Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z dnia 28.01.2008 o wszczęciu postępowania administracyjnego


RRO - 7620/02/09   Pełczyce, 28 stycznia 2009 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ) o wszczęciu w dniu 28 stycznia 2009 r., postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Pełczyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zagospodarowaniu terenu wokół jeziora Panieńskiego i jeziora Stawno.

Lokalizacja: działki ewidencyjne nr: 89/22, 23, 39, 41, 42, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 81,82, 103, 153, 158, 197, 203, 204/1, 204/2, 204/3, 212/4, 213/1, 215, 252, 254, 258, 259, 260, 262, 263/4, 275/2, 276, 325, 328, 340, 347,416.

Z uwagi na fakt, że stron postępowania jest więcej niż 20, zgodnie z art. 74 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ) i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pełczycach.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pełczycach: www.bippelczyce.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pełczycach pok. nr 12 w godz. od 715 - 1500 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Osoba wyznaczona do kontaktu - Aneta Bukała, tel. (095) 7685048

BURMISTRZ

dr Mirosław Kluk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 02-02-2009 19:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 02-02-2009 19:24