Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 53/07 w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 53/07

Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach

z dnia 31 grudnia 2007r

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 186 i art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr III /13 / 06 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2006r sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2007 zarządza się co następuje:

§ 2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 180 346 zł,

Zadania zlecone 5 372 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna 5 372 zł,

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 361 zł,

§ 4440 1 708 zł,

§ 4750 3 653 zł.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 zł,

§ 4120 11 zł.

Zadania własne 174 974 zł,

Dział 600 Transport i łączność 3 000 zł,

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 3 000 zł

§ 4270 3 000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 757 zł,

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 757 zł,

§ 4170 4 557 zł.

§ 4610 1 200 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 25 470 zł,

rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 3 010 zł,

§ 3030 3 010 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 22 215 zł,

§ 4010 11 210 zł,

§ 4170 750 zł,

§ 4210 2 500 zł,

§ 4260 1 200 zł,

§ 4300 4 752 zł,

§ 4350 100 zł.

§ 4400   250 zł,

§ 4430 163 zł,

§ 4440 540 zł,

§ 4700 650 zł,

§ 4740 100 zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 245 zł,

§ 4240  245 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 000 zł,

rozdz. 75647 Pobór podatków,

opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 000 zł,

§ 4610 2 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 72 790 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 55 160 zł,

§ 3020 200 zł,

§ 4010 19 370 zł,

§ 4120 19 490 zł,

§ 4170 1 070 zł,

§ 4210 11 362 zł,

§ 4260 400 zł,

§ 4300 2 680 zł,

§ 4350 20 zł,

§ 4410 500 zł,

§ 4740 68 zł.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1 922 zł, 12 823 zł,

§ 3020 200 zł,

§ 4010 1 472 zł,

§ 4110 210 zł,

§ 4120 40 zł.

rozdz. 80110 Gimnazja 180 zł,

§ 4440 180 zł,

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 190 zł 141 zł,

§ 4010 1 190 zł.

rozdz. 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli 30 zł, 141 zł,

§ 4300 30 zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 14 308 zł,

§ 3260 11 000 zł,

§ 4210 50 zł,

§ 4218 607 zł,

§ 4219 203 zł.

§ 4308 1 836 zł.

§ 4309 612 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 500 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500 zł, 650 zł,

§ 4260 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 46 492 zł,

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 46 492 zł,

§ 3020 170 zł.

§ 4110 4 287 zł

§ 4120 392 zł

§ 4210 10 098 zł

§ 4300 30 502 zł

§ 4350 289 zł

§ 4410 754 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 663 zł,

rozdz. 85401Świetlice szkolne 150 zł,

§ 3020 70 zł.

§ 4110 70 zł

§ 4120 10 zł

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 450 zł,

§ 4210 450 zł.

rozdz. 85495 Pozostała działalność 63 zł,

§ 4440 63 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 18 300 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 18 300 zł,

§ 4300 18 300 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 zł,

§ 4300 2 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 180 346 zł,

Zadania zlecone 5 372 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna 5 372 zł,

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 361 zł,

§ 3110 581 zł,

§ 4110 1 197 zł,

§ 4120 123 zł,

§ 4210 1 752 zł,

§ 4300 1 708 zł.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 zł,

§ 4110 11 zł.

Zadania własne 174 974 zł,

Dział 600 Transport i łączność 3 000 zł,

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 3 000 zł

§ 4210 3 000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 757 zł,

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 757 zł,

§ 4210 2 083 zł.

§ 4300 3 674 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 20 410 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 20 165 zł,

§ 4110 3 560 zł,

§ 4120 2 265 zł,

§ 6060 14 340 zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 245 zł,

§ 4210  245 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 000 zł,

rozdz. 75647 Pobór podatków,

opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 000 zł,

§ 4210 2 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 5 060 zł,

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 060 zł,

§ 4810 5 060 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 72 790 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 39 032 zł,

§ 3020 7 400 zł,

§ 4010 5 571 zł,

§ 4110 18 430 zł,

§ 4120 1 870 zł,

§ 4210 2 800 zł,

§ 4240 700 zł,

§ 4270 640 zł,

§ 4350 200 zł,

§ 4430 1 421 zł.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 280 zł, 12 823 zł,

§ 4010 280 zł.

rozdz. 80110 Gimnazja 19 170 zł,

§ 3020 5 980 zł,

§ 4110 12 190 zł,

§ 4120 1 000 zł,

rozdz. 80195 Pozostała działalność 14 308 zł,

§ 4118 88 zł.

§ 4119 30 zł.

§ 4128 12 zł

§ 4129 4 zł,

§ 4178 507 zł.

§ 4179 169 zł.

§ 4218 1 836 zł.

§ 4219 612 zł.

§ 4240 3 400 zł,

§ 4300 6 250 zł,

§ 4350 1 400 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 500 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500 zł, 650 zł,

§ 4300 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 46 492 zł,

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 46 492 zł,

§ 4280 617 zł.

§ 4370 6 360 zł

§ 4400 16 261 zł

§ 4700 4 437 zł

§ 4740 1 757 zł

§ 4750 17 060 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 663 zł,

rozdz. 85401Świetlice szkolne 213 zł,

§ 4010 80 zł.

§ 4110 133 zł

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 450 zł,

§ 4300 450 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 18 300 zł,

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 1 500 zł,

§ 4270 1 500 zł.

rozdz. 90095 Pozostała działalność 16 800 zł,

§ 4210 3 000 zł,

§ 4270 13 800 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 zł,

§ 4210 2 zł.

3. Wydatki ogółem nie ulegają zmianie.

§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I. W wydatkach zmniejszono rezerwę o kwotę 5 060 zł

- ogólną zwiększając rozdz. 75022 § 3030 - 3 010 zł ,

rozdz. 75023 § 4300 - 2  050 zł

III. Dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami w działach 175 286 zł,

w tym:

Zwiększenia Zmniejszenia

Dział

Rozdz.

Zlecone kwota

Własne-kwota

Zlecone kwota

Własne-kwota

600

60016

3 000

3 000

700

70005

5757

5757

75023

20 165

20 165

75075

245

245

750

20 410

20410

756

75647

2 000

2 000

80101

55 160

39 032

80103

1 922

280

80110

180

19 170

80114

1190

0

80146

30

0

80195

14 308

14 308

801

72 790

72 790

851

85154

500

500

85212

5 361

5 361

85219

46 492

46 492

85228

11

11

852

5 372

46 492

5 372

46 492

85401

150

213

85415

450

450

85495

63

0

854

663

663

90002

1 500

90095

18 300

16 800

900

18 300

18 300

926

92605

2

2

Razem:

5 372

169 914

5 372

169 914

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 09-01-2008 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2008 08:44