Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XV/102/08 w sprawie zmiany budżetu


UCHWAŁA NR XV/102/08

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 15 maja 2008r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody zwiększa się o kwotę 2 100 000 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie 2 100 000 zł,

rozdz. 80104 Przedszkola 2 100 000 zł,

§ 6330 2 100 000 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 1 981 750 zł,

Zadania własne 1 981 750 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 263 250 zł,

rozdz. 01095 Pozostała działalność 263 250 zł, zł,

§ 6338 263 250 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 718 500 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 718 500 zł,

§ 6338 1 718 500 zł.

3. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 118 250 zł.

§ 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę 2 632 000 zł,

Zadania własne 2 632 000 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000 zł,

rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji 7 000 zł,

§ 6170 7 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2 625 000 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 125 000 zł,

§ 6050 125 000 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola 2 500 000 zł,

§ 6050 2 500 000 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 3 795 000 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 351 000 zł,

rozdz. 01095 Pozostała działalność 351 000 zł, zł,

§ 6058 87 750 zł,

. § 6059 263 250 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000 zł,

rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji 7 000 zł,

§ 4210 7 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 3 437 000 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3 437 000 zł,

§ 6050 3 437 000 zł,

.

3. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1 163 000.

§ 3. Zmniejsza się przychody o kwotę 1 834 228 zł.

§952 1 834 228 zł.

§ 4. 1.Skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Przekolno” ujęte w załączniku Nr 4 poz. 5 oraz załączniku Nr 5 poz. 5 oraz zadanie inwestycyjne „Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Szkół w Pełczycach” ujęte w załączniku Nr 4 poz. 12 oraz załączniku Nr 5 poz. 8 uchwały Nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2008.

2. Zmienia się nazwę zadania ujętego w załączniku Nr 4, poz. 10 i załączniku Nr 5, poz. 7 do uchwały Nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2008 na: „ Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół jeziora Panieńskiego i jeziora Stawno w Pełczycach oraz uregulowanie stosunkow wodnych przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach wraz z projektem rekultywacji”.

3. Wprowadza się realizację nowych zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 1 do uchwały:

1) Zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Pełczycach przy ul. Kościelnej.

2) Budowa Miejsko-Gminnego Przedszkola w Pełczycach.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2008,

w tym:

1) w poz. 1.1- zmniejsza się stan środków obrotowych o kwotę 39 798 zł.

- zwiększa się dochody ogółem o kwotę 39 798 zł.

2) w poz. I.2. zwiększa się stan środków obrotowych i wydatki o kwotę 6 565 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

I. Zwiększa się dochody o kwotę 2 100 000 zł.

w rozdz. 80104 o dotacja na realizację zadania inwestycyjnego” Budowa Miejsko-Gminnego Przedszkola w Pełczycach.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1 981 750.

1) w rozdz. 01095 o kwotę 263 250 zł,

dotacja na realizację zadania inwestycyjnego” Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Przekolno”

2) w rozdz. 80101 o kwotę 1 718 500 zł,

dotacja na realizację zadania inwestycyjnego” Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Szkół w Pełczycach”

III. Zmniejszenia wydatków o kwotę 1 806 250 zł.

1) w rozdz. 01095 o kwotę 87 750 zł,

dotacja na realizację zadania inwestycyjnego” Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Przekolno” - udział własny z kredytu

2) w rozdz. 80101 o kwotę 1 718 500 zł,

dotacja na realizację zadania inwestycyjnego” Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Szkół w Pełczycach” ” - udział własny z kredytu

IV. W wydatkach zwiększono o kwotę 2 632 000 zł,

1) w rozdz. 80101 o kwotę 125 000 zł,

zadanie inwestycyjne - „ Zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w Pełczycach przy ul. Kościelnej” Koszt 4 274 tys. finansowanie w 60 % ze środków Urzędu Marszałkowskiego - Totalizator sportowy - Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego.

2) w rozdz. 80104 o kwotę 2 500 000 zł,

zadanie inwestycyjne - Budowa Miejsko-Gminnego Przedszkola w Pełczycach

Koszt całkowity zadania 6 486 189 zł - finansowanie budżet państwa 80% i środki własne 20 % w latach 2008 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

IV W wydatkach dokonano zmiany finansowania dla Policji videorejestratora z paragrafu 4210 na paragraf 6170 kwotę 7 000 zł,

V. Zmniejszenie przychodów o kwotę 1 834 228 zł.

w tym:

-kredyt 1 834 228 zł.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 03-06-2008 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2008 11:48