Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXV/194/2006 w sprawie zmiany budżetu


UCHWAŁA NR XXXV / 194 / 2006

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 9 lutego 2006r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz.. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dochody zwiększa się o kwotę 68 000 zł,

Zadania własne 68 000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 000 zł,

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 000 zł,

paragraf 0750 65 000 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000 zł,

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 3 000 zł,

paragraf 0830 3 000 zł,

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 48 zł,

Zadania zlecone 48 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48 zł,

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa 48 zł,

paragraf 2010 48 zł,

3. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 67 952 zł.

§ 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę 68 000 zł,

Zadania własne 68 000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 000 zł,

rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 65 000 zł,

- wydatki bieżące - dotacje 65 000 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 555 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 555 zł,

- wydatki bieżące 1 555 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 445 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 1 445 zł,

- wydatki bieżące 1 445 zł,

2.Wydatki zmniejsza się o kwotę 48 zł,

Zadania zlecone 48 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48 zł,

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa 48 zł,

- wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne 48 zł,

3.Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 67 952 zł.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 12 do UCHWAŁY Nr XXXIV/179/2005 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2005r.

w tym:

1) wprowadza się stan funduszu na początek roku na kwotę 8 004 złotych.

2) zwiększa się wydatki o kwotę 8 004 zł “Rekultywacja wysypiska przy ulicy Armii Polskiej w Pełczycach” w par. 4300,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W dochodach własnych zwiększono

1) w rozdz. 70005 o kwotę 65 000 zł czynsze najmu i dzierżawy pobierane przez ZGKiM w Pełczycach

2) w rozdz. 85401 o kwotę 3 000 zł dochody własne

W dochodach zleconych zmniejszono

1) w rozdz. 75101 o kwotę 48 zł dotację celową na aktualizację list wyborczych

W wydatkach zwiększono

Zadania własne

1) w rozdz. 70004 o kwotę 65 000 zł dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego

na koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych

2) w rozdz. 85154 o kwotę 1 555 zł wydatki bieżące ( środki niewykorzystane w roku 2005)

3) w rozdz. 90095 o kwotę 1 445 zł wydatki bieżące.

W wydatkach zmniejszono

Zadania zlecone

1) w rozdz. 75101 o kwotę 48 zł wydatki bieżące na aktualizację list wyborczych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 12-02-2006 17:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2006 17:47