Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXII/215/09 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2010 2009-12-29 21:15
dokument Uchwała Nr XXXII/214/09 w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę Pełczyce oraz ustalania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 2010-01-16 19:04
dokument UCHWAŁA NR XXXII/213/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 2009-12-29 21:22
dokument UCHWAŁA NR XXXII/212/09 w sprawie zmiany budżetu 2009-12-29 21:19
dokument UCHWAŁA NR XXXI/211/09 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pełczyce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2009-11-30 21:48
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/208/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej LUBIANA w Lubianie 2009-11-30 21:47
dokument UCHWAŁA NR XXXI/207/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Pełczyce 2009-11-30 21:45
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/206/09 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2009-11-30 21:36
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/205/09 w sprawie ustalenia inkasa podatków i opłat lokalnych 2009-11-30 21:31
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/204/09 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej 2009-11-30 21:26
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/203/09 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 2009-11-30 21:24
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/202/09 w sprawie podatku od nieruchomości 2009-11-30 21:19
dokument UCHWAŁA NR XXXI/201/09 w sprawie zmiany budżetu. 2009-11-30 21:17
dokument UCHWAŁA NR XXX/199/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie: ?Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiana, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno, budowa ujęcia uzdatniania wody w m. Lubiana?. 2009-10-21 11:29
dokument UCHWAŁA NR XXX/198/09 w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2009-10-21 11:30
dokument UCHWAŁA NR XXX/197/09 w sprawie zmiany budżetu 2009-10-21 11:32
dokument UCHWAŁA NR XXIX/196/09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2009-09-20 22:32
dokument UCHWAŁA NR XXIX/195/09 w sprawie zmiany budżetu 2009-09-20 22:30
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/194/09 w sprawie weksla in blanco 2009-08-24 11:02
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/187 188 189 190 191 192 193 /2009 w sprawie zawarcia umowy i jej zabezpieczenia w formie weksla in blanco 2009-08-24 11:01
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/186/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ?Budowa zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Pełczycach przy ul. Kościelnej 2009-08-24 10:55
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/185/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Miejsko ? Gminnego Przedszkola w Pełczycach 2009-08-24 10:54
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/184/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w roku 2009 2009-08-24 10:53
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/183/09 w sprawie zmiany budżetu 2009-08-24 10:49
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/182/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie : ?Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiana, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno, budowa ujęcia uzdatniania wody w m. Lubiana?. 2009-08-24 10:48
dokument UCHWAŁA NR XXVI /178 /09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2009-06-16 16:47
dokument UCHWAŁA NR XXVI /177/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Ośrodka Hodowli Zarodowej Spółka z o.o w Lubianie 2009-06-16 16:46
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/176/2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2009-06-16 16:44
dokument UCHWAŁA NR XXVI/174/09 w sprawie zmiany budżetu. 2009-06-16 16:48
dokument UCHWAŁA Nr XXV/173/2009 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych. 2009-06-16 16:42
dokument UCHWAŁA NR XXIV/170 /09 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej "OLGA" w likwidacji w Sarniku 2009-04-30 09:12
dokument UCHWAŁA NR XXIV/169/2009 w sprawie ustalenia inkasa podatków i opłat lokalnych 2009-04-30 09:11
dokument UCHWAŁA NR XXIV/168/09 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 2009-04-30 09:10
dokument UCHWAŁA NR XXIV/167/09 w sprawie zmiany budżetu 2009-04-30 09:14
dokument UCHWAŁA Nr XXIII/ 166 /09 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Pełczyce 2009-09-26 18:33
dokument UCHWAŁA NR XXIII/ 165 /09 w sprawie uchwalenie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach 2009-04-30 09:16
dokument UCHWAŁA NR XXIII/164/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z EFRWP 2009-04-30 09:17
dokument UCHWAŁA NR XXIII/163/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z EFRWP 2009-04-30 09:18
dokument UCHWAŁA NR XXIII/162/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z EFRWP 2009-04-30 09:18
dokument UCHWAŁA NR XXIII/161/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z EFRWP 2009-04-30 09:19
dokument UCHWAŁA NR XXIII/ 160 /2009 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości 2009-04-30 09:20
dokument UCHWAŁA NR XXIII/159/09 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Pełczyc 2009-04-30 09:20
dokument UCHWAŁA NR XXIII/158/09 w sprawie zmiany budżetu 2009-04-30 09:24
dokument UCHWAŁA NRXXII/157/09 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok. 2009-02-23 16:52
dokument UCHWAŁA Nr XXII/156/09 w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pełczyce na czas nieograniczony 2009-02-24 17:27
dokument UCHWAŁA NR XXII/155/09 w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach w Radzie Miejskiej w Pełczycach 2009-02-23 16:50
dokument UCHWAŁA NR XXII/153/09 w sprawie programu współpracy na 2009 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2009-02-23 16:49
dokument UCHWAŁA NR XXII/151/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z EFRWP 2009-02-26 08:30
dokument UCHWAŁA NR XXII/150/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z EFRWP 2009-02-26 08:29
dokument UCHWAŁA NR XXII/149/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z EFRWP 2009-02-26 08:27
dokument UCHWAŁA NR XXII/148/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z EFRWP 2009-02-26 08:26
dokument UCHWAŁA NR XXII/147/09 w sprawie zmiany budżetu 2009-02-22 20:11