Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 19/08


ZARZĄDZENIE NR 19/08

BURMISTRZA PELCZYC

z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 186 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami oraz § 15 pkt 2 uchwały Nr XI /71 / 07 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2007r sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2008 zarządza się co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 160 868 zł,

Zadania własne 160 868 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 160 868 zł,

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 160 868 zł,

§ 2030 160 868 zł.

§ 2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 191 324 zł,

Zadania własne 191 324 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 zł,

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 300 zł,

§ 4380 300 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50 zł,

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych 50 zł,

§ 4120 50 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 18 545 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 9 505 zł,

§ 4170 1 405 zł,

§ 4350 1 200 zł,

§ 4750 6 900 zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 9 040 zł,

§ 4210 500 zł,

§ 4300 8 540 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 200 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 zł, 650 zł,

§ 4270 200 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 160 868 zł,

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 160 868 zł,

§ 3240 160 868 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 5 000 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 5 000 zł,

§ 4210 5 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 300 zł,

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000 zł,

§ 4210 3 000 zł.

rozdz. 92195 Pozostała działalność 3 300 zł,

§ 4210 3 000 zł.

§ 4300 300 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 61 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 61 zł,

§ 4740 61 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 30 456 zł,

Zadania własne 30 456 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 zł,

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 300 zł,

§ 4210 300 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50 zł,

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych 50 zł,

§ 4610 50 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 11 800 zł,

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 11 800 zł,

§ 4810 11 800 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 18 545 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 18 045 zł,

§ 4010 1 405 zł,

§ 4210 6 900 zł,

§ 4270 8 540 zł.

§ 4300 1 200 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia 200 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 zł, 650 zł,

§ 4210 200 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 61 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 61 zł,

§ 4210 61 zł.

3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 160 868 zł.

§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I.W dochodach i wydatkach zwiększono:

Zadania własne o kwotę 160 868 zł,

- w rozdz. 85415 o dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

II. Dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami w działach 18 656 zł,

w tym:

rozdz. 75412 o kwotę 300 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 75647 o kwotę 50 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 80101 o kwotę 9 505 zł zwiększono

rozdz. 80195 o kwotę 8 540 zł zwiększono

rozdz. 80101 o kwotę 18 045 zł zmniejszono

rozdz. 85154 o kwotę 200 zł zwiększono i zmniejszono rozdz. 92605 o kwotę 61 zł zwiększono i zmniejszono

III. Dokonano zmniejszenia rezerwy w wysokości 11 600 zł,

w tym:

rezerwa ogólna o kwotę 800 zł,

- rozdz. 80195 w kwocie 500 zł,

- rozdz. 92195 w kwocie 300 zł.

rezerwa celowa o kwotę 11 000 zł,

- rozdz. 90095 w kwocie 5 000 zł,

- rozdz. 92109 w kwocie 3 000 zł,

- rozdz. 92195 w kwocie 3 000 zł.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 03-06-2008 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2008 11:41