Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 13/08


ZARZĄDZENIE NR 13/08

BURMISTRZA PEŁCZYC

z dnia 31 marca 2008r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 186 i art. 188 ust. 1 pkt. 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami oraz § 15 pkt 2 uchwały Nr XI /71 / 07 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2007r sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2008 zarządza się co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 335 664 zł,

Zadania własne 335 664 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia 335 664 zł,

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 335 664 zł,

§ 2920 335 664 zł

§ 2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 29 391 zł,

Zadania własne 29 391 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 500 zł,

rozdz. 75095 Pozostała działalność 500 zł,

§ 4210 500 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 500 zł,

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych 500 zł,

§ 4300 500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 22 391 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 18 020 zł,

§ 4350 4 300 zł,

§ 4370 9 000 zł,

§ 4740 4 500 zł,

§ 6050 220 zł.

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3 500 zł,

§ 4750 3 500 zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 871 zł,

§ 4440 871 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 3 000 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 3 000 zł,

§ 4210 3 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000 zł,

rozdz. 92195 Pozostała działalność 3 000 zł,

§ 4210 3 000 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 29 391 zł,

Zadania własne 29 391 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 500 zł,

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych 500 zł,

§ 4610 500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 6 500 zł,

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 500 zł,

§ 4810 6 500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 22 391 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 18 020 zł,

§ 4170 1 200 zł,

§ 4210 3 000 zł,

§ 4270 220 zł,

§ 4300 13 600 zł.

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3 500 zł,

§ 4170 1 000 zł,

§ 4740 2 500 zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 871 zł,

§ 4440 871 zł.

3. Wydatki ogółem nie ulegają zmianie.

§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I.W dochodach zwiększono:

Zadania własne o kwotę 335 664 zł,

- w rozdz. 75801 subwencję oświatową

II. Dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami w działach 22 891 zł,

w tym: rozdz. 75647 o kwotę 500 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 80101 o kwotę 18 020 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 80114 o kwotę 3 500 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 80195 o kwotę 871 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

III. Dokonano zmiejszenia rezerwy w wysokości 6 500 zł,

w tym: rezerwa celowa na:

- rozdz. 75095 w kwocie 500 zł

- rozdz. 90095 w kwocie 3 000 zł

- rozdz. 92195 w kwocie 3 000 zł

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 03-06-2008 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2008 11:41