Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr III /17/ 06 w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 2007-01-03 13:50
dokument UCHWAŁA NR III / 16 /06 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej „LUBIANA" w Lubianie. 2007-01-03 13:42
dokument UCHWAŁA NR III / 14 /06 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za dostarczaną wodę na terenie miasta i gminy Pełczyce 2007-01-03 13:40
dokument UCHWAŁA NR III / 15 /06 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Pełczyce 2007-01-03 13:39
dokument UCHWAŁA NR II / 7 / 06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego 2006-12-15 15:10
dokument UCHWAŁA NR II/ 5 / 2006 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 2006-12-15 15:09
dokument UCHWAŁA NR II/6/ 2006 w sprawie podatku od nieruchomości 2006-12-15 15:08
dokument Zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 2006-12-13 10:24
dokument UCHWAŁA NR II / 11 / 06 w sprawie zmiany budżetu. 2006-12-13 10:23
dokument Załącznik Nr 1 do uchwały II/11/06 2006-12-13 10:21
dokument UCHWAŁA NR II/ 10 /06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach. 2006-12-13 10:20
dokument UCHWAŁA NR I /4 /06 w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. 2006-12-13 10:20
dokument UCHWAŁA NR I / 1 /06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pełczycach 2006-12-13 10:19
dokument UCHWAŁA NR XXIX/224/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach. 2006-12-05 18:25
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/219/06 w sprawie zmiany budżetu. 2006-10-12 14:14
dokument Uchwała Nr XXXVIII/220/06 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach 2006-10-11 21:12
dokument Uchwała Nr XXXVII /213/06 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania sołtysów 2006-07-17 14:00
dokument UCHWAŁA NR XXXV/187/06 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 2006-04-26 12:13
dokument UCHWAŁA NR XXXV/194/2006 w sprawie zmiany budżetu 2006-02-12 17:47
dokument UCHWAŁA NR XXXV/193/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach 2006-02-12 17:46
dokument UCHWAŁA NR XXXV/190/06 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 2006-02-12 17:44
dokument UCHWAŁA NR XXXV/189/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2006-02-12 17:43
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/188/06 w sprawie przyjęcia Statutu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach 2006-02-12 17:42
dokument UCHWAŁA NR XXXV/186/06 w sprawie programu współpracy na 2006 rok Miasta i Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2006-02-12 17:40
dokument UCHWAŁA NR XXXV/185/2006 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu gminy Pełczyce 2006-02-12 17:39