Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 9/2008 w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 9/2008

Burmistrza Pełczyc

z dnia 29 lutego 2008r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 186 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami oraz § 15 pkt 2 uchwały Nr XI /71 / 07 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2007r sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2008 zarządza się co następuje:

§ 1. 1.Dochody zwiększa się o kwotę 9 000 zł,

Zadania własne 9 000 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 000 zł,

rozdz. 75414 Obrona cywilna 9 000 zł,

§ 2030 9 000 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 9 144 zł,

Zadania zlecone 9 144 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 144 zł,

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa  144 zł,

§ 2010 144 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 000 zł,

rozdz. 75414 Obrona cywilna 9 000 zł,

§ 2010 9 000 zł.

3. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 144 zł,

§ 2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 25 881 zł,

Zadania własne 25 881 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 881 zł,

rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji 7 000 zł,

§ 4210 7 000 zł.

rozdz. 75414 Obrona cywilna 9 000 zł,

§ 4750 9 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 9 171 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3 600 zł,

§ 6050 3 600 zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 5 571 zł,

§ 4118 2 742 zł.

§ 4119 914 zł.

§ 4128 743 zł.

§ 4129 248 zł.

§ 4248 3 zł.

§ 4249 1 zł.

§ 4308 690 zł.

§ 4309 230 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 230 zł,

rozdz. 92195 Pozostała działalność 230 zł,

§ 4210 230 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 480 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 480 zł,

§ 4210 480 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 26 025 zł,

Zadania zlecone 9 144 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 144 zł,

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa  144 zł,

§ 4120 1 zł.

§ 4740 143 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 000 zł,

rozdz. 75414 Obrona cywilna 9 000 zł,

§ 4750 9 000 zł.

Zadania własne 16 881 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000 zł,

rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji 7 000 zł,

§ 4210 7 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 710 zł,

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 710 zł,

§ 4810 710 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 9 171 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3 600 zł,

§ 4270 3 600 zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 5 571 zł,

§ 4118 270 zł.

§ 4119 89 zł.

§ 4178 3 434 zł.

§ 4179 1 145 zł.

§ 4218 474 zł.

§ 4219 159 zł.

3. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 144 zł.

§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I.W dochodach i wydatkach zmniejszono:

Zadania zlecone o kwotę 9 144 zł,

- w rozdz. 75101 o kwotę 144 zł dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

- w rozdz. 75414 o kwotę 9 000 zł dotację celową na tworzenie gminnego centrum reagowania

Zadania własne o kwotę 9 000 zł,

- w rozdz. 75414 o kwotę 9 000 zł dotację celową na tworzenie gminnego centrum reagowania

II. Dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami w działach 16 171 zł,

w tym: rozdz. 75403 o kwotę 7 000 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 75405 o kwotę 7 000 zł zwiększono (własne)

rozdz. 80101 o kwotę 3 600 zł zwiększono (własne)

rozdz. 80101 o kwotę 3 600 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 80195 o kwotę 5 571 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

III. Dokonano zmiejszenia rezerwy w wysokości 710 zł,

w tym: rezerwa ogólna 710 zł na:

- rozdz. 92195 w kwocie 230 zł

- rozdz. 92605 w kwocie 480 zł

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 11-03-2008 08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2008 08:17