego 2007-03-13 11:14
dokument UCHWAŁA NR V/37/07 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pełczyce 2007-03-13 11:11
dokument UCHWAŁA NR V/36/07 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Pełczyce. 2007-03-13 11:09
dokument UCHWAŁA NR V/35/07 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania. 2007-03-13 11:05
dokument UCHWAŁA NR V/34/2007 w sprawie ustalenia inkasa podatków i opłat lokalnych 2007-03-08 18:09
dokument UCHWAŁA NR V / 33 / 07 w sprawie zmiany budżetu 2007-03-13 11:03
dokument UCHWAŁA Nr IV/32/07 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej d/s mienia komunalnego 2007-02-02 17:05
dokument UCHWAŁA Nr IV/31/07 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie gminy 2007-02-02 17:05
dokument UCHWAŁA Nr IV/22/07 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pełczyce 2007-02-09 09:01
dokument UCHWAŁA NR IV / 30 / 07 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Pełczyce 2007-02-02 16:57
dokument UCHWAŁA NR IV/ 29 /07 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Pełczyce do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 2007-02-02 16:57
dokument UCHWAŁA NR IV/28 /07 w sprawie wyboru Delegata na posiedzenie Zgromadzenia Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania 2007-02-02 16:56
dokument UCHWAŁA NR IV/ 27 /07 w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2007-02-02 16:55
dokument UCHWAŁA NR IV/ 26 /07 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi na 2007 2007-02-02 16:54
dokument UCHWAŁA NR IV/25/07 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 2007-02-02 16:53
dokument UCHWAŁA Nr IV/ 24 /07 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Pełczycach 2007-02-02 16:52
dokument UCHWAŁA Nr IV /23 /07 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół w Pełczycach 2007-02-02 16:51
dokument UCHWAŁA NR IV/21/2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 2007-02-02 16:49
dokument UCHWAŁA NR IV/ 20 /07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pełczyce 2007-02-02 16:48
dokument UCHWAŁA NR IV / 19 / 07 w sprawie zmiany budżetu 2007-02-02 16:47
dokument UCHWAŁA NR IV / 18 / 07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne 2007-02-02 16:46