Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR II/ 10 /06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach.


Uchwała Nr II/ 10 /06

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 7 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz.1337/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 146, poz.1221, .Dz. U. z 2006 r. Nr 39, poz.272 / uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące składniki wynagrodzenia Burmistrza;

1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.630, - zł.

2/ dodatek funkcyjny w kwocie 1.550, - zł.

3/ dodatek specjalny w wysokości 27 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego,

4/ dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pełczycach do dokonywania wszelkich czynności w sprawach z zakresu stosunku pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach w zakresie:

1/ przyznawania nagrody regulaminowej z planowanego funduszu nagród określonego w

uchwale budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2/ podpisywania poleceń wyjazdów służbowych,

3/ podpisywania kart urlopowych,

4/ kierowania na szkolenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pełczycach.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX /224 / 2006 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia

26 października 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i

Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 23 listopada 2006 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 13-12-2006 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2006 10:20