Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR II/ 5 / 2006 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowychUCHWAŁA NR II/ 5 / 2006

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 7 grudnia 2006 r.

w sprawie wysokości stawek

podatku od środków transportowych

oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 10, oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uchwala się co następuje:

§ 1.Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 660 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie 1 100 zł

c/ powyżej 9 ton i poniżej 12,0 ton 1 300 zł

2/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały,

3/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.500 zł

4/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały,

5/od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 900 zł

6/ od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do uchwały,

7/ od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc 1 540 zł,

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.540 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku środki transportowe będące w posiadaniu straży pożarnych oraz gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

§ 3. Traci moc uchwała NR XXXIII/172/2005 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pełczyce.

§5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),

2/ dyrektywy 1999/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 15-12-2006 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2006 15:09