Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podatek transportowy 2010


UCHWAŁA Nr XXXI/203/09

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku


Na podstawie art. 10, oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz U z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (MP z 2009 r., Nr 52, poz. 742) uchwala się, co następuje:

§ 1.Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 729

b/ powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie 1 216

c/ powyżej 9 ton i poniżej 12,0 ton 1 459

2/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały,

3/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 703

4/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały,

5/od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1 459,

6/ od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do uchwały,


7/
od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc 1 703 zł,

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 703 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku środki transportowe będące w posiadaniu straży pożarnych, gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, z wyjątkiem środków transportowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz pojazdów wymienionych w art.8, pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/129/08 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r., Nr 106, poz. 2563).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2010 19:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 16-01-2010 19:29