Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XVI.125.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2017 r." 2016-12-26 10:06
dokument UCHWAŁA NR XVI.124.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Pełczyce. 2016-12-26 10:05
dokument UCHWAŁA NR XVI.123.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na 2016 r. 2016-12-26 10:05
dokument UCHWAŁA NR XVI.122.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2017. 2016-12-26 10:04
dokument UCHWAŁA NR XVI.121.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 676670Z w miejscowości Nadarzyn". 2016-12-26 10:04
dokument UCHWAŁA NR XVI.120.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce-Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce - Jagów i w miejscowości Jagów". 2016-12-26 10:03
dokument UCHWAŁA NR XVI.119.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2017-2030 2016-12-26 10:02
dokument UCHWAŁA NR XVI.118.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2017 2016-12-26 10:02
dokument UCHWAŁA NR XVI.117.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu 2016-12-26 10:01
dokument Uchwała Nr XV.116.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2016-11-21 12:32
dokument Uchwała Nr XV.115.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach 2016-11-21 12:31
dokument Uchwała Nr XV.114.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2016-11-21 12:31
dokument Uchwała Nr XV.113.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie Programu Współpracy na 2017r. Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 2016-11-21 12:31
dokument Uchwała Nr XV.112.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie 2016-11-21 12:30
dokument Uchwała Nr XV.111.2016 Rady Miajskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Lubiana" 2016-11-21 12:30
dokument Uchwała Nr XV.110.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV.99.2016 z dnia 15 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 2016-11-21 12:29
dokument Uchwała Nr XV.109.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu 2016-11-21 12:29
dokument UCHWAŁA NR XIV.108.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r. intencyjna w sprawie budowy pomnika. 2016-09-16 11:38
dokument UCHWAŁA NR XIV.107.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Pełczyce pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach. 2016-09-16 11:37
dokument UCHWAŁA NR XIV.106.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Pełczyce pod nazwą Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowych. 2016-09-16 11:37
dokument UCHWAŁA NR XIV.105.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ? Planów Rozwoju Miejscowości dla miejscowości: Będargowo, Bolewice, Jarosławsko, Krzynki, Ługowo, Płotno oraz częściowej aktualizacji Planu Rozwoju Miejscowości dla miejscowości Pełczyce na lata 2016 ? 2022 2016-09-16 11:36
dokument UCHWAŁA NR XIV.104.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2016-09-16 11:35
dokument UCHWAŁA NR XIV.103.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2016-09-16 11:35
dokument UCHWAŁA NR XIV.102.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-09-16 11:34
dokument UCHWAŁA NR XIV.101.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2016-09-16 11:33
dokument UCHWAŁA NR XIV.100.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2017 roku. 2016-09-16 11:33
dokument UCHWAŁA NR XIV.99.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień w tym podatku. 2016-09-16 11:32
dokument UCHWAŁA NR XIV.98.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu. 2016-09-16 11:31
dokument UCHWAŁA NR XIII.97.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 2016-06-13 20:06
dokument UCHWAŁA NR XIII.96.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-13 20:06
dokument UCHWAŁA NR XIII.95.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2016-06-13 20:05
dokument UCHWAŁA NR XIII.94.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-13 19:51
dokument UCHWAŁA NR XIII.93.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2016-06-13 19:49
dokument UCHWAŁA NR XII.92.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce 2016-06-13 19:48
dokument UCHWAŁA NR XIII.91.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pełczyce na lata 2016 ? 2021. 2016-06-13 19:47
dokument UCHWAŁA NR XIII.90.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Pełczyce na lata 2016-2020" 2016-06-13 19:45
dokument UCHWAŁA NR XIII.89.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego z Padwy w Będargowie na opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: ?Remont dachu ? kościół w Jarosławsku?. 2016-06-13 19:45
dokument UCHWAŁA NR XIII.88.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2016-06-13 19:43
dokument UCHWAŁA NR XIII.87.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2015. 2016-06-13 19:25
dokument UCHWAŁA NR XIII.86.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2015. 2016-06-13 19:24
dokument UCHWAŁA NR XIII.85.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu. 2016-06-13 19:24
dokument UCHWAŁA NR XII.84.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia ramowego kadencyjnego planu pracy Rady Miejskiej w Pełczycach na lata 2016-2018 2016-04-25 18:48
dokument UCHWAŁA NR XII.83.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie gminy. 2016-04-25 18:47
dokument UCHWAŁA NR XII.82.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Pełczyce na lata 2016 -2020". 2016-04-25 18:46
dokument UCHWAŁA NR XII.81.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2016-04-25 18:45
dokument UCHWAŁA NR XII.80.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2016-04-25 18:42
dokument UCHWAŁA NR XII.79.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2016-04-25 18:41
dokument UCHWAŁA NR XII.78.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2016-04-25 18:39
dokument UCHWAŁA NR XII.77.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu. 2016-04-25 18:37
dokument UCHWAŁA NR XI.76.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-18 22:06
dokument UCHWAŁA NR XI.75.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pełczyce 2016-03-18 22:06
dokument UCHWAŁA NR XI.74.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2016 r. 2016-03-18 22:04
dokument UCHWAŁA NR XI.73.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pełczyce" 2016-03-18 22:03
dokument UCHWAŁA NR XI.72.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania Członków Kapituły ,,Zasłużony Dla Miasta i Gminy Pełczyce'' ,"Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce" 2016-03-18 22:01
dokument UCHWAŁA NR XI.71.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc 2016-03-18 21:59
dokument UCHWAŁA NR XI.70.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc 2016-03-18 21:58
dokument UCHWAŁA NR XI.69.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeck 2016-03-18 21:56
dokument UCHWAŁA NR XI.68.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu 2016-03-18 21:55