Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XIV/89/08 w sprawie zmiany budżetu


UCHWAŁA NR XIV/89/08

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 10 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody zwiększa się o kwotę 183 000 zł,

Zadania własne 183 000 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie 176 000 zł,

rozdz. 80148 Stołówki szkolne 176 000 zł,

§ 0830 176 000 zł,

- dochody bieżące 176 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 7 000 zł,

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 7 000 zł,

§ 2910 7 000 zł,

- dochody bieżące 7 000 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 176 000 zł,

Zadania własne 176 000 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 176 000 zł,

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 176 000 zł,

§ 0830 176 000 zł,

- dochody bieżące 176 000 zł.

3. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 7 000 zł.

§ 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę 945 373 zł,

Zadania własne 945 373 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 464 zł,

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 464 zł, zł,

§ 4300 1 464 zł.

Dział 600 Transport i łączność 23 000 zł,

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 23 000 zł,

§ 4210  500 zł.

§ 4270 21 000 zł.

§ 4300 1 500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 407 176 zł,

rozdz. 80101 Szkoly podstawowe 115 000 zł,

§ 6050 115 000 zł,

rozdz. 80148 Stołówki szkolne 292 176 zł,

§ 4010 80 353 zł,

§ 4040 6 487 zł,

§ 4110 13 220 zł,

§ 4120 2 131 zł,

§ 4210 8 000 zł,

§ 4220 176 000 zł,

§ 4300 2 000 zł,

§ 4440 3 985 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 70 800 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 70 800 zł,

§ 4210 4 000 zł,

§ 6050 66 800 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52 933 zł,

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 52 933 zł,

§ 4210 6 000 zł,

§ 4300 3 233 zł,

§ 4350 1 000 zł,

§ 6050 42 700 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 390 000 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 390 000 zł,

§ 6050 390 000 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 292 176 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 292 176zł,

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 292 176 zł,

§ 4010 80 353 zł,

§ 4040 6 487 zł,

§ 4110 13 220 zł,

§ 4120 2 131 zł,

§ 4210 8 000 zł,

§ 4220 176 000 zł,

§ 4300 2 000 zł,

§ 4440 3 985 zł.

3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 653 197.

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę 1 199 265 zł.

§957 1 199 265 zł.

§ 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne załącznik Nr 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

I DOCHODY

I.1. W dochodach zwiększono o kwotę 183 000.

1) w rozdz. 80148 o kwotę 176 000 zł,

wpływy z usług (posiłki - zmiana klasyfikacji ) 176 000 zł,

2) w rozdz. 85212 o kwotę 7 000 zł,

niesłusznie pobrane zasiłki wpłacone do budżetu państwa

I.2. W dochodach zmniejszono o kwotę 176 000 zł,

1) w rozdz. 85401 o kwotę 176 000 zł,

wpływy z usług (posiłki - zmiana klasyfikacji) 176 000 zł,

II. WYDATKI

II.1. W wydatkach zwiększono o kwotę 945 373 zł,

1) w rozdz. 01010 o kwotę 1 464 zł,

wydatki bieżące - pomiar powykonawczy kanalizacji w Jagowie 1 464 zł.

2) w rozdz. 60016 o kwotę 23 000 zł,

- remont dróg gminnych Bolewice- Boguszyny, m. Jagów,Trzęsacz i Pełczyce 23 000 zł,

3) w rozdz. 80101 o kwotę 115 000 zł,

zadanie inwestycyjne: „Remont pokrycia dachowego Będargowo -Szkoła „ 115 000 zł

wartość kosztorysowa zadania 469 918,82 zł. w tym środki własne zwiększono z kwoty 120 000 zł do kwoty 235 000 zł.

4) w rozdz. 80148 o kwotę 292 176 zł,

wydatki bieżące dotyczące sporządzenia posiłów 292 176 zł,

zmiana klasyfikacji

5) w rozdz. 90095 o kwotę 70 800 zł,

wydatki bieżące 4 000 zł,

- zakup kosiarki dla m. Chrapowo 2 500 zł,

- zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw w m. Krzynki 1 500 zł,

wydatki majątkowe 66 800 zł.

- monitoring w m. Peczyce koszt całkowity 81 800 zł - zwiększenie środków z kwoty 15 tys. do kwoty 81.8 tys. zł.

6) w rozdz. 92109 o kwotę 52 933 zł,

wydatki bieżące 10 233 zł,

- koszty montażu i abonamentu internetu w m. Jarosławsko 2 000 zł,

- remont świetlicy w m. Trzęsacz 6 000 zł,

- przyłącze energetyczne w świetlicy Będargowo 2 233 zł.

wydatki majątkowe 42 700 zł,

- opracowanie projektów i map do remontu świetlic 42 700 zł.

7) w rozdz. 92605 wydatki majątkowe 390 000 zł,

- modernizacja kortu do tenisa w m. Pełczyce 40 000 zł,

- Realizacja programu budowy zespołu boisk wielofunkcyjnych „Moje boisko ORLIK 2012”w m. Przekolno. Koszt około 1 000 000 zł w tym: środki własne 350 000 zł.

II.2. W wydatkach zmniejszono o kwotę 292 176 zł,

1) w rozdz. 85401 o kwotę 292 176 zł.

wydatki bieżące dotyczące sporządzenia posiłków 292 176 zł,

zmiana klasyfikacji

III. Zwiększenie przychodów o kwotę 1 199 265 zł.

w tym:

-nadwyżki z lat ubiegłych 1 199 265 zł.

IV. W załączniku nr 1 zmienia się źródła finansowania zadania (z kredytu na środki własne).

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 03-06-2008 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2008 11:47