Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Opłata targowa 2010


UCHWAŁA NrXXXI/204/09

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłat lokalnych w 2010 (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienna stawkę opłaty targowej na terenie miasta Pełczyce w wysokości 20 .

§ 2. Zarządza się na terenie miasta pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 3. Inkasentem jest pracownik Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/134/2008 r. Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 04 grudnia 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008r. Nr 106, poz. 2568).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2010 19:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2010 19:27