Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR II/6/ 2006 w sprawie podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR II/6/ 2006

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 7 grudnia 2006 r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł, od 1 m2˛ powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65 zł, od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m2˛ powierzchni,

a)gruntów, będących w posiadaniu osób, których jedynym źródłem utrzymania gospodarstwa domowego jest emerytura lub renta - 0,21 zł,

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,56 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

a) dla budynków mieszkalnych będących w posiadaniu osób, których jedynym źródłem utrzymania gospodarstwa domowego jest emerytura lub renta - 0,43 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 15,50 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,66 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych,

a) od garaży - 5,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) od domków letniskowych - 6,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7.

1) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków i dostarczanie ciepła - 0,2 % ich wartości.

§ 2. Wprowadza się następujące zwolnienia w podatku od nieruchomości:

1. Nieruchomości jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury powiązanych z budżetem Miasta i Gminy Pełczyce, z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Grunty zajęte na zieleńce komunalne, cmentarze, ulice i kanalizację burzową.

3. Budynki gospodarcze pozostawione właścicielom, którzy zaprzestali prowadzić gospodarstwa rolne.

4. W indywidualnych sprawach decyzje podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Pełczyce.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII / 170 / 2005 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),

2/ dyrektywy 1999/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 15-12-2006 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2006 15:08