Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego


RRO - 7620/15/09   Pełczyce, 17 grudnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) o wszczęciu w dniu 17 grudnia 2009 r., postępowania administracyjnego na wniosek Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Choszczno-Pełczyce ”.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane i może oddziaływać na działki o nr ewidencyjnych:

Obszar wiejski Choszczno:

Obręb Zamęcin: działki nr 37, 38, 39, 40, 41, 42/1, 43/1, 53, 54, 55, 66/4, 66/5, 67, 68, 69, 70,71/2, 78, 83, 84, 89, 90, 91, 92/1, 93, 94,95/1, 100/5, 100/6, 101/1,102, 103, 104/1, 104/2, 105, 108, 110, 190, 213, 223, 224, 225, 226, 260, 263, 264, 270, 271, 276/1, 276/3, 277, 282, 285, 286/2, 286/10, 286/11, 319, 320, 321, 324, 330, 331, 332, 333, 336, 369, 371, 372, 373, 374, 377, 444/2, 444/4, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452/1, 453/1, 454, 455, 456, 457, 458/1, 458/2,459, 460, 461, 462, 463, 464/1, 464/2,465, 466, 468/1, 477, 480, 481, 482, 484, 485, 492, 613, 614, 616, 670,

Obszar wiejski Pełczyce:

Obręb Lubiana:

6/6, 7, 8, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 19/1, 19/2, 20, 25/2, 29/5, 29/6, 30/5, 30/6, 31, 32, 33, 34, 35, 36/3, 39, 40, 42/2, 42/14, 42/15

Obręb Pełczyce: 16,17, 18/1, 18/2

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsza informacja zostaje podana stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pełczycach: www.bippelczyce.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pełczycach pok. nr 12 w godz. od 715 - 1500 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Osoba wyznaczona do kontaktu - Aneta Wolniak, tel. (095) 7685048.

BURMISTRZ

dr Mirosław Kluk


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 22-12-2009 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 22-12-2009 11:17